Home

Rechtbank Gelderland, 21-04-2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2058, AWB - 21 _ 4138

Rechtbank Gelderland, 21-04-2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2058, AWB - 21 _ 4138

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
21 april 2022
Datum publicatie
22 april 2022
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:2058
Zaaknummer
AWB - 21 _ 4138

Inhoudsindicatie

Verlaging WIA-uitkering. Inkomsten uit PGB.

Wel procesbelang. Kwijtschelding openstaande schuld bij het UWV omdat eiseres gedupeerde is in kinderopvangtoeslagaffaire bij de Belastingdienst. Bij WIA-uitkering wordt terecht rekening gehouden met inkomsten uit PGB. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet.

Uitspraak

Inloopteam Bestuursrecht

zaaknummer: ARN 21/4138

(gemachtigde: mr. T.P. Boer),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (het UWV), verweerder,

(gemachtigde: T.I. Gerritsen).

Procesverloop

Met de brief van 11 februari 2021 heeft het UWV aan eiseres meegedeeld dat de beslissing van 2 april 2020 – waarin aan eiseres een WIA1-uitkering is toegekend vanaf 22 juni 2020 – onjuist was. De beslissing van 2 april 2020 wordt daarom ingetrokken.

Met het primaire besluit van 11 februari 2021 (het primaire besluit I) heeft het UWV vervolgens de WIA-uitkering2 toegekend vanaf 22 juni 2020. Omdat eiseres werkt (lees: een PGB3 ontvangt), kan het UWV de uitkering nog niet definitief vaststellen. De betaling is daarom een voorschot.

Met het primaire besluit van eveneens 11 februari 2021 (het primaire besluit II) is de uitkering van eiseres definitief vastgesteld. Eiseres heeft in de periode van 22 juni 2020 tot en met 31 december 2020 een voorschot ontvangen. Eiseres heeft een bedrag van in totaal € 7.031,80 bruto te veel ontvangen. Dit moet zij aan UWV terugbetalen. Eiseres blijft haar uitkering als voorschot ontvangen, maar het voorschot wordt vanaf 1 januari 2021 verlaagd naar € 278,18 bruto per maand.

Met het besluit van 16 februari 2021 (het primaire besluit III) heeft het UWV aan eiseres meegedeeld dat het bedrag van € 7.031,80 binnen zes weken moet worden betaald.

Met het besluit van 24 augustus 2021 (het bestreden besluit) heeft het UWV het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het UWV heeft een verweerschrift ingediend en verwijst daarin naar het besluit van 6 december 2021. Hierin staat dat de schulden die nog openstaan bij het UWV worden kwijtgescholden. Gelet op de inhoud van dit besluit geeft het UWV eiseres in overweging om het beroep in te trekken.

De rechtbank heeft het besluit van 6 december 2021 - gelet op artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) - betrokken in de beroepsprocedure.

Met de brief van 20 december 2021 heeft eiseres aangegeven dat zij haar beroep handhaaft.

De rechtbank heeft het UWV met de brief van 30 december 2021 vragen gesteld. Het UWV heeft op 19 januari 2022 een nader verweerschrift ingediend. Eiseres heeft met de brief van 25 januari 2022 gereageerd.

De zaak is bij de rechtbank behandeld op de Teams-zitting van 7 april 2022. Eiseres was aanwezig samen met haar gemachtigde. Het UWV is met bericht van verhindering niet verschenen.

Wat er aan deze procedure voorafging

1. Eiseres heeft op 7 maart 2020 een WIA-uitkering aangevraagd. Op het aanvraagformulier heeft eiseres vermeld dat zij inkomen ontvangt uit het PGB van haar dochter.

2. Het UWV heeft de aanvraag om een uitkering op grond van de Wet WIA beoordeeld.

3. Volgens de arts heeft eiseres geen benutbare mogelijkheden.4 Er is sprake van een ernstige medische aandoening.

4. Met het besluit van 2 april 2020 is aan eiseres met ingang van 22 juni 2020 een WIA-uitkering toegekend.

5. Met het besluit van 27 mei 2020 is aan eiseres meegedeeld dat haar uitkering op grond van de Ziektewet met ingang van 21 juni 2020 stopt. Eiseres is dan twee jaar ziek.

6. Met de brief van 11 februari 2021 heeft het UWV eiseres geïnformeerd dat de beslissing van 2 april 2020 wordt ingetrokken. Volgens het UWV is dit besluit onjuist. Vervolgens heeft het UWV de primaire besluiten I, II en III genomen die hiervoor onder procesverloop genoemd zijn.

7. Met het besluit van 11 maart 2021 heeft het UWV aan eiseres laten weten dat zij haar schuld aan het UWV voorlopig niet hoeft te betalen. De Belastingdienst heeft het UWV geïnformeerd dat zij bij de Belastingdienst is aangemeld als gedupeerde van de problemen met de kinderopvangtoeslag.

8. Met het bestreden besluit heeft het UWV het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard. Het UWV stelt zich op het standpunt dat de definitieve hoogte van de WIA-uitkering over de periode van 22 juni 2020 tot en met 31 december 2020 juist is berekend. Op goede gronden is besloten dat het te veel betaalde bedrag moet worden terugbetaald. Volgens het UWV is bij de definitieve vaststelling van de hoogte van de WIA-uitkering op goede gronden besloten om het gedeelte van de inkomsten uit het PGB niet vrij te laten. Het UWV verwijst voor wat betreft het verzoek om kwijtschelding naar zijn brief van 11 maart 2021. Het UWV kan nog geen beslissing nemen op het verzoek.

9. Met het besluit van 6 december 2021 heeft het UWV alle openstaande schulden van eiseres kwijtgescholden. Gelet hierop stelt het UWV zich op het standpunt dat eiseres geen procesbelang meer heeft in deze procedure. Het UWV verzoekt de rechtbank om het beroep niet-ontvankelijk te verklaren.

Wat eiseres vindt

10. Eiseres is het niet met het UWV eens. Zij voert aan dat de inkomsten uit het PGB eerder wel, onder het regime van de WW5 en de Ziektewet, zijn vrijgesteld. Het is onduidelijk waarom deze vrijstelling niet zou kunnen voortduren. Volgens eiseres was het UWV altijd op de hoogte van de vrijgestelde inkomsten en het bijzondere karakter van die uren, te weten PGB-uren voor de verzorging van haar dochter. Eiseres doet een beroep op het vertrouwensbeginsel. Eiseres heeft haar beroep na het besluit van 6 december 2021 gehandhaafd. Volgens eiseres is er niet beslist op haar beroepsgrond dat de inkomsten uit PGB (70 uur) moeten worden vrijgesteld. Er vindt nog altijd een korting plaats op de uitkering in verband met het PGB. Eiseres is daarom ontvankelijk in haar beroep.

Waarover het gaat in deze zaak

Wat de rechtbank vindt

De conclusie van de rechtbank

Beslissing

Als u het niet eens bent met deze uitspraak