Home

Rechtbank Gelderland, 23-03-2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1692, 297229

Rechtbank Gelderland, 23-03-2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1692, 297229

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
23 maart 2016
Datum publicatie
11 mei 2016
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2016:1692
Zaaknummer
297229

Inhoudsindicatie

Kort geding. Aanbestedingswet 2012. Aanbesteding ambtelijke en executiediensten (terug- en invordering) door gemeente aan gerechtsdeurwaarders. Gunningscriteria. Programma van eisen. Twee inschrijvers. Door gemeente gestelde specifieke functionaliteitseis aan het door inschrijver gebruikte computerprogramma is geen uitvoeringseis maar selectie-eis op basis van knock-outvragen. Gemeente heeft onvoldoende kennisgenomen van de functionaliteiten van het programma van inschrijver. Verbod aan gemeente om de opdracht niet dan nadat zij dat alsnog heeft gedaan aan de andere inschrijver te gunnen. Naar aanleiding van stellingen van inschrijver bevel aan gemeente om te verifiëren of de andere inschrijver aan alle selectie-eisen voldoet.

Uitspraak

vonnis

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/297229 / KG ZA 16-67

Vonnis in kort geding van 23 maart 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR KARREMAN B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

advocaat mr. J.W. Damstra te Apeldoorn,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE APELDOORN,

zetelend te Apeldoorn,

gedaagde,

advocaat mr. M.J. Mutsaers te Zwolle.

Partijen zullen hierna Karreman en de gemeente genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de wijziging van eis

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Karreman

- de pleitnota van de gemeente.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 17 december 2015 heeft de gemeente vier deurwaarderskantoren (waaronder Karreman en Bosveld Incasso & Gerechtsdeurwaarders) uitgenodigd om deel te nemen aan de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure genaamd “Ambtelijke- en executiediensten Werkplein Activerium, gemeente Apeldoorn, Brummen en Epe 2016”.

2.2.

De Aanbestedingswet 2012 (afdeling 1.2.4) is van toepassing op deze aanbestedingsprocedure en het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving.

2.3.

In de Omschrijving aanbestedingsprocedure is onder meer het volgende opgenomen:

2 Beoordeling offerte

(…)

2.2

Gunning

Bij alle inschrijvers die op basis van de controle niet uitgesloten zijn voor de gunningsprocedure worden de resterende onderdelen van de offertes beoordeeld. Deze offertebeoordeling wordt uitgevoerd in twee stappen:

Stap 1: Toetsing aan het Programma van Eisen

Stap 2: Beoordeling gunningscriterium ‘prijs’ en ‘kwaliteit’

Stap 1: Toetsing aan het Programma van Eisen

De inschrijver dient zich volledig te conformeren aan het gestelde in de vragenlijst en vragengroep ‘Programma van Eisen’ op het inkoop-/aanbestedingsplatform van Negometrix. Dit betekent dat inschrijver op vraag 3.1.1 in deze vragengroep “ja” moet hebben geantwoord. Wanneer een inschrijver “nee” heeft geantwoord op deze vraag, dan wordt de offerte uitgesloten voor verdere beoordeling.

Stap 2: Beoordeling gunningscriterium ‘prijs’ en ‘kwaliteit’

Enkel de inschrijvers die volledig akkoord gaan en voldoen aan alle gestelde eisen (KO) in de vragenlijsten ‘Programma van Eisen’, komen in aanmerking voor stap 2 van de offertebeoordeling: beoordeling gunningscriteria ‘kwaliteit’ en ‘prijs’. De gemeente willen een contract afsluiten op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving. Hiertoe worden de offertes beoordeeld op zowel ‘kwaliteit’ als op ‘prijs’.

Kwaliteit (wegingspercentage 65%)

De kwaliteit van alle offertes die voldoen aan het ‘Programma van Eisen’ worden beoordeeld.

(…)

Na beoordeling van de kwaliteit en de prijs wordt de rangorde tussen de inschrijvers bepaald.

De partij die op basis van de beoordeling voor gunning in aanmerking komt, kan worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek is bedoeld om de offerte te verifiëren. Indien het gesprek geen aanleiding geeft om de beoordeling bij te stellen zal aan deze partij de opdracht worden gegund.

(…)

2.4.

In het programma van eisen is zover hier relevant opgenomen:

5 Locatie van de dienstverlening

8 Uitvoering van dienstverlening

9 Verantwoordingsinformatie

3 Het geschil

4 De beoordeling

5 De beslissing