Home

Rechtbank Amsterdam, 14-11-2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8860, 13.751.791-17

Rechtbank Amsterdam, 14-11-2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8860, 13.751.791-17

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
14 november 2017
Datum publicatie
4 december 2017
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2017:8860
Zaaknummer
13.751.791-17

Inhoudsindicatie

Overlevering. Artikel 12 OLW. Overlevering geweigerd. De uitvaardigende justitiële autoriteit wordt niet nogmaals in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te verstrekken. Bovendien bestaat vanwege de detentieomstandigheden in Roemenië onvoldoende concreet zicht op overlevering binnen een redelijke termijn.

Uitspraak

Parketnummer: 13.751.791-17

RK nummer: 17/6012

Datum uitspraak: 14 november 2017

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 van de Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 20 september 2017 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 15 oktober 2015 door the Galati Court (Roemenië) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon],

geboren te [geboorteplaats] (Roemenië) op [geboortedag] 1993,

thans gedetineerd in het Justitieel Complex [plaats]

hierna te noemen: de opgeëiste persoon.

1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 14 november 2017. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie mr. U.E.A. Weitzel. De opgeëiste persoon heeft zich doen bijstaan door zijn raadsvrouw, mr. N.C. Reehuis, advocaat te Amsterdam, en door een tolk in de Roemeense taal.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat hij onder meer de Roemeense nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt in onderdeel b) melding gemaakt van de criminal sentence nr. 254/13.02.2015 of Galati Court pronounced in file nr. 23696/233/2014, definitive on 04.03.2015 through non-contestation.

Uit onderdeel e) van het EAB volgt dat deze criminal sentence strekt tot herroeping van de voorwaardelijke gevangenisstraf die is opgelegd bij criminal sentence 682/28.03.2014, definitive on 06.05.2014 through non-appealing.

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf voor de duur van vier jaren, door de opgeëiste persoon te ondergaan op het grondgebied van de uitvaardigende lidstaat. De vrijheidsstraf is aan de opgeëiste persoon opgelegd bij de criminal sentence van 28 maart 2014.

Dit vonnis betreft het feit zoals dat is omschreven in onderdeel e) van het EAB, kort gezegd een diefstal in vereniging met braak. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van dit onderdeel is als bijlage aan deze uitspraak gehecht.

4 Weigeringsgrond als bedoeld in artikel 12 OLW

5 Beslissing