Home

Rechtbank Maastricht, 09-08-2012, BX5179, 03 703274-12

Rechtbank Maastricht, 09-08-2012, BX5179, 03 703274-12

Gegevens

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
9 augustus 2012
Datum publicatie
21 augustus 2012
ECLI
ECLI:NL:RBMAA:2012:BX5179
Zaaknummer
03 703274-12

Inhoudsindicatie

Zwaar lichamelijk letsel:

Combinatie van breuken in de kaak en oogkas(sen) is te kwalificeren als zwaar lichamelijk letsel.

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

BEVEL EERSTE VERLENGING GEVANGENHOUDING

Parketnummer: 03/703274-12

De rechtbank te Maastricht.

Gezien de vordering van de officier van justitie in dit arrondissement van

09 augustus 2012, strekkende tot verlenging van de geldigheidsduur van het

bevel tot gevangenhouding van:

[naam verdachte],

geboren op [geboortegegevens verdachte],

wonende te [adresgegevens verdachte],

thans verblijvende te: PI Limburg Zuid - De Geerhorst te Sittard.

Gezien het bevel tot gevangenhouding d.d. 19 juli 2012.

Gelet op het verhandelde ter zitting, zoals bij daarvan afzonderlijk opgemaakt

proces-verbaal vermeld;

Overwegende, dat de rechtbank na onderzoek is gebleken dat de ernstige bezwaren

en de recidivegrond, die tot het bevel gevangenhouding van verdachte hebben

geleid, ook thans nog bestaan;

Overwegende dat de ernstige bezwaren bij feit 1 subsidiair tevens regarderen

zwaar lichamelijk letsel. De rechtbank is van oordeel dat de combinatie van

breuken in de kaak en de oogkas(sen) te kwalificeren valt als zwaar

lichamelijk letsel;

Overwegende dat een situatie als bedoeld in artikel 67a lid 3 Sv zich thans

niet voordoet;

Gezien artt. 66, 67, 67a en 78 Wetboek van Strafvordering;

VERLENGT de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenhouding van verdachte

voor een termijn van TWEE-EN-ZESTIG dagen en bepaalt dat de voorlopige

hechtenis zal worden ondergaan in het Huis van Bewaring te Maastricht, danwel

in enig ander Huis van Bewaring.

Aldus gedaan op 09 augustus 2012,

door mr. E.H.A.F.M. Krol, rechter,

in tegenwoordigheid van J.G.A.M. Spijkers, griffier.

De officier van justitie gelast de tenuitvoerlegging van vorenstaande

beschikking en brengt deze ter kennis van verdachte.

Maastricht, 09 augustus 2012.

De officier van justitie,

Gezien op

De Direkteur van het Huis van Bewaring