Home

Rechtbank Amsterdam, 02-09-2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5222, 13/751543-21

Rechtbank Amsterdam, 02-09-2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5222, 13/751543-21

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
2 september 2021
Datum publicatie
30 september 2021
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2021:5222
Zaaknummer
13/751543-21

Inhoudsindicatie

EAB België, detentiegarantie, overlevering toegestaan

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13/751543-21

RK nummer: 21/3271

Datum uitspraak: 2 september 2021

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 10 juni 2021 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 17 mei 2018 door het parket van de procureur des Konings West-Vlaanderen, afdeling Brugge (België) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon],

geboren te [geboorteplaats] (België) op [geboortedag] 1990,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

uit andere hoofde gedetineerd in de [detentieplaats],

hierna te noemen de opgeëiste persoon.

1 Procesgang

Zitting 8 juli 2021

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 8 juli 2021. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie, mr. M. Westerman. De opgeëiste persoon is bijgestaan door zijn raadsman, mr. S.J. van der Woude, advocaat te Amsterdam.

Op grond van artikel 22, derde lid, OLW heeft de rechtbank de termijn waarbinnen zij op grond van het eerste lid van dit artikel uitspraak moet doen met dertig dagen verlengd omdat zij die verlenging nodig heeft om over de verzochte overlevering te beslissen.

De rechtbank heeft het onderzoek gesloten, meegedeeld dat uitspraak zal worden gedaan op 22 juli 2021 en daarbij vermeld dat de mogelijkheid bestaat dat de rechtbank een tussenuitspraak zal wijzen.

Tussenuitspraak 22 juli 2021

De rechtbank heeft op 22 juli 2021 bij tussenuitspraak het onderzoek heropend en geschorst voor onbepaalde tijd om nader onderzoek te doen naar de detentieomstandigheden in België.

De rechtbank heeft op grond van artikel 22, vijfde lid, OLW de beslistermijn met 30 dagen, ingaande op het moment waarop de termijn van 90 dagen verstrijkt.

Zitting 2 september 2021

De behandeling van de vordering is voortgezet op de openbare zitting van 2 september 2021. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie,

mr. M. Westerman. De opgeëiste persoon is bijgestaan door zijn raadsman,

mr. S.J. van der Woude, advocaat te Amsterdam.

De raadsman heeft geen verweer gevoerd en opgemerkt dat de opgeëiste persoon zo snel mogelijk naar België wil.

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat de verzochte overlevering toelaatbaar is.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat hij de Belgische nationaliteit heeft.

3 Overwegingen in tussenuitspraak als herhaald en ingelast beschouwd

De rechtbank heeft in de tussenuitspraak al besproken:

-

de grondslag en inhoud van het EAB (rubriek 3);

-

de weigeringsgrond als bedoeld in artikel 12 OLW (rubriek 4) , en

-

de strafbaarheid van de feiten (rubriek 5).

De overwegingen en tussenbeslissingen van de rechtbank in de tussenuitspraak over deze onderwerpen gelden als hier ingevoegd.1

4 Artikel 11 OLW; detentieomstandigheden

1 Where will the surrendered person be detained?

2 Specific conditions of detention

5 Slotsom

6 Toepasselijke wetsbepalingen

7 Beslissing