Home

Rechtbank Den Haag, 31-10-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14463, 09/817885-18

Rechtbank Den Haag, 31-10-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14463, 09/817885-18

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
31 oktober 2019
Datum publicatie
27 januari 2020
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2019:14463
Zaaknummer
09/817885-18

Uitspraak

Meervoudige kamer jeugdstrafzaken

Parketnummer 09/817885-18

Datum uitspraak: 31 oktober 2019

Tegenspraak

De rechtbank Den Haag heeft dit vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 2001,

[adres 1] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op de zitting van 20 december 2018, 2 mei 2019 en 17 oktober 2019 behandeld.

De officier van justitie is mr. R.P. Tuinenburg en de advocaat van de verdachte is

mr. C.M.H. van Vliet.

2 De tenlastelegging

De verdachte wordt kort gezegd verweten dat hij op 7 juli 2018 in Katwijk samen met anderen heeft geprobeerd drie personen zwaar te mishandelen. Ook wordt hij verdacht van openlijke geweldpleging tegen deze personen.

De tekst van de tenlastelegging staat in bijlage I, die deel uitmaakt van dit vonnis.

3. Standpunten en beoordeling 1

3.1

Inleiding

In de vroege ochtend van 7 juli 2018 raakten drie personen, de latere aangevers [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] , in Katwijk in gevecht met drie jongens, onder wie de verdachte. Onderzocht moet worden of de verdachte een rol heeft gehad in het gebeuren.

De verdachte heeft op de zitting over zijn eigen rol verklaard dat hij een duw kreeg en toen de eerste klap gaf en dat hij, toen het uit de hand liep, zag dat een medeverdachte sloeg met een slagwapen.

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat de verdachte voor de poging zware mishandeling en de openlijke geweldpleging wordt veroordeeld.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De advocaat heeft een pleitnota overgelegd en vrijspraak bepleit voor de poging zware mishandeling, omdat de verdachte geen opzet heeft gehad op het slaan met een ploertendoder. De verdediging heeft ten aanzien van de openlijke geweldpleging aangevoerd dat de verdachte alleen een voldoende significante bijdrage heeft geleverd aan de openlijke geweldpleging tegen [benadeelde 1] .

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging

[benadeelde 3] heeft bij zijn aangifte verklaard dat hij op 7 juli 2018 met zijn vrienden [benadeelde 1] en [benadeelde 2] op weg was naar huis en op de Ouwehandstraat in Katwijk drie jongens hoorde en zag. [benadeelde 3] fietste door maar zag toen hij omkeek, dat [benadeelde 2] een van de jongens een duw gaf en daarna meteen een klap in zijn gezicht kreeg. Een tweede jongen liep op [benadeelde 1] af en gaf [benadeelde 1] een klap in zijn gezicht. De derde jongen kwam op [benadeelde 3] af. [benadeelde 3] gaf de jongen meteen een stomp in zijn gezicht. Hij keek om en zag dat een van de drie jongens een ploertendoder in zijn hand had. Hij ging op die jongen af en kreeg een klap met de ploertendoder op zijn voorhoofd. Hij zag dat de drie jongens toen naar [benadeelde 1] gingen en dat [benadeelde 1] klappen kreeg van de jongen met de ploertendoder. De drie jongens kwamen vervolgens op [benadeelde 3] af en hij hoorde ze zeggen dat ze hem dood zouden maken. Hij is toen weggerend.2

Bij de rechter-commissaris heeft [benadeelde 3] verklaard dat hijzelf eerst doorfietste, maar dat [benadeelde 2] wel afstapte omdat hij zich niet laat uitschelden. De jongens kwamen toen met een agressieve houding naar [benadeelde 2] toe, een van hem ging heel dichtbij [benadeelde 2] staan, die hem een duw gaf en vervolgens een klap in zijn gezicht kreeg. [benadeelde 3] heeft verder verklaard dat hij intussen de namen van de drie verdachten wist. Hij beschrijft [naam 1] als de licht getinte jongen, [naam 2] als de donkere jongen die de ploertendoder had, en [verdachte] als de blanke jongen die een fles in zijn hand had.3

[benadeelde 1] heeft ook verklaard dat hij de bewuste nacht met [benadeelde 2] en [benadeelde 3] naar huis fietste. Ze zagen drie jongens. [benadeelde 2] stapte af, stelde een vraag en kreeg meteen een klap in zijn gezicht. [benadeelde 1] en [benadeelde 3] stapten ook af. [benadeelde 1] werd toen op zijn achterhoofd geslagen. Hij denkt dat dat door twee jongens tegelijk is gedaan, omdat hij zich niet kon verdedigen. Hij denkt dat de eerste klap met een ploertendoder was. Hij heeft een van de jongens met een ploertendoder gezien. Meteen

daarna werd hij ook op zijn mond geslagen. Hij werd duizelig en zag dat hij erg bloedde. Hij werd op zijn hoofd, rug en arm geslagen en denkt dat dat met de ploertendoder is gebeurd, omdat hij striemen op zijn rug heeft.4

Bij de rechter commissaris heeft [benadeelde 1] verklaard dat een van de jongens een stok uit zijn jas trok en daarmee sloeg. Uit de verklaring komt naar voren dat hij door elk van de drie jongens werd geslagen.5

[benadeelde 2] heeft grotendeels overeenkomstig de twee andere aangevers verklaard. Hij fietste met zijn twee vrienden toen drie jongens hen uitscholden. Ze stopten. De drie jongens kwamen op hen af toen hij vroeg wat er aan de hand was. Hij zag dat [benadeelde 1] klappen tegen zijn hoofd kreeg, dat dit met vuisten gebeurde en dat de jongens ook een soort uitschuifbare stok hadden en een fles. [benadeelde 2] werd tegen zijn hoofd geslagen. Hij zag dat [benadeelde 1] erg bloedde en zag dat [benadeelde 3] vluchtte voor de jongens.6

Bij de rechter-commissaris heeft [benadeelde 2] verklaard dat hij als eerste een klap kreeg van [verdachte] , dat hij zag dat [benadeelde 1] door een van de jongens die donker getint was, met een ploertendoder werd toegetakeld en van hen werd weggedreven en zag dat ook [benadeelde 3] werd geslagen met een ploertendoder. Hij zag dat de drie jongens achter [benadeelde 3] aangingen toen die vluchtte.

De verdachte heeft verklaard dat hij op 7 juli 2018 in Katwijk samen met [naam 1] en [naam 2] bij een vechtpartij betrokken was en dat hij, nadat hij geduwd werd, de eerste klap uitdeelde. Hij heeft gezien dat een slagwapen werd gebruikt door [naam 2] . 7

Heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan openlijk geweld?

Uit voorgaande verklaringen komt naar het oordeel van de rechtbank duidelijk naar voren dat sprake is geweest van openlijk geweld, waarbij twee van de drie slachtoffers ook met een ploertendoder zijn geslagen. De verdachte heeft zich bij het geweld dat de jongens tegen de drie aangevers pleegden, niet onbetuigd gelaten. Hij heeft zelf een van de aangevers, nadat hij werd geduwd, als eerste een klap gegeven. Zijn bijdrage aan het geweld is voldoende significant geweest om hem ook voor het handelen van de medeverdachten bij het door hen gezamenlijk gepleegde geweld, strafrechtelijk verantwoordelijk te achten.

Het tweede deel van de tenlastelegging, het openlijk geweld, acht de rechtbank op grond van het voorgaande wettig en overtuigend bewezen.

Heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van poging tot zware mishandeling?

Naar het oordeel van de rechtbank is vast komen te staan dat twee van de slachtoffers met een ploertendoder zijn geslagen. De verdachte en zijn medeverdachte [verdachte] hebben steeds verklaard dat zij er niet van op de hoogte waren dat een van hen dit wapen bij zich had. Uit de andere verklaringen in het dossier en op de zitting is niet voldoende duidelijk geworden dat wat betreft het gebruik van de ploertendoder, sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachten die ook gericht was op het mogelijk veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Een dergelijke samenwerking is een vereiste om aan te nemen dat sprake is van het medeplegen van (poging tot) zware mishandeling. Evenmin is komen vast te staan dat de andere in de tenlastelegging genoemde gedragingen erop gericht waren zwaar lichamelijk letsel aan een van de aangevers toe te brengen, ook niet in voorwaardelijke zin.

Tot slot is naar het oordeel van de rechtbank niet vast komen te staan dat de verdachte of een van zijn medeverdachten een dakpan naar een van de slachtoffers zou hebben gegooid. Weliswaar verklaart [benadeelde 3] in zijn aangifte bij de politie dat er een dakpan zou zijn gegooid, maar dit wordt pas veel later, bij de rechter-commissaris, door [benadeelde 2] bevestigd. Het derde slachtoffer, [benadeelde 1] , verklaart niet te hebben gezien dat er iets met een dakpan is gebeurd. De door de politie gehoorde getuigen hebben ook niets verklaard over een dakpan en op de plaats van het incident heeft de politie geen dakpan aangetroffen.

De rechtbank is daarom van oordeel dat voor het eerste deel van de tenlastelegging, het medeplegen van een poging tot zware mishandeling, vrijspraak moet volgen.

3.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van de verdachte wettig en overtuigend bewezen dat:

hij op 7 juli 2018 te Katwijk openlijk, te weten, op de [adres 2] , in vereniging geweld heeft gepleegd tegen

[benadeelde 2]

en

[benadeelde 1]

en

[benadeelde 3]

door

[benadeelde 2] met kracht tegen/op het hoofd te slaan/te stompen en

[benadeelde 1] met een ploertendoder met kracht tegen/op het gezicht/oor en het hoofd/de nek en het lichaam te slaan en met kracht tegen/op het hoofd te slaan/te stompen en

[benadeelde 3] met een ploertendoder met kracht tegen/op het voorhoofd, te slaan

en het roepen van de woorden tegen die [benadeelde 3] dat hij dood moest.

4 De strafbaarheid van het feit en de strafbaarheid van de verdachte

De feiten zijn strafbaar. De verdachte is ook strafbaar.

5 De strafoplegging

5.1.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat de verdachte wordt veroordeeld tot een jeugddetentie van 200 dagen, met aftrek van de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, waarvan 27 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met de voorwaarden dat de verdachte zich gedurende het eerste jaar van de proeftijd laat begeleiden door de afdeling JongVolwassenen (JoVo) van Reclassering Nederland en dat hij zich gedurende de eerste drie maanden van de proeftijd moet houden aan een contactverbod met de medeverdachten [naam 1] en [naam 2] .

5.2.

Het standpunt van de verdediging

De advocaat heeft aangevoerd dat de straf die de officier tegen de verdachte heeft geëist, niet in verhouding staat tot de straf die tegen zijn medeverdachte is geëist. Het letsel dat met het slagwapen is veroorzaakt, is aantoonbaar niet door de verdachte veroorzaakt. Verder heeft de advocaat bepleit dat de verdachte geen voorwaardelijk strafdeel meer opgelegd zou moeten krijgen. De verdachte is al jaren aan strakke voorwaarden gebonden, en de behandeling van deze strafzaak duurt al bijna langer dan de als redelijk te beschouwen termijn. De verdachte is bereid om zich te laten begeleiden door de afdeling JoVo van Reclassering Nederland. Er is geen reden meer om nog een contactverbod met de medeverdachten op te leggen.

5.3.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf rekening met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het is gepleegd en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan openlijk geweld. De drie aangevers zijn door de verdachte en zijn mededaders op straat en midden in de nacht meermalen geslagen. Er is ook meermalen met een ploertendoder geslagen en de aangevers hebben letsel opgelopen. Met dit geweld heeft de verdachte inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de aangevers. Zij hebben niet alleen verwondingen opgelopen en pijn geleden, maar hebben ook aangegeven dat zij nog een tijd lang nadelige psychische gevolgen van de vechtpartij hebben ondervonden.

Uit een uittreksel Justitiële Documentatie blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

De rechtbank overweegt dat de schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte tot tweemaal toe is opgeheven, omdat de verdachte telkens de schorsingsvoorwaarden overtrad. De rechtbank constateert dat de verdachte aldus geruime tijd in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

De rechtbank heeft de rapporten gelezen die zijn opgesteld over de persoon van de verdachte door de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de Raad) en de toelichting gehoord die op de zitting is gegeven door de deskundigen van de Raad en van de Stichting Jeugdbescherming West Zuid-Holland is gegeven.

De Raad schat het dynamisch recidiverisico bij de verdachte in als middelhoog, het algemeen recidiverisico als hoog. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er zorgen zijn op het vlak van vrienden, alcohol- en drugsgebruik en agressie.

Aan de verdachte is in februari 2018 een gedragsbeïnvloedende maatregel (hierna: GBM) opgelegd. De verdachte heeft daar in eerste instantie goed aan meegewerkt. Hij hield zich aan de voorwaarden, werkte mee aan de behandeling bij De Waag en ging naar school. Na drie maanden ging het minder goed. De GBM is meermalen onderbroken en hervat vanwege het feit dat de verdachte zich niet aan de voorwaarden voor de schorsing van zijn voorlopige hechtenis hield. De GBM lijkt nu geen passend kader meer. De begeleiding door de jeugdreclassering heeft weinig verandering teweeggebracht.

Het past bij de leeftijd van de verdachte dat hij meer eigen verantwoordelijkheid gaat nemen. De langdurige inzet van diverse hulpverleningsinstanties heeft weinig resultaat gehad.

De verdachte is bijna 18 jaar. De Raad vindt dat begeleiding door Reclassering Nederland (afdeling JoVo) passend is.

De Raad adviseert een deels voorwaardelijke jeugddetentie op te leggen, met een onvoorwaardelijk deel gelijk aan de duur van het voorarrest en met de voorwaarden van

een meldplicht bij de Reclassering Nederland (JoVo), voortzetting van de behandeling bij De Waag (zolang de Reclassering dit nodig acht), dagbesteding hebben in de vorm van school en/of werk, geen alcohol of drugs gebruiken, en een contactverbod met de medeverdachten [naam 1] en [naam 2]

Op de laatste zitting heeft de verdachte opgemerkt dat de verstandhouding tussen zijn broer, moeder, vader, stiefmoeder en hemzelf, nu beter is dan ooit. Hij denkt dat het goed is dat zijn vader streng is en dat er goede afspraken zijn gemaakt waar iedereen zich aan houdt. Er wordt naar elkaar geluisterd, er is onderling respect, en omdat het goed gaat zijn er nu niet meer zoveel regels. Hij blowt gemiddeld nog een keer per maand. De opleiding die hij volgde, bestaat niet meer en in overleg met de leerplichtambtenaar en school is besloten dat hij tot januari 2020 werkt - in de branche verlichting en installatie - en zich op een keuze voor verder onderwijs voorbereidt. Bij De Waag is geconcludeerd dat de behandeling die de verdachte daar kon volgen, is afgerond. De verdachte vindt dat hij een nieuw leven is begonnen, waarin hij betere vrienden heeft gekozen en positief met zijn toekomst bezig is. De plannen voor zijn onderwijs heeft hij ook zelf in overleg met school gemaakt.

Door de deskundige van de jeugdreclassering is opgemerkt dat de verdachte slim is en in staat is om goede keuzes te maken, en dat overwogen wordt dat toezicht en begeleiding niet veel meer zal toevoegen.

Ook de deskundige van de Raad heeft op de zitting het effect dat begeleiding op het recidivegevaar kan hebben, gerelativeerd maar de Raad houdt vast aan zijn advies om de verdachte nog te laten begeleiden door Reclassering Nederland (JoVo). Nu de behandeling bij De Waag is afgerond, kan deze voorwaarde vervallen. Ook het drugs- en alcoholverbod kan komen te vervallen. Het contactverbod met de medeverdachten kan worden beperkt in duur, tot bijvoorbeeld drie maanden.

De rechtbank is van oordeel dat gezien het bewezenverklaarde en de persoon en persoonlijke omstandigheden, een jeugddetentie van 120 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 30 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, passend is. De rechtbank weegt daarbij de aard en ernst van het gepleegde geweld, het letsel en het feit dat het geweld op de openbare weg plaatsvond mee als strafverzwarende omstandigheden. De rechtbank acht voor de verdachte ook passend dat hij gedurende het eerste jaar van de proeftijd wordt begeleid door de afdeling JoVo van Reclassering Nederland en zal daarom als voorwaarde een meldplicht opleggen. Dit jaar kan de verdachte laten zien dat hij zelfstandig goede keuzes kan maken. Voor de andere voorwaarden die door de Raad zijn geadviseerd op te leggen en die verband houden met behandeling, dagbesteding, gebruik van middelen en keuzes in sociale contacten, ziet de rechtbank kort gezegd gezien het voorgaande geen grond meer.

6 De vorderingen van de benadeelde partijen

7 De toepasselijke wetsartikelen

8 De beslissing