Home

Rechtbank Limburg, 23-01-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:645, 03/659249-17

Rechtbank Limburg, 23-01-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:645, 03/659249-17

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
23 januari 2018
Datum publicatie
23 januari 2018
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2018:645
Zaaknummer
03/659249-17

Inhoudsindicatie

Overtreding van de artikelen 242 en 246, meermalen gepleegd

Verdachte heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van twee meisjes die de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren hadden bereikt.

Uitspraak

Zittingsplaats [plaatsnaam 2]

Strafrecht

Parketnummer: 03/659249-17

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 23 januari 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] ,

thans gedetineerd in P.I. HvB Grave (Unit A + B) te Grave.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. J.W. Heemskerk, advocaat kantoorhoudende te [plaatsnaam 2] .

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 9 januari 2018. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

Feit 1 primair: [slachtoffer 1] meermalen heeft verkracht, subsidiair: meermalen met

[slachtoffer 1] die de leeftijd van 12 maar nog niet die van 16 jaar had bereikt, ontucht heeft gepleegd;

Feit 2: [slachtoffer 1] meermalen heeft verkracht

Feit 3 primair: meermalen [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handelingen, subsidiair: meermalen met [slachtoffer 1] die de leeftijd van 12 maar nog niet die van 16 jaar had bereikt, ontucht heeft gepleegd

Feit 4: [slachtoffer 2] meermalen heeft verkracht;

Feit 5 primair: meermalen [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handelingen, subsidiair: de destijds minderjarige [slachtoffer 2] heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht de onder 1 primair, 2, 3 primair, ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen op grond van de aangifte van [slachtoffer 1] , de Whatsapp berichten, de verklaring van de getuige [getuige] , en dezelfde modus operandi als bij medeslachtoffer [slachtoffer 2] en de verklaring van verdachte.

De officier van justitie acht de onder 4 en onder 5 primair ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen op grond van de aangifte van [slachtoffer 2] en dezelfde modus operandi als bij medeslachtoffer [slachtoffer 1] en de verklaring van verdachte.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft voor de feiten 1 primair en subsidiair, 2, 3 primair, 4 en 5 primair en subsidiair geconcludeerd tot (partiele) vrijspraak. Ten aanzien van feit 3 subsidiair heeft de verdediging zich voor wat betreft de bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierna vermelde bewijsmiddelen in onderling samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

Ten aanzien van de feiten 1 primair, 2 en 3 primair:

Een proces-verbaal van aangifte2, inhoudende de aangifte van [slachtoffer 1] . Dit proces-verbaal houdt, zakelijk weergegeven, het volgende in.

Ik wil aangifte doen van seksueel misbruik tegen [verdachte] , wonende aan de [adres verdachte] . [verdachte] is van [geboortedatum verdachte] . Ik was 12 jaar oud en heb toen gevraagd of ik mee mocht en met verzorging helpen van zijn paarden. [verdachte] had drie Haflingers. De namen van de Haflingers waren [paard 1] , [paard 2] en een hengstveulen genaamd [paard 3] . Ik ken [verdachte] sinds begin 2012. Ik weet dat omdat ik in april of mei de eerste rit mee mocht rijden. In het begin van het jaar 2012 was er nog een ander meisje, [slachtoffer 2] . [slachtoffer 2] is uit het niets bij [verdachte] weggegaan. Ik ben vanaf de eerste rit, april/mei 2012 in Montfort de Haflingers van [verdachte] gaan verzorgen. Dat hield in dat op zaterdag de pony’s werden gewassen en de koets en tuig werden geladen. Op zondag gingen we naar de inspanplaats van de rit. Als we terug kwamen maakte we de koets en het tuig schoon en verzorgden we de paarden en zetten ze weer terug in de wei. Eind 2013 of begin 2014 ben ik ook door de week de paarden gaan verzorgen.

De eerste keer dat er iets gebeurde was in augustus 2012. [paard 2] werd in de enkelspan ingespannen voor een rit. Halverwege de rit op een zandpad bij de Asseltse plassen begon hij mij aan mij te zitten. Hij begon over mijn been te wrijven en mij te kussen. Ik was alleen met [verdachte] .

De laatste keer is tussen februari 2016 en juni 2016 geweest. Dat was in de loods bij van [naam loods] , de zuurkoolloods. De rechtbank begrijpt - gezien de schets van aangeefster op pagina 89 - de loods op het adres [adres 1] te [plaatsnaam 2] . In de loods was een grote deur. Die maakte hij altijd dicht. Er was ook nog een gewone deur en die maakte hij ook dicht. Je komt dan niet meer weg. Ik wist na vier jaar wat er van mij verwacht werd. Ik moest naar een gangetje . Hij duwde mij met mijn rug tegen de muur aan. Hij deed dat zodat ik tegen de muur en hem in stond. Hij deed mijn broek los en omlaag. Hij deed zijn eigen broek en onderbroek uit. Hij duwde zich eerst tegen mij aan. Ik moest met mijn hand over zijn geslachtsdeel gaan . Ik moest over zijn geslachtsdeel wrijven tot dat hij een zaadlozing kreeg. Ondertussen deed hij mij tongzoenen. Hij deed de hele tijd tongzoenen.

Iedere keer als ik de trailer met hem ging terugzetten was hetzelfde. Dat hij met mij naar die gang ging. Hij zijn broek uit deed en mijn broek. Ook stopte hij zijn vinger in mijn vagina. Het was iedere keer hetzelfde. Het was standaard wat er gebeurde in die loods. Het gebeurde 1 keer in de 2 weken zeker, we hadden vaste ritten. In de zomer was het iedere week of zelfs twee keer in de week. Door de weeks was het op woensdag en op vrijdag. Het is in de zomer van 2015 begonnen. Hij deed altijd mijn broek open. Ik vertikte het om zijn broek uit te doen dus dat heeft hij ook altijd zelf gedaan. Ik moest van hem zijn geslachtsdeel op en neer wrijven. Ik moest hem aftrekken. Hij ging met 1 vinger in mijn geslachtsdeel. Dit gebeurde 1 keer in de 2 weken en in de zomer zelf 1 tot 2 keer in de week.

In de zomer van 2014 tot en met juni 2016 gebeurde dit ook in de loods van [naam loods 2] . De rechtbank begrijpt - gezien de schets van aangeefster op pagina 89 - de loods van [naam loods 2] aan de [adres 2] te [plaatsnaam 2] . Door de week was het niet bij [naam loods 2] omdat er dan mensen werkten in de loods. Eerst gebeurde het tussen mij en [verdachte] alleen op zaterdag en later gebeurde het ook op zaterdag en zondag.

De ergste keer was in 2014 of 2015 in [plaatsnaam 1] . De rechtbank begrijpt gezien de nadere aanduiding en de door aangeefster overhandigde schets op pagina 91, de woning “ [naam 1] ” te [plaatsnaam 1] , gemeente Leudal. Hij werkte bij [naam 2] . Nadat [verdachte] de sleutel had opgehaald bij [naam 2] reed hij naar een huis waarachter een loods stond. De man van huis woonde daar niet meer. [verdachte] gebruikte als excuus dat we naar de trekpaarden van de man ging kijken samen met die man. De man is die dag nooit geweest. De ingang van het huis heeft [verdachte] met een sleutel geopend. Toen we binnen waren in het huis heeft [verdachte] de deur ook weer dichtgemaakt met de sleutel. De sleutel deed hij in zijn jaszak

Ik moest op de bank gaan zitten, hij duwde mij om. Hij maakte mijn broek los, deed mijn onderbroek en broek omlaag. Hij lag met zijn broek en onderbroek op de knieën boven op mij. Hij begon met kussen, een tongzoen. Hij duwde met zijn geslachtsdeel tegen mijn geslachtsdeel aan. Hij hield dat even vol en toen pakte hij mijn hand en moest ik weer hetzelfde doen bij zijn geslachtsdeel. Ik moest weer op en neer tot hij een zaadlozing kreeg. Dat maakte heel veel impact op mij. Het maakte meer indruk op mij omdat we daar echt alleen waren en [verdachte] niet zo gespannen was. [verdachte] noemde die locatie het [naam 1] .

De standaard seksuele handelingen waren het kussen. Dat hij met zijn vingers in mijn vagina ging en dat ik hem moest aftrekken tot hij een zaadlozing kreeg. Wat ik ook erg vond was dat als wij tijdens een uitgezette rit op de koets zaten hij onder het schootskleed met zijn rechter hand over mijn linker bovenbeen ging terwijl zijn vrouw achter in de koets zat. Dit is een keer of vier à vijf gebeurd. De seksuele handelingen hebben allemaal op verschillende plaatsen plaatsgevonden, te weten: in het huis op het [naam 1] , de [adres 1] , de loods van [naam loods] , de [adres 2] , de loods van [naam loods 2] en over de koets en de [adres 3] , het huisadres van [verdachte] , Aenray aan de rand van het bos, de rechtbank begrijpt - mede gelet op de door aangeefster overhandigde schets op pagina 94 - de locatie [naam 4] - [naam 4] te [plaatsnaam 2] , en in de auto.

In de container en in de hooistal bij het huis van [verdachte] is hetzelfde gebeurd als in de loods. In het huis is het ook gebeurd. In de container heeft hij mij getongzoend. Hij is met zijn vingers in mijn vagina geweest. Ik moest hem aftrekken totdat hij klaarkwam. Dit gebeurde op woensdag en vrijdag omdat zijn vrouw op woensdag werkte en op vrijdag naar de kinderen ging. Het tijdstip verschilde. Dat was afhankelijk van het schoolrooster, altijd ’s morgens of ’s middags. Op vrijdag was het altijd rond 15.00 uur of 15.30 uur. Dit was begin 2013. Ik weet dat nog omdat hij mij met Nieuwjaar voor de eerste keer kuste op mijn mond, hij probeerde mij de eerste keer te tongzoenen.. Dit heeft geduurd tot eind 2015. Vanaf begin 2016 kregen we steeds vaker ruzie.

In de hooistal is precies hetzelfde gebeurd als in de container. Eerst het tongzoenen, hij ging met zijn vingers in mijn vagina en ik moest hem aftrekken. Dit is gebeurd in dezelfde periode als de container en de koets. De seksuele handelingen in de container of in de hooischuur vonden iedere week plaats. Van maart tot oktober, toen waren de ritten. In de winter was het minder.

In het huis van [verdachte] heeft hij mij getongzoend, heeft hij met zijn vingers in mijn vagina gezeten en heb ik hem moeten aftrekken. In het huis gebeurde het twee keer in de maand. De rest gebeurde in de container en in de hooistal en in de loodsen.

Onderweg naar een manege zijn we in [naam 4] naar een donkere parkeerplaats gereden aan de rand van het bos. [verdachte] pakte daar mijn hand vast en bracht die naar zijn geslachtsdeel. [verdachte] deed mij ook tongzoenen. Dat deed hij altijd. Dit gebeurde in de periode van oktober tot februari van 2015 en 2016 op de donderdagvond. We gingen dan kijken naar het paardrijden van [verdachte] Verstegen, de vriend van [verdachte] , en dan gebeurde dit ook. We gingen een keer in de twee weken kijken. [verdachte] had in de auto en in de vrachtwagen een doos met papieren doekjes liggen. Daarmee ruimde hij zijn sperma op dat in zijn onderbroek zat. Ik moest hem aftrekken in zijn onderbroek. [verdachte] ging alle keren met 1 vinger in mijn vagina.

[verdachte] had me met [paard 2] . Daarmee bedoel ik dat dat hij zo vaak heeft gezegd “als je dit niet doet of als je dat zegt, dan breng ik [paard 2] naar de slacht”. Daarmee bedoel ik dat als ik zou zeggen wat hij deed op seksueel gebied of als ik het niet meer wilde doen, de dingen op seksueel gebied, hij [paard 2] naar de slacht zou brengen. Zo had hij mij iedere keer. Ik was 12 à 13 jaar, op school werd ik gepest. De pony was zo blij als ik er was. Die was afhankelijk van mij. De pony was het enige wat ik had.

Via de Whatsapp hadden [verdachte] en ik contact met elkaar. [verdachte] stopte pas als ik wat terug stuurde. Hij zei overdag al vaak dat als ik ’s avonds niet zou reageren, ik de volgende dag niet met de ritten hoefde te gaan. Ik had veel over voor die ritten.

Ik ben [bijnaam slachtoffer 1] op de berichten. De berichten zijn van periode april/mei 2016. De screenshots die ik aan de politie heb gegeven zijn afkomstig van mijn I-phone. Als eerste heb ik het verteld aan [getuige 1] , dat is geweest eind 2015 of begin 2016. Ik heb aan [getuige 1] verteld wat er speelde en dat [verdachte] dingen deed die niet hoorde. Dat [verdachte] met zijn vingers aan mij zat. Ik heb aan [getuige 1] via Whatsapp de schermafdrukken gestuurd van berichten die [verdachte] mij gestuurd had. Nadat ik uit woede alle berichten en foto’s van [verdachte] verwijderd had van mijn telefoon heb ik [getuige 1] gevraagd de screenshots via de mail terug te sturen, wat hij heeft gedaan. Deze screenshot heb ik vervolgens aan de politie gegeven. Ik heb alleen aan [slachtoffer 2] verteld wat er echt gebeurd is op seksueel gebied.

Wat ik nooit zal vergeten is dat [verdachte] dreigde met het plegen van zelfmoord. Hij zei dat als ik het zou vertellen, hij voor de trein zou springen. Dit dreigement maakte veel indruk op mij. Hij heeft daar misbruik van gemaakt.

Als bijlage 9 bij voormelde aangifte zijn 9 kopieën van screenshots gevoegd3 van WhatsApp berichten afkomstig van verdachte en gericht aan aangeefster [slachtoffer 1] . Bedoelde screenshot houden het volgende in:

In het originele vonnis zitten 9 pagina’s met 9 kopieën van screenshots afkomstig uit de telefoon van [slachtoffer 1] .

De getuige [getuige 1] heeft ook een verklaring afgelegd4. Hij verklaart, zakelijk weergegeven, het volgende.

Ik heb in 2015 3 à 4 maanden een relatie gehad met [slachtoffer 1] . [verdachte] had [slachtoffer 1] in zijn macht en daarom had ze besloten niet meer verder met mij te gaan. Dit weet ik pas sinds augustus/september 2016. [slachtoffer 1] heeft me dat toen verteld. Ik kreeg in augustus/september 2016 opnieuw een relatie met [slachtoffer 1] . Die is eind juni 2017 gestopt. [slachtoffer 1] heeft aangifte gedaan van verkrachting gepleegd door [verdachte] . Zij heeft dat tegen mij gezegd. Ze legde me toen uit waarom ze eerder onze relatie verbroken had. Toen ze 12 a 13 jaar oud was had [verdachte] haar 1 keer op de mond gekust. [verdachte] had tegen haar gezegd dat hij iets voor haar wilde terug doen omdat zij zoveel voor hem deed. Zij verzorgde namelijk zijn paarden 24/7.

[slachtoffer 1] heeft mij verteld dat [verdachte] haar dwong om seks te hebben ook meerdere malen na een rit. Na een rit zijn ze naar een huis toe gereden. Dat huis was van een vriend van [verdachte] . De rechtbank begrijpt de woning [naam 1] te [plaatsnaam 1] , gemeente Leudal. Hij had daar een sleutel van. Het huis stond leeg. Ze zijn naar binnen gegaan. [verdachte] heeft de deur op slot gedaan. [slachtoffer 1] vroeg om de sleutel, maar die kreeg ze niet. Er is een grote ruzie geweest om de sleutel. [verdachte] duwde haar op de bank en toen hebben ze seks gehad onder dwang van [verdachte] . Hij heeft haar gedwongen door dreigementen die hij zou doen naar haar toe of andere mensen die zij lief had of paarden en pony’s. Hij dreigde met woorden. Hij zei dat hij de pony’s zou verkopen of slachten die zij verzorgde, [verdachte] zich voor de trein zou gooien als de seks niet meer zou plaats vinden.

Op 1 november 2016 deed [verdachte] met zijn paard [paard 4] lopen en [slachtoffer 1] zou [paard 4] zijn. [slachtoffer 1] vertelde mij dat zij [paard 4] was geweest. [verdachte] heeft haar weggebracht. Ze hebben toen het vrachtautootje naar een loods gebracht in Leeuwen. [verdachte] heeft daarna de deuren van de loods op slot gedaan. De enige deur die open kon was de garagedeur die elektrische omhoog ging. Ze zei dat ze via die deur weg is gerend naar huis. In tweede instantie vertelde ze dat [verdachte] haar weer naar binnen had getrokken en zij weer seks hebben gehad. Ze heeft gezegd dat de seks onder dwang had plaatsgevonden, dat [verdachte] haar vast had gehouden zodat zij nergens heen kon. Zij wilde geen seks hebben met hem. Alles wat met seks te maken had, kwam vanuit [verdachte] . Ze zei dat hij haar seksueel had misbruikt. Ze zei dat het meerdere malen per week is gebeurd. Het misbruik heeft plaatsgevonden in de loods, een keer in het huis bij die vriend, een paar keer thuis bij [verdachte] als zijn vrouw weg was, dat was meerdere malen. De rechtbank begrijpt de woning van verdachte aan de [adres verdachte] . Het door [verdachte] gepleegde seksueel misbruik heeft plaats gevonden vanaf haar 12e tot haar 16/17e.

[slachtoffer 1] heeft tegen mij verteld dat wanneer ze samen op de bok zaten, hij met zijn handen onder het schootskleed ging en haar broek probeerde los te maken. [slachtoffer 1] wilde het liefste niet bij [verdachte] zijn. Ik zag dat ze [verdachte] soms wegduwde.

[slachtoffer 1] heeft een aantal Whatsapp berichten aan mij doorgestuurd. Ik heb deze bewaard. Dit zijn de gesprekken die ik weer aan [slachtoffer 1] heb teruggestuurd voor haar aangifte. [slachtoffer 1] heeft tegen mij gezegd dat [slachtoffer 2] ook hetzelfde heeft meegemaakt.

Een proces-verbaal van aangifte5, inhoudende de aangifte van [slachtoffer 2] . Dit proces-verbaal houdt, zakelijk weergegeven, het volgende in.

Ik wil aangifte doen van seksueel misbruik tegen [verdachte] . Ik ben in 2009 bij [verdachte] gekomen en heb hem gevraagd of ik zijn paarden mocht verzorgen. Dat waren twee Haflingers [paard 1] en [paard 2] . [paard 2] was drachtig van [paard 3] . Vanwege de paarden kwam ik dagelijks bij [verdachte] over de vloer. Toen ik [verdachte] leerde kennen adoreerde ik hem want ik was dankbaar dat ik de paarden mocht verzorgen. Ik zou alles voor de paarden doen. Ik vond hem een opa figuur. Ik werd daar opgevangen in het gezin. Ik werd op school gepest en bij [verdachte] en zijn gezin mocht ik gewoon zijn wie ik was.

In april 2009 ben ik de paarden gaan verzorgen. Ik was toen 15 jaar oud. [slachtoffer 1] heeft de paarden na mij verzorgd. In april 2012 hebben we elkaar gekruist. Nadat [verdachte] mij eruit heeft gezet met [paard 3] is [slachtoffer 1] gebleven.

Het zoenen is begonnen eind 2009. Dat was toen [paard 3] bij de [naam garage] stond nabij de buurtschap [naam 5] in de gemeente [plaatsnaam 2] . Het meeste is gebeurd in 2010 en 2011. Tot 4 juni 2011 daarna ben ik het gaan afhouden. Mijn broer was toen overleden en ik wilde niet dat mijn broer van boven mee keek. Na 4 juni 20111 is er nog wel wat voorgevallen op seksueel gebied.

In het najaar van 2009 heeft het seksueel misbruik de eerste keer plaatsgevonden. [paard 3] stond toen bij de [naam garage] . Het begon met zoenen en aanraken. Dat gebeurde dan tegen de muur van een schuurtje. Op enig moment stond ik met de rug tegen de muur. [verdachte] begon mij te betasten. Hij ging met zijn handen over mijn lijf en over mijn borsten. Daarna ook onder mijn trui. Dan ging hij onder mijn trui over mijn topje over mijn borsten, buik en rug. Ondertussen deed hij mij zoenen op mijn mond. Het stopte ineens. De andere keren als hij in mijn broek zat en dat ik aan zijn penis moest zitten, stopte het nadat hij klaarkwam.

De laatste keer was na het overlijden van mijn broer op 4 juni 2011 en voor kerst 2011.

De laatste keer was met tongzoenen en aanrakingen. Met aanrakingen bedoel ik dat [verdachte] onder mijn trui ging en mijn borsten aanraakte. Hij raakte ook mijn vagina aan over mijn broek. De ergste keer dat [verdachte] mij seksueel misbruikt heeft was in de loods na het wegbrengen van het vrachtwagentje. Nadat de vrachtwagen de loods binnen was gereden stapte [verdachte] uit de vrachtwagen en wachtte ik bij de grote elektrische poort. [verdachte] trok mij naar zich toe en begon me te zoenen en mijn bovenlijf aan te raken. Hij raakte mijn buik en rug aan. Hij ging over mijn billen strelen en over mijn vagina aan de buiten zijde van mijn broek. Hij maakte mijn speldje los van mijn broek. Hij begon mij over mijn vagina over mijn onderbroek te strelen. Hij streelde over mijn vagina, over mijn schaamlippen. Hij is in mijn onderbroek gegaan en streelde over mijn vagina en tussen mijn schaamlippen. Hij trok mijn broek en onderbroek omlaag tot aan mijn knieën. Dit omdat hij er niet goed bij kon. Hij ging met zijn vingers bij mij naar binnen, in mijn vagina. Ondertussen pakte hij mijn hand en bracht hij mijn hand naar zijn broek, naar zijn penis. Ik voelde dat zijn penis hard was. Ik moest bij hem zijn riem, knoop en rits losmaken. Ik moest met mijn hand in zijn broek en over zijn onderbroek aan zijn penis en ballen zitten. Ik moest aftrek bewegingen maken. Zijn ballen moet ik vasthouden. Hij stuurde mijn hand daarin. Ik voelde dat de onderbroek nat werd en dat hij klaar kwam. Hij ging met een a twee vingers in en uit mijn vagina. Het stopte als hij klaarkwam. Het gebeurde zo vaak dat ik voortaan wist wat ik moest doen als hij mijn hand naar zijn penis bracht. Uiteindelijk was het zo dat ik wist wat ik moest doen, dan was ik er het snelste van af. Ik vond deze keer echt de ergste keer. Ik had angst, angst om betrapt te worden, het idee dat het aan mij zou liggen, dat ik het uitgelokt zou hebben. Ik schaamde me enorm. Ik dacht dat het aan mij lag. Toen ik het hoorde van [slachtoffer 1] wist ik dat het niet aan mij lag maar aan hem. Gedurende de gehele periode heeft [verdachte] de volgende seksuele handelingen bij mij gedaan. Het begon met zoenen en aanrakingen over mijn hele lijf. Daarna ging hij tongzoenen. Hij ging na het aanraken onder mijn trui, onder mijn topje en onder mijn BH. Hij heeft mijn bovenkleding helemaal omhoog gedaan totdat mijn borsten bloot waren. Hij deed mijn borsten gestreeld en erin geknepen. Zijn mond ging naar de borsten en tepels. Hij ging strelen met zijn vingers over mijn broek en onderbroek aan mijn vagina. Hij heeft over mijn vagina gestreeld in mijn broek en hij ging met zijn vingers in mijn vagina. Ondertussen deed hij strelen over mijn billen. Dit was zowel over als onder mijn broek en onderbroek. Het is een keer voorgekomen dat hij mij op de grond heeft neergelegd op de grond voor de bank. Dit was in de woonkamer bij [verdachte] . Hij is toen bovenop mij gaan liggen. Daar deed hij mij zoenen en aanraken aan mijn vagina en moest ik zijn penis aanraken. Dit was allemaal over de kleding. Hij ging met zijn penis tegen mijn vagina heen en weer schuren, van voor naar achteren en van links naar rechts. Dat hij zover ging is vier à vijf keer gebeurd. Daar bedoel ik mee dat hij bij mij in de broek ging in en aan mijn vagina en dat ik aan zijn penis moest zitten. Hetzelfde, dat hij in en aan mijn vagina zat en ik aan zijn penis over de broek moest zitten, is ook in het hooistalletje gebeurd en in de gang in zijn woning. Dat voor de bank, dat hij op mij ging liggen in zijn woning is ook twee keer gebeurd. Die andere keren was het voornamelijk tongzoenen en strelen over de kleding, over mijn hele lijf. Dit was dan over mijn vagina en over zijn penis.

Het gebeurde vaker, de ene periode vaker dan de andere periode. Daarna hervatten we weer de normale dingen. Het gebeurde vaker in de zomer omdat ik minder kleding aan had en vaker en langer bij [verdachte] en [naam 6] in huis was.

In de zomerperiode gebeurde het minstens 1 à 2 keer per week dat hij bij mij in de broek ging gebeurde altijd in de loods bij [naam loods 2] . De rechtbank begrijpt - gezien de schets van aangeefster op pagina 89 - de loods van [naam loods 2] aan de [adres 2] te [plaatsnaam 2] . Een enkele keer bij hem op de gang als [naam 6] niet thuis was of in het hooistalletje.

Het seksueel misbruik vond plaats in de loods van [naam loods 2] , in de woning van [verdachte] tegen de muur in de gang, tegen de muur in de woonkamer, tegen de muur in de keuken, voor de bank in de woonkamer, in de garage en in de groen container buiten waar de koets in stond. En in de hooistal en nog een keer aan de buiten zijde van de stal aan de achterzijde.

In het najaar van 2010 zijn we gaan kijken naar het hoog water in Asselt. We reden met de auto van [verdachte] . Een grijze Ford Fiësta. Hij zette de auto stil en leunde over de pook naar mij. Hij begon mij te zoenen en te strelen. Hij maakte mijn broek open, Hij ging met zijn hand in mijn broek, Met zijn vingertoppen ging hij tussen mijn schaamlippen. Ik moest aan zijn penis zitten over zijn onderbroek. Het stopte omdat hij klaar kwam.

Eind 2010, begin 2011 gingen [verdachte] en ik naar [paard 3] toe. Onderweg vertelde ik hem dat ik het niet meer wilde dat hij aan mij zat. Ik heb gezegd dat ik gezonde normale relaties wilde hebben. [verdachte] zei toen dat als ik bij hem weg zou gaan hij voor de trein zou springen. Ik schrok hier heel erg van. Het laatste wat ik wil is de dood van iemand op mijn geweten hebben. [verdachte] heeft dit twee keer gezegd. Hij heeft het ook een keer later gezegd. [verdachte] heeft mij ook verteld dat hij tijdens een wandeling op het spoor had gestaan en overwoog om te blijven staan. Dit kwam bij mij behoorlijk binnen. Ik ging me schuldig voelen. Ik heb het aan niemand eerder verteld omdat ik me schaamde en dacht dat het aan mij lag.

De verdachte heeft ook een verklaring afgelegd6 en, zakelijk weergegeven, het volgende verklaard.

Het betasten van [slachtoffer 1] over de naakte borsten, alsmede de naakte vagina heeft in de ten laste gelegde periodes plaatsgevonden. Ook heb ik [slachtoffer 1] over haar benen gestreken en haar op de mond gezoend. Het zou ook kunnen dat ik haar getongzoend heb. Ik noemde [slachtoffer 1] in de Whatsapp-berichten [bijnaam slachtoffer 1] .

Het betasten van [slachtoffer 2] over de naakte borsten, alsmede de naakte vagina heeft in de ten laste gelegde periodes plaatsgevonden. Ook heb ik de billen van [slachtoffer 2] betast en haar op de mond gezoend. Het zou kunnen dat ik haar ook heb getongzoend.

[slachtoffer 2] vertelt in haar aangifte geen onwaarheden.

De frequentie waarmee het gebeurde bedroeg ongeveer 1 x per maand. [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] hebben zich niet aan mij opgedrongen.

De verdachte heeft bij de politie ook een verklaring afgelegd7. Hij heeft toen, zakelijk weergegeven onder meer het volgende verklaard.

[slachtoffer 1] is zo’n 3 of 4 jaar geleden bij ons gekomen om de paarden te verzorgen. Ik heb haar leren kennen toen de pony [paard 3] werd geboren. Ik heb haar beter leren kennen toen ze bij mij de paarden verzorgde en ritten met mij maakte. De ritten met de koets vonden van april tot november plaats. [paard 2] was haar paard. Ze heeft de paarden verzorgd tot september 2016. [slachtoffer 1] heeft mij in die periode vaker afgetrokken. Het is gebeurd dat ik klaar kwam.

Betrouwbaarheid van de verklaringen van aangeefsters

Door de raadsman is aangevoerd dat de verdediging ter terechtzitting van 16 oktober 2017 de rechtbank heeft verzocht de beide aangeefsters te horen teneinde de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aangeefsters te toetsen. Aangezien de verdediging geen gebruik heeft kunnen maken van het ondervragingsrecht, en het bewijs voor het feit/de feiten in beslissende mate steunt op de verklaringen van de aangeefsters, kunnen naar de mening van de raadsman de verklaringen van beide aangeefsters niet voor het bewijs gebezigd worden.

De rechtbank overweegt daaromtrent het volgende.

De rechtbank heeft het verzoek van de verdediging tot het horen van beide aangeefsters afgewezen. Bij de afweging van belangen heeft de rechtbank de belangen van de beide slachtoffers laten prevaleren boven het belang van de verdachte, mede gelet op hetgeen de verdachte met betrekking tot de ten laste gelegde feiten heeft verklaard en hetgeen namens de slachtoffers naar voren is gebracht. Voormelde beslissing van de rechtbank behelst geen enkel waardeoordeel over de betrouwbaarheid van de verklaringen van beide aangeefsters. Anders dan de raadsman naar voren heeft gebracht betekent deze beslissing niet dat de verklaringen van beide aangeefsters niet voor het bewijs mogen worden gebezigd enkel en alleen omdat de verdediging geen gebruik heeft kunnen maken van het ondervragingsrecht. De rechtbank zal de verklaringen van beide aangeefsters bezigen tot bewijs.

Uit het dossier blijkt voorts dat zowel aangeefster [slachtoffer 2] als aangeefster [slachtoffer 1] langdurig en indringend door de gecertificeerde zedenrechercheurs zijn verhoord. Beide aangeefsters hebben op alle vragen, inclusief de controlevragen, gedetailleerd antwoord gegeven. Verdachte daarentegen heeft zich op veel vragen beroepen op zijn zwijgrecht en/of (onderdelen van) de verklaringen van beide aangeefsters betwist. De rechtbank heeft bovendien vastgesteld dat beide aangeefsters in hun verklaringen de precaire onderwerpen niet hebben aangedikt en/of afgezwakt en ook hun eigen aandeel daarin naar voren hebben gebracht. Veel van hetgeen de beide aangeefsters hebben verklaard met betrekking tot de door verdachte gepleegde seksuele handelingen vindt - naarmate het onderzoek vordert - uiteindelijk ook bevestiging in de (deels) bekennende verklaring van verdachte en andere bewijsmiddelen.

Uit de verklaringen van de slachtoffers [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] blijkt voorts dat de modus operandi van verdachte met betrekking tot de seksuele handelingen gedurende de ten laste gelegde periodes nagenoeg steeds hetzelfde is geweest, wat niet alleen de gelijkluidendheid van de verklaringen van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] verklaart, maar ook de bewijskracht van deze verklaringen doet toenemen. Ook het beeld dat verdachte steeds een stapje verder is gegaan in de seksuele handelingen is in de verklaringen van beide slachtoffers te zien.

Gelet op het vorenstaande komen de verklaringen van de beide aangeefster authentiek op de rechtbank over. Zij heeft dan ook geen enkele reden om aan de inhoud en/of betrouwbaarheid van deze verklaringen te twijfelen zodat deze tot het bewijs kunnen worden gebezigd.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

1.

in de periode van 1 augustus 2012 tot en met 20 februari 2016 in Nederland, door feitelijkheden en bedreiging met feitelijkheden

[slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , bestaande die feitelijkheden en die bedreiging met die feitelijkheden hierin dat verdachte

- meermalen zijn vinger(s) in de vagina van die

[slachtoffer 1] heeft gebracht/geduwd en

- meermalen een deur en/of een ruimte heeft afgesloten en

- met zijn leeftijd een groot fysiek en psychisch overwicht had op een

minderjarig meisje en bewust was van dit leeftijdsverschil en

- die [slachtoffer 1] de woorden heeft toegevoegd dat hij, verdachte, voor

een trein zou springen als die [slachtoffer 1] niet deed wat hij haar vroeg, althans woorden

van gelijke dreigende aard en/of strekking en

- misbruik heeft gemaakt van de afhankelijke en ondergeschikte positie

waarin die [slachtoffer 1] ten opzichte van hem als stalhouder/manege-eigenaar

verkeerde en

- voor die [slachtoffer 1] een bedreigende/beangstigende situatie heeft doen

ontstaan;

2.

hij, in de periode van 21 februari 2016 tot en met 30 juni 2016 in Nederland, door feitelijkheden en bedreiging met feitlijkheden

[slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die

bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het

lichaam van die [slachtoffer 1] , bestaande die feitelijkheden en die

bedreiging met die feitelijkheden hierin dat verdachte

- meermalen, althans eenmaal zijn vinger(s) in de vagina van die

[slachtoffer 1] heeft gebracht/geduwd en

- meermalen een deur en/of een ruimte heeft afgesloten en

- met zijn leeftijd een groot fysiek en psychisch overwicht had op een meisje

van 16 jaar en bewust was van dit leeftijdsverschil en

- die [slachtoffer 1] de woorden heeft toegevoegd dat hij, verdachte, voor

een trein zou springen als die [slachtoffer 1] niet deed wat hij haar vroeg, althans woorden

van gelijke dreigende aard en/of strekking en

- misbruik heeft gemaakt van de afhankelijke en ondergeschikte positie

waarin die [slachtoffer 1] ten opzichte van hem als stalhouder/manege-eigenaar

verkeerde en

- voor die [slachtoffer 1] een bedreigende/beangstigende situatie heeft doen

ontstaan;

3.

hij, in de periode van 01 augustus 2012 tot en met 30 juni 2016 in Nederland, door feitelijkheden en bedreiging met andere feitelijkheden die [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het plegen en dulden van een of meer ontuchtige handelingen, hebbende verdachte meermalen

- de kleding van die [slachtoffer 1] uitgetrokken en

- de borsten en de benen en de schaamstreek - al dan niet

onder de kleding - van die [slachtoffer 1] betast en

- die [slachtoffer 1] op de mond gezoend en

- zijn, verdachtes, penis tegen het lichaam van die [slachtoffer 1]

geduwd/gewreven en

- zich door die [slachtoffer 1] laten aftrekken en

- meermalen een deur en/of een ruimte afgesloten en

- met zijn leeftijd een groot fysiek en psychisch overwicht gehad op een

minderjarig meisje, terwijl hij bewust was van dit leeftijdsverschil en

- die [slachtoffer 1] de woorden toegevoegd dat hij, verdachte, voor

een trein zou springen als die [slachtoffer 1] niet deed wat hij haar vroeg, althans woorden

van gelijke dreigende aard en/of strekking en

- misbruik gemaakt van de afhankelijke en ondergeschikte positie

waarin die [slachtoffer 1] ten opzichte van hem als stalhouder/manege-eigenaar

verkeerde;

4.

hij, in de periode van 1 oktober 2009 tot en met 25 december 2011, in Nederland, door feitelijkheden en bedreiging met feitelijkheden

[slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die

bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] , bestaande die feitelijkheden en die bedreiging met die feitelijkheden hierin dat verdachte

- meermalen zijn vinger(s) in de vagina van die

[slachtoffer 2] heeft gebracht/geduwd en

- meermalen, tussen de schaamlippen van die [slachtoffer 2] heeft

gewreven en

- met zijn leeftijd een groot fysiek en psychisch overwicht had op een

minderjarig meisje en bewust was van dit leeftijdsverschil en

- die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd dat hij, verdachte, voor

een trein zou springen en haar lievelingspaard zou verkopen als die [slachtoffer 2] niet deed wat hij haar vroeg, althans woorden

van gelijke dreigende aard en/of strekking en

- misbruik heeft gemaakt van de afhankelijke en ondergeschikte positie

waarin die [slachtoffer 2] ten opzichte van hem als stalhouder/manege-eigenaar

verkeerde en

- voor die [slachtoffer 2] een bedreigende/beangstigende situatie heeft doen

ontstaan;

5.

hij, in de periode van 01 oktober 2009 tot en met 25 december 2011 in Nederland, door feitelijkheden en bedreiging met andere feitelijkheden [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het plegen en dulden van een of meer ontuchtige handelingen, hebbende verdachte meermalen

- de kleding van die [slachtoffer 2] uitgetrokken en

- de borsten en/of de billen en/of de schaamstreek - al dan niet

onder de kleding - van die [slachtoffer 2] betast en

- in de borsten van die [slachtoffer 2] geknepen en

- die [slachtoffer 2] op de mond gezoend en

- de borsten van die [slachtoffer 2] gekust en

- zijn, verdachtes, penis tegen het lichaam van die [slachtoffer 2]

geduwd/gewreven en

- zich door die [slachtoffer 2] laten aftrekken en

- met zijn leeftijd een groot fysiek en psychisch overwicht gehad op een

minderjarig meisje, terwijl hij bewust was van dit leeftijdsverschil en

- die [slachtoffer 2] de woorden toegevoegd dat hij, verdachte, voor een trein zou

springen en haar lievelingspaard zou verkopen, als die [slachtoffer 2]

niet deed wat hij haar vroeg, althans woorden van gelijke dreigende aard

en/of strekking en

- misbruik gemaakt van de afhankelijke en ondergeschikte positie

waarin die [slachtoffer 2] ten opzichte van hem als stalhouder/manege-eigenaar

verkeerde;

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

5 De strafbaarheid van de verdachte

6 De straf en/of de maatregel

7 De benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

8 De wettelijke voorschriften

9 De beslissing