Home

Rechtbank Amsterdam, 29-04-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9500, 13/708069-10

Rechtbank Amsterdam, 29-04-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9500, 13/708069-10

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
29 april 2016
Datum publicatie
23 februari 2017
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2016:9500
Zaaknummer
13/708069-10

Inhoudsindicatie

Bewezenverklaring mensenhandel 273f sub 4 en 9, vrijspraak sub 1, 3, 6

Uitspraak

VONNIS

Parketnummer: 13/708069-10

Datum uitspraak: 29 april 2016

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Roemenië) op [geboortedag] 1988,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 april 2016.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.F. de Boer en van wat de raadsman van verdachte, mr. A.D. Kloosterman, naar voren heeft gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is – na wijziging op de zitting – ten laste gelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 15 juni 2010 te Amsterdam en/of Alkmaar en/of Den Haag, in elk geval in Nederland, en/of te [geboorteplaats] , in elk geval in Roemenië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen,

een of meer anderen, genaamd [persoon 1] en/of [persoon 2]

door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of dreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [persoon 1] en/of [persoon 2]

(sub 1)

en/of

voornoemde [persoon 1] en/of [persoon 2] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [persoon 1] en/of [persoon 2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling,

en/of

die [persoon 1] en/of [persoon 2] (telkens) met een van voornoemde middelen heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden)

en/of

onder de eerdergenoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [persoon 1] en/of [persoon 2] zich daardoor beschikbaar stelde(n) tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden)

(sub 4)

en/of

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [persoon 1] en/of [persoon 2]

(sub 6)

en/of

die [persoon 1] en/of [persoon 2] met één of meer van de voornoemde middelen heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte en/of zijn mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [persoon 1] en/of [persoon 2] met of voor een derde,

(sub 9)

immers heeft/is verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen

- een relatie met die [persoon 1] en/of [persoon 2] aangegaan en/of

- die [persoon 1] en/of [persoon 2] meermalen onder druk gezet en/of ertoe aangezet prostitutiewerkzaamheden te gaan verrichten en/of gebracht tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden en/of

- ( terwijl die [persoon 1] en/of [persoon 2] prostitutiewerkzaamheden verrichtten) die [persoon 1] en/of [persoon 2] (telefonisch) gecontroleerd en/of gevraagd hoeveel geld die [persoon 1] en/of [persoon 2] heeft/hebben verdiend en/of

- ( terwijl die [persoon 1] en/of [persoon 2] prostitutiewerkzaamheden verrichtten) die [persoon 1] en/of [persoon 2] (nauwlettend) in de gaten laten houden en/of

- ( telkens) een groot deel van de verdiensten uit de verrichte prostitutiewerkzaamheden van die [persoon 1] en/of [persoon 2] afgenomen en/of afgepakt en/of door die [persoon 1] en/of [persoon 2] aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten afstaan en/of

- gezorgd voor het vervoer van die [persoon 1] en/of [persoon 2] van en naar de prostitutiekamer en/of

- zich agressief gedragen tegenover die [persoon 1] en/of [persoon 2] en/of

- die [persoon 1] en/of [persoon 2] gedwongen 7 dagen per week te werken;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 15 juni 2010 te Amsterdam, althans in Nederland, en/of in Roemenië, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij, verdachte, (telkens), één of meer (contante) geldbedragen en/of voorwerpen en/of een of meer betalingen en/of ontvangsten, te weten (onder meer):

- ( telkens) een groot deel van de verdiensten uit de door [persoon 1] en/of [persoon 2] verrichte prostitutiewerkzaamheden,

verworven en/of voorhanden gehad, althans hiervan gebruik gemaakt, terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en), dat bovenomschreven voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

5 Bewezenverklaring

6 De strafbaarheid van de feiten

7 De strafbaarheid van verdachte

8 Motivering van de straf

9 Beslag

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

11 Beslissing