Home

Rechtbank Amsterdam, 18-03-2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1159, 13/845064-19

Rechtbank Amsterdam, 18-03-2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1159, 13/845064-19

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18 maart 2021
Datum publicatie
22 maart 2021
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2021:1159
Zaaknummer
13/845064-19

Inhoudsindicatie

Art. 197a Sr. Verdachte heeft jarenlang uit winstbejag onderdak verleend aan iemand die wederrechtelijk in Nederland verbleef. Persoon in kwestie werkte zwart als oppas voor de kinderen van verdachte. Vergelijking met au pair gaat niet op.

Uitspraak

VONNIS

Parketnummer: 13/845064-19

Datum uitspraak: 18 maart 2021

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] ( [geboorteland] ) op [geboortedag] 1983,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen en verblijvende op het adres [adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

1.1.

Dit (verkort) vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 4 maart 2021.

1.2.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. A.M. de Leeuw, en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. J. Hemelaar, naar voren hebben gebracht.

1.3.

De rechtbank heeft voorts kennisgenomen van de vordering benadeelde partij van [benadeelde partij] en de toelichting daarop door mr. A. Koopsen, advocaat te Utrecht.

1.4.

De zaak is gelijktijdig maar niet gevoegd behandeld met de zaak tegen medeverdachte [medeverdachte] (13/845065-19).

2 Tenlastelegging

2.1.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op één of meerdere tijdstip(pen) in de periode van 26 mei 2013 tot en met 20 augustus 2017 te Mijdrecht, in elk geval in Nederland, alleen, althans tezamen en in vereniging met (een) ander(en), uit winstbejag een of meer personen, althans een persoon, te weten: [benadeelde partij] , behulpzaam is/zijn geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en/of een andere lidstaat van de Europese Unie en/of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of die ander daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl hij, verdachte en/of zijn mededaders, wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededaders, voornoemde persoon arbeid laten verrichten ten behoeve van hun restaurant ‘ [naam 1] ’ en/of als oppas, zulks terwijl hij, verdachte en/of zijn mededaders, wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat die toegang en/of dat verblijf wederrechtelijk was.

2.2.

Subsidiair is aan verdachte ten laste gelegd dat:

hij op één of meerdere tijdstip(pen) in de periode van 26 mei 2013 tot en met 20 augustus 2017 te Mijdrecht, in elk geval in Nederland, alleen, althans tezamen en in vereniging met (een) ander(en), een of meer ander(en), te weten onder meer [benadeelde partij] , welke persoon zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in Nederland heeft verschaft, krachtens een overeenkomst of aanstelling arbeid heeft/hebben doen verrichten ten behoeve van hun restaurant ‘ [naam 1] ’ en/of als oppas terwijl hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), wist(en) of ernstige redenen had(den) om te vermoeden dat die toegang en/of dat verblijf wederrechtelijk was.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde en de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

5 Bewezenverklaring

6 Het bewijs

7 De strafbaarheid van het feit

8 De strafbaarheid van verdachte

9 Motivering van de straffen

10 Verbeurdverklaring

12 Toepasselijke wettelijke voorschriften

13 Beslissing