Home

Rechtbank Amsterdam, 09-06-2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4018, C/13/613004 / HA RK 16-290

Rechtbank Amsterdam, 09-06-2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4018, C/13/613004 / HA RK 16-290

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
9 juni 2017
Datum publicatie
8 september 2017
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2017:4018
Zaaknummer
C/13/613004 / HA RK 16-290

Inhoudsindicatie

Verzoek voorlopig getuigenverhoor afgewezen - fishing expedition - vermoedens maar geen concrete aanknopingspunten

Uitspraak

beschikking

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/613004 / HA RK 16-290

Beschikking van 9 juni 2017

in de zaak van

1 de verenigingVERENIGING SLOOP DE BUNKER,gevestigd te Amstelveen,

2. [verzoeker sub 2],

3. [verzoeker sub 3],

4. [verzoeker sub 4],

5. [verzoeker sub 5],allen wonende te [plaats] ,

verzoekers,

advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

1 de publiekrechtelijke rechtspersoonGEMEENTE AMSTELVEEN,zetelend te Amstelveen,

2. [verweerder sub 2],wonende te [plaats] ,

verweerders,

advocaat mr. J. Liauw-A-Joe te Amsterdam.

Verzoeker sub 1 zal hierna worden aangeduid als VSB, verzoekers sub 2 tot en met 5 zullen worden genoemd bij hun achternaam. Gezamenlijk zullen verzoekers worden aangeduid als VSB c.s. Verweerders zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de gemeente c.s. en afzonderlijk de gemeente respectievelijk [verweerder sub 2] worden genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 14 september 2016;

-

de tussenbeschikking van 27 oktober 2016, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald;

-

het verweerschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 13 maart 2017;

-

het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 21 maart 2017 met de daarin genoemde stukken.

2 De feiten

3 Het verzoek en het verweer

4 De beoordeling

5 De beslissing