Home

Rechtbank Gelderland, 23-11-2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6490, 409311

Rechtbank Gelderland, 23-11-2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6490, 409311

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
23 november 2022
Datum publicatie
30 november 2022
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:6490
Zaaknummer
409311

Inhoudsindicatie

incident ex artikel 223 Rv. verzekeringsfraude? opheffen registratie frauderegisters. ongedaan maken beëindiging verzekeringen. beslissing in incident aangehouden in afwachting van de conclusie van antwoord en mondelinge behandeling in de hoofdzaak.

Uitspraak

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

Zaaknummer: C/05/409311 / HA ZA 22-433 / 167 / 650

Vonnis in incident van 23 november 2022

in de zaak van

[eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

procederend met toevoeging onder nummer [nummer] ,

advocaat mr. S.P.R.M. Kranenburg te Kerkdriel,

tegen

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

handelend onder de naam Interpolis,

gevestigd te Apeldoorn,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat: mr. A.W. Hendriks te Apeldoorn.

Partijen zullen hierna [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] en Achmea worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding tevens houdende een incidenteel verzoek ex artikel 223 Rv, - de conclusie van antwoord in het incident ex artikel 223 Rv.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De feiten

2.1.

[eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] heeft een ‘Interpolis Alles in één Polis’ afgesloten bij Achmea. Onder de Alles in één Polis van [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] is verzekerd aansprakelijkheid, rechtsbijstand en (met ingang van 29 augustus 2019) inboedel.

2.2.

[eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] heeft op 1 januari 2021 op haar inboedelverzekering een inbraak gemeld waarbij voor ongeveer € 80.000,00 aan gouden sieraden (hierna: de sieraden) en € 18.000,00 aan contant geld als gestolen is opgegeven. Op 7 januari 2021 heeft [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] deze claim weer ingetrokken met als reden dat de daders bekenden waren van haar en dat de gestolen goederen weer aan [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] worden teruggegeven.

2.3.

Op 5 februari 2021 heeft [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] een melding gedaan op haar inboedelverzekering, inhoudende dat tijdens haar vakantie in haar woning is ingebroken waarbij de sieraden en een contant geldbedrag van € 18.000,00 zijn gestolen. Op 9 februari 2021 heeft [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] aangifte van de inbraak gedaan bij de politie.

2.4.

Achmea heeft hierop een toedrachtsonderzoek uitgevoerd, waarvan onderdeel uitmaakte het horen van [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] (op 23 juni 2021 en 23 maart 2022) en haar partner (op 27 augustus 2021). Achmea heeft ook tweemaal (op 14 augustus 2021 en 23 maart 2022) een bezoek gebracht aan juwelier [juwelier] te [vestigingsplaats] waar (een aantal van) de sieraden volgens [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] waren gekocht. Van het toedrachtsonderzoek is een rapport van 13 juni 2022 opgemaakt (hierna: het rapport) dat, voor zover hier van belang, als volgt luidt:

1. Aanleiding onderzoek

Volgens opgave van verzekerde mevrouw [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] werd tussen 27 januari 2021 en 5 februari 2021 ingebroken in de woning (…). Bij deze inbraak werden lijfsieraden en contant geld buit gemaakt met een waarvan van circa € 97.500,00.

De claim van verzekerde werd nader onderzocht door de afdeling Speciale Zaken. De reden van het onderzoek door Speciale Zaken was, dat op 1 januari 2021 ook een inbraak had plaatsgevonden waarbij dezelfde goederen (lijfsieraden en contant geld) werden ontvreemd. Deze goederen zouden volgens verzekerde na de inbraak door de dader op 8 januari 2021 terug zijn gegeven. De dader zou namelijk een bekende zijn. Er ontstonden twijfels over de gepresenteerde omstandigheden rond de inbraak en de als gestolen opgegeven goederen. (…)

2 Samenvatting

Uit het ingestelde onderzoek is vast komen te staan, dat verzekerde valse nota’s ter beschikking heeft gesteld als onderbouwing van de schadeclaim. Bovendien werd door verzekerde een zeer oud visitekaartje van een juwelier ter beschikking gesteld wat al sinds 2018 niet meer wordt gebruikt door desbetreffende juwelier. De door verzekerde ter beschikking gestelde nota’s zijn meerdere keren op verschillende momenten besproken met verzekerde. Verzekerde blijft volhouden dat de nota’s zijn opgemaakt door desbetreffende juwelier en dat de nota’s origineel zijn verkregen bij aanschaf van de op deze nota’s staande lijfsieraden.

(…)”

2.5.

Bij brief van 13 juni 2022 aan [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] schrijft Achmea dat uit het toedrachtsonderzoek blijkt dat [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] fraude heeft gepleegd door onjuiste informatie te geven en valse facturen te verstrekken met als doel Achmea te misleiden. Verder zal Achmea op grond van artikel 7:941 lid 5 BW de geclaimde schade niet betalen, moet [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] de gemaakte kosten aan Achmea betalen en worden de verzekeringen van [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] stopgezet. In de brief staat verder dat Achmea de persoonsgegevens van [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] voor de duur van acht jaren opneemt in het Incidentenregister van Achmea (hierna: het IVR) en het Extern Verwijzingsregister (hierna: het EVR) voor financiële instellingen (van Stichting CIS), en dat Achmea een melding heeft gemaakt bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (hierna: het CBV).

2.6.

Bij brief van 22 juli 2022 heeft (de advocaat van) [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] betwist dat sprake is van fraude en Achmea gesommeerd de registraties in het IVR en EVR en melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit ongedaan te maken.

2.7.

Bij brief van 3 augustus 2022 heeft Achmea aan [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] geschreven dat de Alles in één Polis van [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] per 13 augustus 2022 wordt beëindigd omdat [eiseres in de hoofdzaak/eiseres in het incident] heeft gefraudeerd.

3 De vordering in de hoofdzaak en in het incident

4 De beoordeling in het incident

5 De beslissing