Home

Rechtbank Gelderland, 16-09-2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:5850, 05/720129-14

Rechtbank Gelderland, 16-09-2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:5850, 05/720129-14

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
16 september 2014
Datum publicatie
16 september 2014
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2014:5850
Zaaknummer
05/720129-14

Inhoudsindicatie

Rechtbank Gelderland veroordeelt een 42 jarige man voor een diefstal met geweld en een bedreiging tot een werkstraf van 60 uren, subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis. De man wordt vrijgesproken van een gijzeling en bedreiging met een vuurwapen. Ten aanzien van een andere bedreiging en een gedeelte van een andere bedreigingen is de dagvaarding nietig. In de dagvaarding van de 33 jarige broer van de man –tevens medeverdachte- is de dagvaarding ook nietig ten aanzien van een bedreiging en een gedeelte van een bedreiging omdat daarin een tegenstrijdigheid zat.

Voor het overige is de 33 jarige man vrijgesproken.

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/720129-14

Datum zitting : 02 september 2014

Datum uitspraak : 16 september 2014

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

raadsvrouw : mr. F.A.G.M. Landerloo, advocaat te Maastricht.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 24 mei 2014 tot en met 25 mei 2014, te Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk één of meer personen, genaamd [slachtoffer 1], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten [slachtoffer 2], te dwingen iets te doen of niet te doen, immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- die [slachtoffer 1] gedwongen in een voertuig te stappen en/of

- die [slachtoffer 1] in/tegen het gezicht geslagen en/of

- een (vuur)wapen, althans een op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp tegen, althans in de richting van een been, althans het lichaam van die [slachtoffer 1] gehouden/gericht en/of

- tegen die [slachtoffer 1] de woorden: "ik schiet je door je knie" en/of "ik maak je kapot", althans woorden van dergelijke dreigende aard of strekking gebruikt en/of

- ( via de telefoon) tegen die [slachtoffer 2] de woorden (zakelijk weergegeven) dat hij ([slachtoffer 2]) direct moest komen en dat hij ([slachtoffer 2]) 500 euro moest betalen, omdat ze anders hem ([slachtoffer 1]) dood zouden maken, althans woorden van dergelijke dreigende aard of strekking, gebruikt en/of gezegd dat hij/zij de tablet/computer (terug) wilde(n) hebben;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

hij in of omstreeks 24 mei 2014 tot en met 25 mei 2014, te Nijmegen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] te dwingen tot de afgifte van een

hoeveelheid geld en/of een tablet, in elk geval van enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

- [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen in een voertuig te stappen en/of

- die [slachtoffer 1] in/tegen het gezicht heeft/hebben geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen, althans in de richting van een been, althans het lichaam van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gehouden/gericht en/of

- tegen die [slachtoffer 1] de woorden: "ik schiet je door je knie" en/of "ik maak je kapot" althans woorden van dergelijke dreigende aard of strekking heeft/hebben gebruikt en/of

- ( via de telefoon) tegen die [slachtoffer 2] de woorden (zakelijk weergegeven) dat hij ([slachtoffer 2]) direct moest komen en dat hij ([slachtoffer 2]) 500 euro moest betalen, omdat ze anders hem ([slachtoffer 1]) dood zouden maken, althans woorden van dergelijke dreigende aard of strekking heeft/hebben gebruikt en/of gezegd dat hij/zij de tablet/computer (terug) wilde(n) hebben, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij in of omstreeks de periode van 24 mei 2014 tot en met 25 mei 2014, te Nijmegen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tas en/of een hoeveelheid geld (ongeveer 40 euro) en/of een telefoon (I Phone) en/of een paspoort en/of een kentekenbewijs en/of een bankpas en/of een

zorgpas en/of een ROC-pas en/of sleutel(s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of diens mededader(s) die [slachtoffer 1] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens) die tas met geweld van de nek/schouder van die [slachtoffer 1] heeft/hebben getrokken;

3.

hij op of omstreeks 29 oktober 2013, in de gemeente Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte en/of verdachte's mededader(s) (telkens) opzettelijk voornoemde [slachtoffer 3] dreigend de woorden toegevoegd :"ik steek je huis in de fik en/of "we gaan je huis in de fik steken", althans woorden van

gelijke dreigende aard of strekking;

4.

hij op of omstreeks 29 oktober 2013, in de gemeente Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 4] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte en/of verdachte's mededader(s) opzettelijk voornoemde [slachtoffer 4] dreigend de woorden toegevoegd :"Wij willen

geld van je moeder hebben anders schiet ik jou dood" en/of "we steken jullie huis in de fik" en/of "we komen terug voor jou [slachtoffer 4], we gaan je huis in de fik steken", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 02 september 2014 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. F.A.G.M. Landerloo, advocaat te Maastricht.

Als benadeelde partij heeft zich schriftelijk in het geding gevoeg dhr. [slachtoffer 1].

De officier van justitie, mr. M.A.J.H. Muurmans, heeft gerekwireerd.

Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd.

2a. De geldigheid van de dagvaarding

De tenlastelegging onder 3 en 4 behelst - kort gezegd - de beschuldiging dat verdachte op 29 oktober 2013 zowel [slachtoffer 3] als [slachtoffer 4] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, danwel met zware mishandeling door te dreigen dat hij, verdachte, het huis van aangevers voornoemd in de fik zou gaan zetten.

De rechtbank komt ambtshalve tot het oordeel dat deze tenlastelegging ten aanzien van feit 4 geheel en ten aanzien van feit 4 voor wat betreft de woorden “we steken jullie huis in de fik” en/of “we komen terug voor jou [slachtoffer 4], we gaan je huis in de fik steken” innerlijk tegenstrijdig is en overweegt daartoe als volgt.

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding ten aanzien van genoemde feiten toegeschreven is op het feit ‘bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht’ danwel ‘bedreiging met zware mishandeling’. Dat is feitelijk uitgewerkt met de woorden: ‘immers’ waarna de uitwerking van een bedreiging met brandstichting volgt. De wetgever heeft uitdrukkelijk gekozen om naast andere vormen van bedreiging, zoals die tegen het leven gericht en die met zware mishandeling, een bedreiging met brandstichting als aparte bedreiging op te nemen. De steller van de tenlastelegging heeft in het kwalificerende gedeelte bedreiging met brandstichting echter niet opgenomen. Omdat dit niet gebeurd is, is de tenlastelegging (gedeeltelijk) innerlijk tegenstrijdig en derhalve nietig voor wat betreft feit 3 en feit 4 gedeeltelijk.

3 De beslissing inzake het bewijs

Vrijspraak van het onder 1 primair en subsidiair en het onder 2 tenlastegelegde

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat feit 1 primair en feit 2 wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. [slachtoffer 1] is door verdachte en zijn medeverdachte gedwongen om in de auto te stappen omdat [slachtoffer 2] geld moest betalen. Ook hebben verdachte en zijn medeverdachte de tas van [slachtoffer 1] met geweld afhandig gemaakt.

Beoordeling door de rechtbank

Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat feit 1 primair en subsidiair en feit 2 niet wettig en overtuigend kunnen worden bewezen. Uit het dossier komen twee lezingen naar voren die op essentiële punten haaks op elkaar staan. Het enige objectieve bewijsmiddel in deze zaak bestaat uit de camerabeelden. In de screenshots van deze beelden ziet de rechtbank geen ondersteuning van de aangiften. De rechtbank zal verdachte derhalve vrijspreken voor de hem tenlastegelegde feiten

Vrijspraak van het onder 4 tenlastegelegde

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte en zijn medeverdachte zich schuldig hebben gemaakt aan de bedreiging van [slachtoffer 4].

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte enige bedreiging heeft geuit richting [slachtoffer 4]. Aangevers heeft verklaard over bedreigingen die door de broer van verdachte zouden zijn geuit. Niet wordt gesproken over bedreigingen die door verdachte zouden zijn geuit. Van een nauwe en bewuste samenwerking is niet gebleken. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van het hem onder 4 tenlastegelegde feit.

4 De beoordeling van de civiele vorderingen

5 De beslissing