Home

Rechtbank Amsterdam, 21-08-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6365, 13/752107-17

Rechtbank Amsterdam, 21-08-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6365, 13/752107-17

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21 augustus 2018
Datum publicatie
8 november 2019
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2018:6365
Zaaknummer
13/752107-17

Inhoudsindicatie

Bulgaars vervolgings-EAB, onschuldverweer, detentieomstandigheden Bulgarije, evenredigheid

Uitspraak

Parketnummer: 13/752107-17

RK-nummer: 17/7814

Datum uitspraak: 21 augustus 2018

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 van de Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 7 december 2017 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 6 november 2011 door het District Prosecutor’s Office – town of Blagoevgrad (Bulgarije) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon] ,

geboren te [geboorteplaats] (Bulgarije) op [geboortedag] 1989,

ingeschreven in de Basisregistratie personen en verblijvend op het adres [adres] ,

hierna te noemen “de opgeëiste persoon”.

1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 7 augustus 2018. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie mr. R. Vorrink.

De opgeëiste persoon heeft zich doen bijstaan door haar raadsman, mr. E.M. Rengelink, advocaat te Amsterdam en door een tolk in de Bulgaarse taal.

De rechtbank heeft de termijn waarbinnen zij op grond van artikel 22, eerste lid, OLW uitspraak moet doen met onbepaalde tijd verlengd omdat zij die verlenging nodig heeft om over de verzochte overlevering te beslissen.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat zij de Bulgaarse nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt melding gemaakt van een arrestatiebevel van het District Prosecutor’s Office – town of Blagoevgrad van 6 november 2011, met correspondentienummer No 2908/2012.

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van een door de justitiële autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat ingesteld strafrechtelijk onderzoek ter zake van het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een naar het recht van Bulgarije strafbaar feit.

Dit feit is omschreven in onderdeel e) van het EAB. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van dit onderdeel is als bijlage aan deze uitspraak gehecht.

4 Strafbaarheid

5 Onschuldverweer

6 Verweer inzake detentieomstandigheden

7 Evenredigheid

8 Verzoeken van de raadsman

9 Slotsom

10 Toepasselijke wetsartikelen

11 Beslissing