Home

Rechtbank Gelderland, 14-11-2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4534, AWB-13_235

Rechtbank Gelderland, 14-11-2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4534, AWB-13_235

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
14 november 2013
Datum publicatie
20 januari 2014
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2013:4534
Zaaknummer
AWB-13_235

Inhoudsindicatie

Eiseres heeft niet een immaterieel actief voortgebracht, waarvoor een octrooi is verleend. Hierdoor wordt niet voldaan aan een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor toepassing van artikel 12b, eerste lid, van de Wet Vpb.

Uitspraak

Team belastingrecht

Zittingsplaats Arnhem

registratienummers: AWB 13/235 en AWB 13/236

uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

van 14 november 2013

inzake

[X] B.V., gevestigd te [Z], eiseres,

tegen

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Apeldoorn, verweerder.

1 Ontstaan en loop van het geding

Verweerder heeft aan eiseres voor het jaar 2009 een aanslag (aanslagnummer [000].V.96.0112) Vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) opgelegd, berekend naar een belastbaar bedrag van € 87.284. Tevens is bij beschikking € 1.429 aan heffingsrente in rekening gebracht.

Verweerder heeft aan eiseres voor het jaar 2010 een aanslag (aanslagnummer [000].V.06.0112) Vpb opgelegd, berekend naar een belastbaar bedrag van € 67.899. Tevens is bij beschikking € 577 aan heffingsrente in rekening gebracht.

Verweerder heeft bij uitspraken op bezwaar van 7 december 2012 de aanslagen en de beschikkingen heffingsrente gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen bij brief van 14 januari 2013, ontvangen door de rechtbank op 15 januari 2013, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaken betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 september 2013 te Arnhem.

Namens eiseres zijn verschenen [A] en [B], bijgestaan door gemachtigde [gemachtigde]. Namens verweerder zijn verschenen mr. [gemachtigde] en [C].

Gemachtigde van eiseres heeft ter zitting een pleitnota voorgedragen en exemplaren daarvan overgelegd aan de rechtbank en aan de wederpartij.

2 Feiten

De aandelen van eiseres zijn voor 60% in handen van [D] B.V. en voor 40% in handen van [E] B.V. De activiteiten van eiseres bestaan uit het uitgeven van licenties en/of sublicenties van octrooien, waaronder het octrooi “Brandwerende deur en werkwijze voor de vervaardiging van een randhout, een steunlat en glaslatten daarvoor”. Dit octrooi is op 6 maart 2008 verleend aan [D] B.V. en ook op naam van deze vennootschap gesteld. Teneinde dit octrooi te kunnen exploiteren heeft [D] B.V. aan eiseres een exclusieve licentie verleend.

In de bezwaarfase heeft geen hoorgesprek plaatsgevonden.

3 Geschil

In geschil is het antwoord op de vraag of de aanslagen tot een juist bedrag aan eiseres zijn opgelegd. Meer in het bijzonder is in geschil of eiseres in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb). Tevens is in geschil of verweerder de hoorplicht heeft geschonden.

4 Beoordeling van het geschil

5 Proceskosten

6 Beslissing