Home

Rechtbank Limburg, 04-02-2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:1644, C/03/282375/HARK 20-193

Rechtbank Limburg, 04-02-2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:1644, C/03/282375/HARK 20-193

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
4 februari 2021
Datum publicatie
25 februari 2021
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2021:1644
Zaaknummer
C/03/282375/HARK 20-193

Inhoudsindicatie

Gemeente heeft verzoek ex artikel 26 Wvg ingediend. Aan het verzoek heeft de gemeente ten grondslag gelegd dat de hypotheekakte de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan het voorkeursrecht van de gemeente. De rechtbank oordeelt dat de hypotheekconstructie de betrokken partijen praktisch in de gelegenheid stelt om het voorkeursrecht dat de gemeente op de percelen heeft gevestigd te omzeilen. Indien verweerder haar betalingsverplichtingen tegenover de schuldeiser niet nakomt - wat verweerder zelf in de hand heeft - kan de schuldeiser tot executie van haar recht van hypotheek overgaan en kan zo een derde eigenaar van de percelen worden zonder dat deze eerst aan de gemeente zijn aangeboden. In artikel 10 lid 2 onder 2 Wvg is immers de executoriale verkoop opgenomen als uitzondering op de verplichting van de vervreemder om de percelen eerst aan de gemeente aan te bieden. De door verweerders verrichte rechtshandeling wordt, zoals door de gemeente verzocht, vernietigd.

Uitspraak

beschikking

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rekestnummer: C/03/282375 / HA RK 20-193

Beschikking van 4 februari 2021

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE VENRAY,

zetelend te Venray,

verzoekster,

advocaat mr. H. Zeilmaker te Arnhem,

tegen

1 [belanghebbende] ,

wonende te [woonplaats] ,

belanghebbende,

niet verschenen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WILLKER BEHEER B.V.,

gevestigd te Oene,

belanghebbende,

niet verschenen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RESIDENTIE DE KOOY VASTGOED B.V.,

gevestigd te Wanssum,

verweerster,

advocaat mr. M.M.M. Rooijen te Weert,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CAMPING DE KOOY B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

verweerster,

vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger] .

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het verzoekschrift;

-

de aanvullende producties 12 tot en met 14 van de gemeente;

-

de mondelinge behandeling;

-

de pleitaantekeningen van mr. J.L.G. Niederer;

-

de aantekeningen van [vertegenwoordiger] .

2 De feiten

2.1.

Residentie De Kooy Vastgoed B.V. is eigenaar van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanssum, sectie C, nummers 1337,1570 t/m 1576, 1583 t/m 1611, 1616 t/m 1619, 1622 t/m 1625, 1683, 1726, 1729, 1730, 1732, 1830 t/m 1833 en 1938.

2.2.

Burgemeester en wethouders van de gemeente hebben op 29 november 2018 besloten op onder meer de percelen als genoemd onder 2.1. een voorlopig voorkeursrecht te vestigen als bedoeld in artikel 6 Wvg.

2.3.

Op 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente besloten op grond van de artikelen 2 en 5 Wvg een definitief voorkeursrecht te vestigen op de percelen als genoemd onder 2.1.

2.4.

Bij notariële akte van 22 juli 2020 is een overeenkomst gesloten tot vestiging van pand en hypotheek en een recht van hypotheek gevestigd op bovengenoemde percelen (hierna: het recht van hypotheek). In de akte staat dat Residentie de Kooy Vastgoed B.V. optreedt als (derde-)hypotheekgever en [belanghebbende] en Willker Beheer B.V. als hypotheekhouder. De hypotheek strekt tot zekerheid van een tweetal leningen van respectievelijk [belanghebbende] (€ 200.000,00) en Willker Beheer (€ 100.000,00) aan Camping De Kooy B.V.

3 Het geschil en de beoordeling

4 De beslissing