Home

Rechtbank Den Haag, 09-01-2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:412, C/09/585265 / JE RK 19-3105

Rechtbank Den Haag, 09-01-2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:412, C/09/585265 / JE RK 19-3105

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
9 januari 2020
Datum publicatie
22 januari 2020
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2020:412
Zaaknummer
C/09/585265 / JE RK 19-3105

Inhoudsindicatie

Verlenging ondertoezichtstelling

Uitspraak

Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaaksgegevens: C/09/585265 / JE RK 19-3105

Datum uitspraak: 9 januari 2020

in de zaak naar aanleiding van het op 16 december 2019 ingekomen verzoekschrift van:

Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (verder: de gecertificeerde instelling),

betreffende:

- [minderjarige] geboren op [geboortedag] 2002 te [geboorteplaats] ,

hierna te noemen: [minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

hierna te noemen: de vader,

wonende te [woonplaats 1] .

hierna te noemen: de moeder,

wonende te [woonplaats 2] .

Het procesverloop

De kinderrechter heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift, met bijlagen.

Op 9 januari 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld. Daarbij zijn verschenen:

- [vertegenwoordiger van de GI] , namens de gecertificeerde instelling;

- mevr. [A.] , namens Tien voor Toekomst;

- de vader;

- de moeder.

[minderjarige] is op 9 januari 2020 in raadkamer gehoord.

Feiten

- Het huwelijk van de vader en de moeder is door echtscheiding ontbonden.

- De vader en de moeder zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag.

- [minderjarige] verblijft bij de moeder.

- De kinderrechter in deze rechtbank heeft bij beschikking d.d. 4 januari 2019 de ondertoezichtstelling van [minderjarige] verlengd van 10 januari 2019 tot 10 januari 2020.

- De kinderrechter in deze rechtbank heeft bij beschikking d.d. 6 mei 2019 een machtiging verleend [minderjarige] gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder vanaf de datum van opname bij De Hoop tot 1 september 2019.

Verzoek

Het verzoek strekt tot verlenging van de ondertoezichtstelling voor de periode van één jaar.

Ter zitting heeft de gecertificeerde instelling het verzoek gewijzigd, in die zin dat thans wordt verzocht de ondertoezichtstelling te verlengen tot 30 december 2020, zijnde de datum dat [minderjarige] meerderjarig wordt.

De ouders hebben ingestemd met het verzochte, althans hebben zich niet tegen toewijzing daarvan verzet.

Beoordeling

Beslissing