Home

Rechtbank Gelderland, 20-05-2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2690, C/05/350122 FT RK 19/275

Rechtbank Gelderland, 20-05-2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2690, C/05/350122 FT RK 19/275

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20 mei 2019
Datum publicatie
17 juni 2019
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2019:2690
Zaaknummer
C/05/350122 FT RK 19/275

Inhoudsindicatie

Artikel 287 a Fw. Afwijzing verzoek dwangakkoord omdat er voldoende spaarcapaciteit is om alle schulden binnen de termijn van drie jaar te kunnen voldoen. Er is geen sprake van de situatie dat de schuldenaar is opgehouden te betalen of dat te voorzien is dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden.

Uitspraak

vonnis

Team Insolventies

Zittingsplaats Zutphen

rekestnummer: C/05/350122 FT RK 19/275 ls

uitspraakdatum: 20 mei 2019

Verzoek gedwongen schuldregeling ex artikel 287a van de Faillissementswet

in de zaak van[naam verzoekster],geboren op 12 december 1985 te Rheden,

wonende [adres verzoekster] ,

verzoekster,

tegen

[verweerder sub 1] ,

wonende te Doesburg,

en

Sanders Advocatenkantoor,

gevestigd en kantoorhoudende te Doetinchem,

verweerders.

1 De procedure

1.1.

Verzoekster heeft bij de rechtbank een verzoekschrift ingediend tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Daarbij is tevens verzocht om de weigerachtige schuldeiser, te weten verweerders, te bevelen in te stemmen met een vóór indiening van het verzoekschrift aangeboden schuldregeling als bedoeld in artikel 287a van de Faillissementswet (hierna: Fw.).

1.2.

Verzoekster, vergezeld van mevrouw [naam 1 beschermingsbewindvoerder] , beschermingsbewindvoerder, is door de rechtbank gehoord ter terechtzitting van 15 mei 2019. Namens de schuldhulp-verlenende instantie PLANgroep Doesburg is verschenen de heer [naam 2] . Verder is de heer [verweerder sub 1] verschenen.

2 De feiten

2.1.

Het verzoek betreft het opleggen van een schuldregeling aan de schuldeisers, inhoudende een betaling van 11,31 % van de totale vordering aan de preferente schuldeisers tegen finale kwijting en een betaling van 5,65 % van de totale vordering aan de concurrente schuldeisers tegen finale kwijting.

2.2.

Het aanbod betreft een prognose en houdt in dat PLANgroep Doesburg namens verzoekster drie jaar lang alle inkomsten boven het (conform de uniforme rekenmethode van Recofa) vastgestelde vrij te laten bedrag reserveert voor de schuldeisers. Jaarlijks zal een inkomenstoets plaatsvinden, waarbij het budget wordt herberekend. Alle inkomsten van verzoekster boven het budget worden maandelijks gereserveerd en na de jaarlijkse hercontrole aan de schuldeisers uitbetaald. Voor de door PLANgroep Doesburg verrichte werkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht.

2.3.

Verzoekster heeft volgens het verzoekschrift een totale schuldenlast van

€ 16.172,11. Twee van de in totaal eenentwintig schuldeisers zijn niet met het voorstel akkoord gegaan, te weten verweerders, met vorderingen van respectievelijk € 743,75 en

€ 439,00. Verweerders vertegenwoordigen daarmee circa 7,31 % van de totale schuldenlast.

3 Het verzoek en de standpunten van partijen

3.1.

Verzoekster stelt zich op het standpunt dat de schuldeisers bij toewijzing van het verzoek een aanzienlijk hoger percentage zullen krijgen dan in de schuldsaneringsregeling vermoedelijk kan worden aangeboden, omdat in de wettelijke schuldsaneringsregeling de kosten van de bewindvoerder in mindering worden gebracht op het aan de schuldeisers uit te keren bedrag.

3.2.

De heer [verweerder sub 1] heeft als verweer aangevoerd dat het aanbod te laag is. Hij werkt hard en heeft het geld hard nodig.

4 De beoordeling

5 De beslissing