Home

Rechtbank Limburg, 28-10-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9162, 3488299 CV EXPL 14-10828

Rechtbank Limburg, 28-10-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9162, 3488299 CV EXPL 14-10828

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
28 oktober 2014
Datum publicatie
10 februari 2015
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2014:9162
Zaaknummer
3488299 CV EXPL 14-10828

Inhoudsindicatie

---

Uitspraak

vonnis

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: 3488299 CV EXPL 14-10828

Vonnis van de kantonrechter in kort geding van 28 oktober 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TARGOS HORECA B.V.,

gevestigd te Hoensbroek, gemeente Heerlen

eiseres,

gemachtigde mr. B.M.M. Hepkema te Valkenburg aan de Geul,

tegen

de vennootschap onder firma

1. V.O.F. [gedaagde sub 1],

filiaal houdende te [vestigingsplaats],

2. [gedaagde sub 2],

wondende te [woonplaats],

3. [gedaagde sub 3],

wondende te [woonplaats],

gedaagden,

in persoon procederend.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding van 17 oktober 2014

-

de mondelinge behandeling.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

Eiseres vordert samengevat - veroordeling van gedaagden tot betaling aan hoofdsom een bedrag van € 7.566,47 inclusief BTW, vermeerderd met contractuele rente en kosten.

2.2.

De heer [gedaagde sub 2] voornoemd heeft ter zitting gesteld de vordering mede namens gedaagden sub 1 en 3 van eiseres te erkennen. Gelet op de financiële situatie van gedaagden is de vordering van eiseres niet voldaan. Ter zitting heeft [gedaagde sub 2] eiseres aangeboden uiterlijk op 15 januari 2015 een bedrag van € 5.000,00 te betalen, tegen finale kwijting.

2.3.

Eiseres is met dit aanbod akkoord gegaan, met dien verstande dat, indien gedaagden uiterlijk op 15 januari 2015 het bedrag van € 5.000,00 niet op de derdenrekening NL08ABNA0491653549 van haar gemachtigde hebben gestort, de vordering van eiseres herleeft.

2.4.

De kantonrechter heeft partijen vervolgens voorgehouden dat hij beslist als hierna te vermelden.

3 De beoordeling

3.1.

De ter zitting erkende vordering van eiseres, welke vordering de kantonrechter niet onrechtmatig voorkomt, zal worden toegewezen en wel met in achtneming van de door partijen ter zitting van heden gemaakte afspraken.

3.2.

Gedaagden worden - eveneens met inachtneming van de gemelde afspraken - als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- dagvaarding € 91,78

- griffierecht € 462,00

- salaris advocaat € 600,00

Totaal € 1.153,78.

4 De beslissing