Home

Rechtbank Den Haag, 20-01-2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:689, NL22.13734

Rechtbank Den Haag, 20-01-2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:689, NL22.13734

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20 januari 2023
Datum publicatie
26 januari 2023
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2023:689
Zaaknummer
NL22.13734

Inhoudsindicatie

Asiel. Beroep ingetrokken. Proceskosten.

Uitspraak

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

zaaknummer: NL22.13734

V-nummer: [Nummer]

(gemachtigde: mr. D. Aygur),

en

Procesverloop

Verzoeker heeft op 18 juli 2022 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn asielaanvraag van 20 november 2021.

Bij besluit van 22 september 2022 heeft verweerder verzoekers asielaanvraag ingewilligd.

Verzoeker heeft het beroep ingetrokken en verzocht verweerder te veroordelen in de door hem gemaakte proceskosten.

Verweerder is niet ingegaan op het verzoek van de rechtbank om hierop te reageren.

De rechtbank doet uitspraak zonder zitting op grond van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Overwegingen

1. De veroordeling van een partij in de proceskosten is geregeld in de artikelen 8:75 en 8:75a van de Awb en nader uitgewerkt in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb). Als een beroep wordt ingetrokken, omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoet gekomen, kan de rechtbank op verzoek van de indiener dat bestuursorgaan bij afzonderlijke uitspraak veroordelen in de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 8:75a van de Awb.

2. De rechtbank stelt vast dat verweerder aan verzoeker is tegemoetgekomen door hangende het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit alsnog een besluit te nemen. Het verzoek is kennelijk gegrond.

3. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door verzoeker gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Bpb voor een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 418,50 bestaande uit een punt voor het indienen van het beroepschrift met een waarde per punt van € 837,- en vermenigvuldigd met wegingsfactor 0,5 (licht). De rechtbank is van mening dat de wegingsfactor ‘licht’ van toepassing is aangezien het beroep alleen ziet op het niet tijdig nemen van een besluit.

Beslissing

De rechtbank veroordeelt verweerder in de door verzoeker gemaakte proceskosten ter hoogte van € 418,50 (vierhonderdachttien euro en vijftig cent).

Deze uitspraak is gedaan door mr. K.M. de Jager, rechter, in aanwezigheid van mr. A.S. Hamans, griffier, en openbaar gemaakt door middel van geanonimiseerde publicatie op www.rechtspraak.nl.

Deze uitspraak is bekendgemaakt op:

Bent u het niet eens met deze uitspraak?

Als u het niet eens bent met deze uitspraak, kunt u een brief sturen naar de rechtbank waarin u uitlegt waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een verzetschrift. U moet dit verzetschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop deze uitspraak is verzonden. U ziet deze datum hierboven. Als u graag een zitting wilt waarin u uw verzetschrift kunt toelichten, kunt u dit in uw verzetschrift vermelden.