Home

Rechtbank Amsterdam, 20-04-2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2279, 13/676541-11 (Promis)

Rechtbank Amsterdam, 20-04-2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2279, 13/676541-11 (Promis)

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
20 april 2015
Datum publicatie
24 april 2015
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2015:2279
Zaaknummer
13/676541-11 (Promis)

Inhoudsindicatie

Een 55-jarige vrouw uit Almere krijgt tien jaar gevangenisstraf voor doodslag. Het slachtoffer, een 45-jarige broer van de ex-vriend van de hoofdverdachte, werd in juni 2011 gevonden in de Weespertrekvaart. Bij sectie bleek de man uitgebreid letsel aan zijn hals te hebben, waaronder een breuk van het strottenhoofd, en daarnaast links en rechts gebroken ribben. Het slachtoffer bleek te zijn overleden door verstikking ten gevolge van aanhoudend geweld op de hals of door verdrinking, waarbij ook een combinatie van beide mogelijk is geweest.

Uitspraak

VONNIS

Parketnummer: 13/676541-11 (Promis)

Datum uitspraak: 20 april 2015

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortedag] 1960,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres, te plaats].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 24 en 26 maart 2015.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. S.M. Hoogerheide en van wat verdachte en haar raadslieden mrs. G.I. Roos en D.L.A.M. Pluijmakers naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

2.1

Aan verdachte is – kort samengevat en na wijziging op de zitting van 15 december 2014 – ten laste gelegd dat zij zich op 13 juni 2011 heeft schuldig gemaakt aan:

1. a. primair: medeplegen van moord of doodslag;

b. subsidiair: medeplichtig aan moord of doodslag;

c. meer subsidiair: medeplegen van zware mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft;

d. meer subsidiair: medeplichtigheid aan zware mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft;

e. meest subsidiair: medeplegen van dood door schuld;

2. wegmaken van een stoffelijk overschot om nasporing of vervolging te beletten;

3. nalaten hulp te verlenen;

van welk(e) feit(en) [slachtoffer 1] het slachtoffer is geworden.

2.2

Aan verdachte is voorts – kort gezegd – ten laste gelegd dat zij zich in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 juli 2011 heeft schuldig gemaakt aan:

4. oplichting van [medeverdachte] tot een bedrag van € 10.000,-.

2.3

De tekst van de integrale tenlastelegging is opgenomen in bijlage I die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

5 Bewezenverklaring

6 De strafbaarheid van de feiten

7 De strafbaarheid van verdachte

8 Motivering van de straf

9 Ten aanzien van de vorderingen benadeelde partij

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

11 Beslissing