Home

Rechtbank Den Haag, 14-07-2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9537, C/09/509823 / HA RK 16-226

Rechtbank Den Haag, 14-07-2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9537, C/09/509823 / HA RK 16-226

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
14 juli 2016
Datum publicatie
12 augustus 2016
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2016:9537
Zaaknummer
C/09/509823 / HA RK 16-226

Inhoudsindicatie

benoeming vereffenaar

Uitspraak

beschikking

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/509823 / HA RK 16-226

Beschikking van 14 juli 2016

in de zaak van

1., [verzoeker 1],

wonende te [woonplaats 1],

2. [verzoeker 2],

wonende te [woonplaats 2],

3. [verzoeker 3],

wonende te [woonplaats 1],

verzoekers,

advocaat mr. W.H. Benard te Rotterdam,

en

[belanghebbende] ,

zonder vaste woonplaats, thans tijdelijk verblijvend te [plaats],

belanghebbende.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van:

Anna Apolonia Maria van der Arend, geboren op 25 oktober 1940 te Leidschendam, laatstelijk gewoond hebbend te Leidschendam-Voorburg, aldaar overleden op 28 februari 2016 (hierna te noemen: erflaatster).

Verzoekers voeren daartoe het volgende aan. Erflaatster heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt. Zij heeft haar kinderen – verzoekers en belanghebbende – tot erfgenaam benoemd. De in het testament benoemde executeur heeft zijn benoeming niet aanvaard. Verzoekers hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. De nalatenschap dient daarom door de gezamenlijke erfgenamen te worden vereffend. Belanghebbende werkt echter niet mee. Verzoekers wensen daarom de benoeming van een vereffenaar.

Een fotokopie van het verzoekschrift is toegezonden aan belanghebbende. Hij is daarbij in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken of hij tegen het verzoek verweer wenst te voeren. Daarbij is aangegeven dat bij het uitblijven van een reactie de rechtbank zal aannemen dat hij akkoord gaat met het verzoek en de rechtbank zal beslissen zonder mondelinge behandeling. Belanghebbende heeft niet gereageerd.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing verzoeken verzoekers de rechtbank te bepalen dat de benoeming uitsluitend op www.rechtspraak.nl wordt gepubliceerd. De rechtbank overweegt dat verzoekers voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellichts zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

-benoemt mr. L.E.M. de Vries-Blom, advocaat te Delft, tot vereffenaar van de nalatenschap van erflaatster,

-draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

-draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

-ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

-verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

-verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 14 juli 2016.1