Home

Rechtbank Gelderland, 20-12-2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:5978, 05/701880-12

Rechtbank Gelderland, 20-12-2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:5978, 05/701880-12

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20 december 2013
Datum publicatie
20 december 2013
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2013:5978
Zaaknummer
05/701880-12

Inhoudsindicatie

Veroordeling wegens het plegen van ontuchtige handelingen met iemand die de twaalf jaren nog niet had bereikt, begaan tegen zijn stiefdochter en het vervaardigen, verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes.

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/701880-12

Datum zitting : 06 december 2013

Datum uitspraak : 20 december 2013

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum 1]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

Primair

hij in of omstreeks de periode van de maand januari 2011 tot en met 24 december 2011 te Westervoort, met[slachtoffer] (zijnde de dochter van zijn partner), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die[slachtoffer], hebbende verdachte een thermometer in de anus van die[slachtoffer] ingebracht; art 248 lid 2 Wetboek van Strafrecht

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

hij in of omstreeks de periode van de maand januari 2011 tot en met 24 december 2011 te Westervoort ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige[slachtoffer] (zijnde de dochter van verdachtes partner), geboren op [geboortedatum 2], immers heeft hij filmopnamen gemaakt van genoemde[slachtoffer] terwijl hij haar (naakte) billen en/of vagina vasthoudt/beweegt (om dit (beter) zichtbaar in beeld te brengen)

en/of (daarbij/vervolgens) een thermometer in haar anus inbrengt;

2.

hij in of omstreeks de periode van de maand januari 2011 tot en met 24 december 2011 te Westervoort, in elk geval in Nederland, één of meermalen, een of meerdere afbeelding(en) (te weten een (hoeveelheid) foto('s) en/of een (hoeveelheid) video('s)) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten één computer, bevattende een hoeveelheid (ongeveer 2) video's/filmpjes en/of een hoeveelheid (ongeveer 476) afbeeldingen en/of een hoeveelheid (ongeveer 1282) virtuele afbeeldingen)

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd (te weten het filmen van [slachtoffer] (zijnde de dochter van zijn partner), terwijl hij bij haar een thermometer in haar anus inbrengt en/of het fotograferen van de billen van die [slachtoffer]) en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

het vaginaal en/of anaal penetreren door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt en/of

het (laten) betasten van de vagina en/of de borsten en/of de billen en/of de (stijve) penis van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een persoon die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of

het in de mond (laten) nemen van de penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of

het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of

het houden van een (stijve) penis naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in

(een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (onder meer[naam fotomappen]

[naam fotomappen];

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 06 december 2013 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen.

Namens het minderjarige slachtoffer,[slachtoffer], heeft zich als benadeelde partij de wettelijke vertegenwoordiger, mevrouw [moeder slachtoffer] (moeder) schriftelijk in het geding gevoegd. Mevrouw [moeder slachtoffer] is tevens ter terechtzitting aanwezig en wordt bijgestaan door raadsvrouw mr. L. Koers.

De officier van justitie, mr. P.A. de Boer, heeft gerekwireerd.

Verdachte heeft het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs 1

Ten aanzien van het onder 1 primair tenlastegelegde

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van mening dat het primair tenlastegelegde feit wettig en overtuigend kan worden bewezen. Verdachte heeft het feit bekend en zijn handelingen zijn te zien op het door hem gemaakte filmpje. Het temperaturen van een minderjarige is op zich zelf een zorgtaak van een vader of een moeder. Verdachte heeft het temperaturen echter gefilmd en heeft ingezoomd op de geslachtsdelen van het slachtoffer. Hiermee zijn het handelingen van seksuele aard in strijd met de sociaal-ethische norm.

De beoordeling van de rechtbank

De rechtbank dient vast te stellen of verdachte door het inbrengen van een thermometer in de anus van [slachtoffer] het lichaam seksueel is binnengedrongen. Het moet gaan om een handeling van seksuele aard die in strijd is met de sociaal-ethische norm.

De rechtbank is van oordeel dat de handeling zoals in de tenlastelegging omschreven in casu geen ontucht oplevert. Blijkens de stukken diende het slachtoffer daadwerkelijk getemperatuurd te worden omdat zij ziek was. Deze handeling op zich zelf kan als zorgtaak worden beschouwd. In de tenlastelegging is de seksuele strekking van die handeling niet nader omschreven, met als gevolg dat hetgeen de handeling seksueel van aard zou maken onvoldoende feitelijk is omschreven. Derhalve zal de rechtbank verdachte van feit 1 primair tenlastegelegde vrijspreken.

Ten aanzien van het onder 1 subsidiair en 2 tenlastegelegde

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van aangifte van [moeder slachtoffer], p. 37 t/m 42;

- het proces-verbaal van bevindingen (multimedia), p. 23 t/m 32;

- de waarneming van de rechtbank van de afbeeldingen op de terechtzitting van 6 december 2013;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 6 december 2013.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 subsidiair en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

1.

subsidiair

hij in de periode van de maand januari 2011 tot en met 24 december 2011 te Westervoort ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige[slachtoffer] (zijnde de dochter van verdachtes partner), geboren op [geboortedatum 2], immers heeft hij filmopnamen gemaakt van genoemde[slachtoffer] terwijl hij haar (naakte) billen en vagina vasthoudt/beweegt (om dit (beter) zichtbaar in beeld te brengen)

en (vervolgens) een thermometer in haar anus inbrengt;

2.

hij in de periode van de maand januari 2011 tot en met 24 december 2011 te Westervoorte een gegevensdrager te weten één computer, bevattende ongeveer 2 video's/filmpjes en ongeveer 296 afbeeldingen en ongeveer 1282 virtuele afbeeldingen in bezit heeft gehad en heeft verworven en

heeft vervaardigd (te weten het filmen van [slachtoffer], zijnde de dochter van zijn partner, terwijl hij bij haar een thermometer in haar anus inbrengt) verworven en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

anaal penetreren door een volwassen man van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en

het (laten) vasthouden en in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en opgemaakt zijn en poseren in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij hun leeftijd pass en endoor het camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose en de wijze van kleden van deze personen en nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden en

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling (namen bestanden fotomappen)

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad. Dit geldt eveneens voor de toevoeging ‘in het bezit heeft gehad’ van de rechtbank onder feit 2, eerste alinea.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Ontucht plegen met zijn stiefkind

Ten aanzien van feit 2:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, verwerven en in bezit hebben, van welk misdrijf verdachte een gewoonte heeft gemaakt

De feiten zijn strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

6 De motivering van de sanctie(s)

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

8 De beslissing