Home

Rechtbank Amsterdam, 24-08-2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5424, C/13/703570 / FA RK 21-3890

Rechtbank Amsterdam, 24-08-2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5424, C/13/703570 / FA RK 21-3890

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24 augustus 2022
Datum publicatie
11 oktober 2022
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2022:5424
Zaaknummer
C/13/703570 / FA RK 21-3890

Inhoudsindicatie

adoptie na draagmoederschap VS

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/703570 / FA RK 21-3890

Beschikking van 24 augustus 2022 betreffende adoptie

in de zaak van:

1 [verzoeker 1] ,

en

2. [verzoeker 2] ,

beiden wonende te [woonplaats 1] ,

hierna mede te noemen verzoekers,advocaat mr. W.J. Eusman te Amsterdam.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Amsterdam,

hierna te noemen de Raad,

2. de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag,

hierna te noemen de ambtenaar.

1 De procedure

1.1.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het op 17 juni 2021 ingekomen verzoek;

- een brief van de Raad van 28 juli 2021;

- een brief van de ambtenaar van 13 september 2021;

- een brief van de ambtenaar van 26 oktober 2021;

- een F9-formulier van verzoekers van 18 november 2021;

- de brief van de ambtenaar van 18 januari 2022;

- de rapportage van de Raad van 29 maart 2022;

- een F9-formulier van verzoekers van 25 mei 2022;

- de brief van de ambtenaar van 7 juni 2022.

1.2.

De mondelinge behandeling met gesloten deuren heeft plaatsgevonden op 7 juli 2022.

Verschenen zijn: verzoekers bijgestaan door hun advocaat.

De Raad en de ambtenaar zijn, met voorafgaande kennisgeving daarvan, niet ter zitting verschenen.

2 De feiten

2.1.

Verzoekers hebben een duurzame affectieve relatie met elkaar. Zij wonen 15 jaar samen.

2.2.

Verzoekers hadden een kinderwens. In verband daarmee hebben zij met [naam 1] , meisjesnaam [meisjesnaam 1] , wonende te [woonplaats 2] , Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika (VS) en [naam 2] , meisjesnaam [meisjesnaam 2] , wonende te [woonplaats 3] , Oregon, VS en haar (toenmalige) echtgenoot de heer [naam echtgenoot] , afgesproken dat mevrouw [naam 1] en mevrouw [naam 2] voor verzoekers ieder als draagmoeder een kind zullen dragen en dat zij afstand zullen doen van hun rechten en verplichtingen met betrekking tot die kinderen, ten behoeve van de wensouders.

2.3.

Uit de verklaringen van Dr. Jeffrey G. Wang, Medical Director of American Fertility Services te Greenwich, Connecticut, blijkt dat middels in vitro fertilisatie (IVF)-behandelingen mevrouw [naam 1] zwanger is geworden van [naam 3] , waarbij bij mevrouw [naam 1] gebruik is gemaakt van eicellen van [naam 4] , wonende in de VS en Amerikaans Staatsburger, en sperma van verzoeker [verzoeker 1] , alsmede dat middels IVF-behandelingen mevrouw [naam 2] zwanger is geworden van [naam 5] , waarbij bij mevrouw [naam 2] gebruik is gemaakt van eicellen van [naam 4] en sperma van verzoeker [verzoeker 2] .

Met betrekking tot [naam 3]

2.3.1.

Bij interlocutoire beslissing van 30 september 2020 van het Circuit Court of the State of Wisconsin, Oneida County, VS, is het biologisch, natuurlijk, beoogd en juridisch vaderschap van [verzoeker 1] vastgesteld ten aanzien van het kind waarvan [naam 1] op dat moment zwanger was en waarvan de geboorte werd verwacht rond 22 november 2020. In deze beslissing is opgenomen dat [naam 4] afstand heeft gedaan van alle ouderlijke rechten en heeft ingestemd met het oordeel van het Court dat zij niet de beoogd of juridisch ouder is van [naam 3] . Ook is bepaald dat [verzoeker 1] belast wordt met het eenhoofdig gezag over dat kind.

2.3.2.

Mevrouw [naam 1] is op [geboortedatum 1] 2020 te [geboorteplaats 1] , Marathon County, Wisconsin, VS, bevallen van [naam 3] . Zij was gedurende het draagmoedertraject ongehuwd. Op de geboorteakte van [naam 3] staat mevrouw [naam 1] als moeder en [verzoeker 1] als vader vermeld.

2.3.3.

Na de geboorte van [naam 3] , heeft het genoemde Circuit Court of Wisconsin, bij beslissing van 23 november 2020 de beslissing van 30 september 2020 bevestigd en tevens bepaald dat [verzoeker 1] als vader op de geboorteakte van [naam 3] zal worden vermeld, dat mevrouw [naam 1] zal meewerken aan de verkrijging van een paspoort voor [naam 3] en dat enig (rechts)vermoeden van moederschap van [naam 4] wordt weerlegd. Tevens is bepaald dat [naam 4] , geen rechten, plichten of verantwoordelijkheden heeft ten opzichte van [naam 3] en dat [naam 4] vastbesloten is niet de moeder te zijn van [naam 3] .

Met betrekking tot [naam 5]

2.4.1.

Bij beslissing van het Circuit Court of the State of Oregon, County of Multnomah, VS, van 21 januari 2021 is het vaderschap van de heer [naam echtgenoot] van het kind waarvan mevrouw [naam 2] op dat moment zwanger was ontkend en het genetisch, beoogd en juridisch vaderschap van [verzoeker 2] gerechtelijk vastgesteld. Ook is bepaald dat de achternaam van [naam 5] ‘ [verzoeker 1] - [verzoeker 2] ’ zal zijn en is verzoeker [verzoeker 2] belast met het eenhoofdig gezag over [naam 5] .

2.4.2.

Mevrouw [naam 2] is op [geboortedatum 2] 2021 te [geboorteplaats 1] , Washington County, Oregon, VS bevallen van [naam 5] . Mevrouw [naam 2] was ten tijde van de geboorte gehuwd met de heer [naam 2] . Op de geboorteakte van [naam 5] staat mevrouw [naam 2] als moeder en [verzoeker 2] als vader vermeld.

2.5.

[naam 3] en [naam 5] verblijven sinds hun geboorte bij verzoekers. [naam 3] staat sinds [geboortedatum 1] 2020 en [naam 5] sinds [geboortedatum 2] 2021 op het adres van verzoekers ingeschreven.

2.6.

Beide draagmoeders hebben verklaard, mevrouw [naam 1] bij affidavit van 7 april 2021 en mevrouw [naam 2] bij affidavit van 9 april 2021, dat het uit hen geboren kind in de toekomst van hen als moeder niets te verwachten heeft en dat zij geen bezwaar hebben tegen de verzochte adoptie van hun kind door verzoekers.

2.7.

[verzoeker 1] heeft de Nederlandse nationaliteit. [naam 3] heeft de Nederlandse en de Amerikaanse nationaliteit. [verzoeker 2] heeft de Franse nationaliteit en [naam 5] heeft de Franse en de Amerikaanse nationaliteit.

3 Het verzoek

4 Standpunt van de Raad

5 Standpunt van de ambtenaar

6 De beoordeling

7 De beslissing