Home

Rechtbank Den Haag, 31-07-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9066, 09/827741-17 en 09/817997-17 (tul)

Rechtbank Den Haag, 31-07-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9066, 09/827741-17 en 09/817997-17 (tul)

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
31 juli 2018
Datum publicatie
31 juli 2018
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2018:9066
Zaaknummer
09/827741-17 en 09/817997-17 (tul)

Inhoudsindicatie

De verdachte heeft aangeefster midden in de nacht in haar woning beroofd en verkracht. De rechtbank rekent dit de verdachte zeer zwaar aan. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn of haar woning. De verdachte heeft met zijn handelingen op bijzonder grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van aangeefster. Uit haar schriftelijke slachtofferverklaring blijkt dat zij nog steeds wordt geconfronteerd met de nadelige gevolgen van deze ernstige en traumatiserende gebeurtenis.

Naar het oordeel van de rechtbank is de stoornis van verdachte en het daaruit voortkomende recidiverisico zodanig dat het vanuit veiligheidsoogpunt onverantwoord is om verdachte onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij. De bescherming van de veiligheid van de maatschappij noodzaakt daarom tot het opleggen van TBS met dwangverpleging.

Gevangenisstraf van 3 jaar met aftrek en TBS met dwangverpleging.

Uitspraak

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummers: 09/827741-17 en 09/817997-17 (tul)

Datum uitspraak: 31 juli 2018

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1995 te [geboorteplaats] ,

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Zuid-West – De Dordtse Poorten te Dordrecht.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 9 april 2018 (pro forma), 3 juli 2018 (pro forma) en 17 juli 2018 (inhoudelijk).

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.C.E.T. de Ceuninck van Capelle – Willems en van hetgeen door de verdachte en zijn (opvolgend) raadsman mr. M. Rasterhoff naar voren is gebracht. Op 9 april 2018 en op 3 juli 2018 werd de verdachte bijgestaan door mr. F. Yildiz.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 23 december 2017 te Den Haag door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van een of meer handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , te weten het (meermalen)

- brengen en/of duwen en/of (vervolgens) houden van en/of heen en weer bewegen van zijn, verdachtes, penis in/tegen/bij de mond van en/of in de vagina van die [slachtoffer] en/of

- zich door die [slachtoffer] laten pijpen en/of

- zich door die [slachtoffer] laten aftrekken en/of

- kussen en/of likken van en/of zuigen aan de (ontblote) borst(en) en/of tepel(s) van die [slachtoffer] en/of

- kussen van de (ontblote) bil(len) van die [slachtoffer] en/of

- vastpakken van een en/of beide borst(en) van die [slachtoffer] en/of

- zich door die [slachtoffer] aan zijn, verdachtes, tepel(s) laten trekken of

- zich door die [slachtoffer] aan zijn, verdachtes, balzak laten voelen/strelen/vastpakken,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(e)n en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte

- de (voordeur) van die [slachtoffer] open heeft geduwd en/of

- die [slachtoffer] de woonkamer heeft ingetrokken door zijn, verdachtes, arm om de nek van die [slachtoffer] te doen en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Uit dat ding" en/of

- die [slachtoffer] de wc heeft ingetrokken/ingesleept door aan de arm van die [slachtoffer] te trekken en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Ik wil je neuken" en/of "Ik wil dat u uw blouse uitdoet" en/of "Je moet voorover bukken" en/of "Als u dat niet doet word ik boos" en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Ik wil dat je je omdraait" en/of "Raak mijn penis aan" en/of "Ik wil dat je mijn penis van voor naar achteren beweegt" en/of "Ik wil dat je mij aftrekt" en/of "Sneller" en/of "Omdraaien en bukken" en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Je doet wat ik wil want ik heb een pistool bij me" en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Ga bovenop me/mijn piemel zitten" en/of

- de arm(en) van die [slachtoffer] heeft vastgehouden/vastgepakt en/of

- de borst(en) van die [slachtoffer] heeft vastgehouden/vastgepakt en/of

- ( meermalen) op de (ontblote) bil(len) van die [slachtoffer] heeft geslagen/getikt en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Je moet me pijpen" en/of "Pijpen nu!" en/of "Je moet met je mond om de penis heen en dan heen en weer gaan" en/of "Raak tijdens het pijpen mijn zak aan" en/of "Trek aan mijn tepels" en/of "Draai je om!" en/of

- die [slachtoffer] bij de zijkant van haar heupen heeft vastgepakt en/of de heupen (meermalen) van links naar rechts heeft bewogen en/of die [slachtoffer] (aan haar heupen) naar achteren heeft getrokken en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Je bent een mooie vrouw" en/of "Je bent een lekkere vrouw",

en (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan

2.

hij op of omstreeks 23 december 2017 te ’s-Gravenhage tussen 01.00 en 03.10, in elk geval gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning (gelegen aan de [adres] ), heeft weggenomen 15 euro, althans enig geldbedrag en/of een zilveren kruis en/of een ring en/of een horloge, althans diverse sieraden en/of een tablet (merk: Acer) en/of een elektrische fiets (merk Bikkel T-3) in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [slachtoffer] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, door

- de voordeur van de woning (met kracht) open te duwen en/of

- die [slachtoffer] de woorden toe te voegen: "Ik wil goud" en/of

- die [slachtoffer] naar de woonkamer te trekken door zijn, verdachtes, arm om de nek van die [slachtoffer] te doen en/of

- die [slachtoffer] de woorden toe te voegen: "Blijf bij de deur staan. Ik ga kijken of ik geld of goud kan vinden. Heb je geld in huis? " en/of "Wat is je pincode" en/of

- die [slachtoffer] aan haar (rechter)hand mee te trekken naar de slaapkamer en/of (vervolgens) (na de slaapkamer en/of de kledingkast te hebben doorzocht)

- die [slachtoffer] aan haar hand mee te nemen/trekken naar de badkamer en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer] de woorden toe te voegen: "Jij blijft in de badkamer, de deur blijft dicht. Ik ga in de kamer kijken of ik nog wat kan vinden" en/of "Als je - eruit komt dan haal ik mijn vrienden, die staan buiten te wachten" en/of "Ik heb een pistool."

3.1

Inleiding

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte zich op 23 december 2017 te Den Haag heeft schuldig gemaakt aan het plegen van een diefstal uit de woning van [slachtoffer] met (bedreiging met) geweld tegen die [slachtoffer] (feit 2). Voorts wordt de verdachte verweten dat hij [slachtoffer] in haar woning heeft verkracht (feit 1).

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft, overeenkomstig haar op schrift gestelde requisitoir, gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft zich, zoals verwoord in zijn pleitnotitie, op het standpunt gesteld dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van feit 1.

De raadsman heeft hiertoe aangevoerd dat, hoewel de verdediging niet betwist dat aangeefster zich gedwongen heeft gevoeld om seks te hebben met de verdachte, de verdachte geen (voorwaardelijk) opzet had op die dwang. Uit de verklaring van de verdachte volgt immers dat hij oprecht dacht dat aangeefster instemde met de seksuele handelingen. De raadsman heeft hierbij in het bijzonder gewezen op de omstandigheid dat aangeefster meewerkte en geen emotie toonde. In de beleving van de verdachte betekende dit – gelet op zijn forse intellectuele beperking – dat zij vrijwillig seks met hem wilde. De verdachte gedroeg zich, blijkens de verklaring van aangeefster, ook vriendelijk. De verdachte moet daarom worden vrijgesproken van de aan hem onder feit 1 ten laste gelegde verkrachting.

Ten aanzien van de bewezenverklaring van feit 2 heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.4

Het oordeel van de rechtbank1

Aangeefster [slachtoffer] heeft verklaard dat op 23 december 2017 om 01:00 uur een man voor de deur stond die om een glaasje water vroeg. Zij heeft de voordeur een stukje open gedaan en gaf aan dat zij hem geen water wilde geven. Op het moment dat aangeefster de deur dicht wilde doen, gaf de man een flinke zet tegen de voordeur aan. Aangeefster viel hierdoor naar achteren. De man riep dat hij goud wilde. Hij heeft aangeefster vervolgens bij haar nek beet gepakt en naar de woonkamer meegetrokken waardoor haar duster openging. De man riep: “uit dat ding”. Aangeefster heeft verklaard dat hij haar vervolgens aan haar linkerarm mee naar de wc heeft getrokken en de wc in sleepte. De man zei: "Ik wil je neuken" en "Ik wil dat u uw blouse uitdoet". Aangeefster zei dat zij dit niet wilde. De man zei dat ze voorover moest bukken. Als zij dat niet zou doen, zou hij boos worden.

De man heeft aangeefster vervolgens verkracht. Hij heeft aangeefster vaginaal gepenetreerd. Aangeefster moest zich omdraaien en (voorover) bukken. De man heeft aangeefster daarbij aan de zijkant van haar heupen vastgepakt en deze van links naar rechts bewogen en naar achteren getrokken. Aangeefster moest ook op de schoot van de man – boven op zijn penis – zitten, terwijl hij op de toiletbril zat. Zij moest dan meebewegen. De man heeft op de billen van aangeefster getikt, haar borsten beetgepakt en gekust en aan haar tepels gezogen. Hij zei tegen aangeefster dat ze een mooie vrouw was, een lekkere vrouw.

Ook heeft aangeefster de verdachte moeten aftrekken. De man heeft daarbij gezegd dat zij zich om moest draaien, dat zij zijn penis aan moest raken, en deze van voor naar achteren moest bewegen en dat dit sneller moest. De man zei constant wat zij moest doen.

De verdachte heeft aangeefster tevens oraal gepenetreerd. Hij zei: "Je moet me pijpen", "Pijpen nu!" en "Je moet met je mond om de penis heen en dan heen en weer gaan". Tijdens het pijpen moest aangeefster zijn balzak aanraken en aan zijn tepels trekken.

Aangeefster heeft verklaard dat zij meewerkte, omdat de man even daarvoor tegen haar had gezegd dat zij moest doen wat hij wilde, omdat hij een pistool bij zich had. Ook had de man tegen haar gezegd dat buiten vrienden op hem stonden te wachten. Aangeefster durfde niets te doen, omdat zij niet wist wat hij zou doen. De man werd boos als zij iets niet deed en dat was bedreigend. Hij ging om 03:10 uur weg.2

Aangeefster had een wondje aan haar rechter neusvleugel, krassen aan haar linker onderarm en een grote blauwe plek op haar rechterhand.3

Er is celmateriaal van aangeefster afgenomen ten behoeve van DNA-onderzoek. In de bemonsteringen van de binnenste schaamlippen en diep vaginaal is sperma aangetroffen. Het vergelijkend DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het sperma afkomstig is van de verdachte.4 Er zijn tevens bemonsteringen veiliggesteld van de wc-bril en de wc-klep. Onderzoek naar deze bemonsteringen leverde eveneens een DNA-match met de verdachte op.5

De verdachte heeft ter zitting bevestigd dat hij tegen de voordeur heeft geduwd en dat hij aangeefster naar binnen heeft geduwd. Hij heeft haar vastgepakt en in de hal vond vervolgens een worsteling plaats. De verdachte heeft verklaard dat hij vervolgens seks met aangeefster heeft gehad, maar dat hij haar hier niet toe heeft gedwongen. Hij had daarvoor wel tegen aangeefster gezegd dat hij een pistool had en dat vrienden van hem buiten stonden. Dit had hij alleen gezegd om indruk te maken, hij had geen pistool en er stond niemand buiten. De verdachte heeft voorts verklaard dat op drie momenten een worsteling heeft plaatsgevonden. De krassen bij aangeefster komen door het duwen en trekken.6

De rechtbank stelt voorop dat de verklaring van aangeefster op cruciale punten steun vindt in objectieve bewijsmiddelen, onder meer dat de verdachte op de wc-bril heeft gezeten en dat hij haar – gelet op het geconstateerde letsel – bij haar linkerarm heeft vastgepakt. Voorts wordt de verklaring van aangeefster op essentiële onderdelen bevestigd door de verklaring van de verdachte zelf. De rechtbank heeft dan ook geen reden om aan de juistheid of de betrouwbaarheid van de verklaringen van aangeefster te twijfelen en zal deze verklaring dan ook in zijn geheel volgen.

Op grond van het bovenstaande stelt de rechtbank vast dat de verdachte de woning van aangeefster is binnengedrongen en dat hij geweld tegen aangeefster heeft gebruikt door haar bij de nek vast te pakken, mee te trekken en te duwen. De rechtbank stelt voorts vast dat de verdachte heeft gedreigd met geweld door te zeggen dat hij een pistool had en dat aangeefster moest doen wat hij wilde, omdat hij anders boos zou worden. De verdachte heeft aangeefster vervolgens expliciet opgedragen meerdere seksuele handelingen te ondergaan en te verrichten. Nu de verdachte direct voorafgaand aan de gepleegde seksuele handelingen geweld tegen aangeefster heeft gebruikt en met geweld heeft gedreigd, staat vast dat de verdachte aangeefster hiertoe heeft gedwongen en dat zijn opzet hier ook op was gericht. De omstandigheid dat aangeefster heeft meegewerkt, maakt dit niet anders. De verklaring van de verdachte dat aangeefster in zijn beleving vrijwillig instemde met de seksuele handelingen schuift de rechtbank dan ook als volstrekt ongeloofwaardig ter zijde.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte aangeefster heeft verkracht, zoals onder feit 1 is ten laste gelegd.

Aangezien de verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit, zoals hierna bewezen zal worden verklaard heeft bekend ter terechtzitting van 17 juli 2018 en de raadsman van de verdachte geen vrijspraak heeft bepleit, volstaat de rechtbank met een opsomming van de bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, te weten:

- het proces-verbaal van aangifte, [slachtoffer] , d.d. 25 december 2017, p. 87-88, en de bijlage gestolen goederen, p. 91;

- de bekennende verklaring van de verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van

11 januari 2018.

3.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat:

1.

hij op 23 december 2017 te Den Haag door geweld of andere feitelijkheden en bedreiging met geweld of andere feitelijkheden [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , te weten het (meermalen)

- brengen en duwen en (vervolgens) houden van en heen en weer bewegen van zijn, verdachtes, penis in de mond van en in de vagina van die [slachtoffer] en

- zich door die [slachtoffer] laten pijpen en

- zich door die [slachtoffer] laten aftrekken en

- kussen en/of likken van en/of zuigen aan de (ontblote) borsten en/of tepels van die [slachtoffer] en

- kussen van de (ontblote) billen van die [slachtoffer] en

- vastpakken van beide borsten van die [slachtoffer] en

- zich door die [slachtoffer] aan zijn, verdachtes, tepels laten trekken en

- zich door die [slachtoffer] aan zijn, verdachtes, balzak laten voelen/strelen/vastpakken,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkheden en die bedreiging met geweld of die andere feitelijkheden hierin dat verdachte

- de voordeur van die [slachtoffer] open heeft geduwd en

- die [slachtoffer] de woonkamer heeft ingetrokken door zijn, verdachtes, arm om de nek van die [slachtoffer] te doen en

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Uit dat ding" en

- die [slachtoffer] de wc heeft ingetrokken door aan de arm van die [slachtoffer] te trekken en

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Ik wil je neuken" en "Ik wil dat u uw blouse uitdoet" en "Je moet voorover bukken" en "Als u dat niet doet word ik boos" en

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Ik wil dat je je omdraait" en "Raak mijn penis aan" en "Ik wil dat je mijn penis van voor naar achteren beweegt" en "Sneller" en "Omdraaien en bukken" en

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Je doet wat ik wil want ik heb een pistool bij me" en

- de borsten van die [slachtoffer] heeft vastgehouden/vastgepakt en

- ( meermalen) op de (ontblote) billen van die [slachtoffer] heeft getikt en

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Je moet me pijpen" en "Pijpen nu!" en "Je moet met je mond om de penis heen en dan heen en weer gaan" en "Raak tijdens het pijpen mijn zak aan" en "Trek aan mijn tepels" en

- die [slachtoffer] bij de zijkant van haar heupen heeft vastgepakt en de heupen (meermalen) van links naar rechts heeft bewogen en die [slachtoffer] (aan haar heupen) naar achteren heeft getrokken en

- die [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Je bent een mooie vrouw" en "Je bent een lekkere vrouw",

en aldus voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan

2.

hij op 23 december 2017 te ’s-Gravenhage tussen 01.00 en 03.10, in elk geval gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 50 euro, en een kruis en een ring en een horloge en een tablet (merk: Acer) en een elektrische fiets (merk Bikkel T-3) toebehorende aan [slachtoffer] met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, en om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, door

- de voordeur van de woning (met kracht) open te duwen en

- die [slachtoffer] de woorden toe te voegen: "Ik wil goud" en

- die [slachtoffer] naar de woonkamer te trekken door zijn, verdachtes, arm om de nek van die [slachtoffer] te doen en

- die [slachtoffer] de woorden toe te voegen: "Blijf bij de deur staan. Ik ga kijken of ik geld of goud kan vinden. Heb je geld in huis? " en "Wat is je pincode" en

- die [slachtoffer] aan haar (rechter)hand mee te trekken naar de slaapkamer en vervolgens (na de slaapkamer en/of de kledingkast te hebben doorzocht)

- die [slachtoffer] aan haar hand mee te nemen/trekken naar de badkamer en vervolgens

- die [slachtoffer] de woorden toe te voegen: "Jij blijft in de badkamer, de deur blijft dicht. Ik ga in de kamer kijken of ik nog wat kan vinden" en "Als je - eruit komt dan haal ik mijn vrienden, die staan buiten te wachten" en "Ik heb een pistool."

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

6 De strafoplegging

7 De vordering van de benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

8 De inbeslaggenomen goederen

9 De vordering tenuitvoerlegging

11 De beslissing