Home

Rechtbank Amsterdam, 24-04-2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2181, 13/994023-10

Rechtbank Amsterdam, 24-04-2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2181, 13/994023-10

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24 april 2014
Datum publicatie
25 april 2014
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2014:2181
Zaaknummer
13/994023-10

Inhoudsindicatie

Veroordeling voor overtredingen van voorschriften gesteld bij de Wet milieubeheer door oliehoudende gevaarlijke afvalstoffen in te nemen, te bewerken en te mengen met andere oliehouddende afvalstoffen en dit mengsel als brandstof (stookolie) te verkopen. Concurrentievervalsing en inbreuk gemaakt op voorschriften die beogen het milieu te beschermen.

Uitspraak

VONNIS

Parketnummer: 13/994023-10

Datum uitspraak: 24 april 2014

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige economische strafkamer, in de strafzaak tegen

AVR-INDUSTRIAL WASTE BV,

statutair gevestigd op het adres [adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

1.1.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 26 en 27 maart 2014 (inhoudelijke behandeling). Het onderzoek is gesloten op 10 april 2014.

1.2.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. L.W. Boogert, en van wat J. Verheij, de vertegenwoordiger van verdachte, en de raadsvrouwen van verdachte, mrs. P.T.C. van Kampen en R. Croes-Hoogendoorn, naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is – na wijziging op de zitting van 26 maart 2014 – ten laste gelegd dat

1. zij in de jaren 2005 tot en met 2007 te Amsterdam opzettelijk een of meerdere malen bedrijfsmatig handelingen met betrekking tot afvalstoffen heeft verricht, terwijl daardoor, naar zij wist of redelijkerwijs had kunnen weten, nadelige gevolgen voor het milieu ontstonden en/of konden ontstaan, door (telkens) oliehoudende afvalstoffen, te weten oliefractie(s) afkomstig uit scheiding van olie/water/slib-mengsels, in ieder geval gevaarlijke afvalstoffen, op te slaan, te bewerken en/of te verwerken;

2. zij in de periode oktober 2005 tot en met januari 2006 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk een of meerdere malen zich door afgifte (als stookolie) aan (onder meer) Overslagbedrijf Amsterdam en/of [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3], in elk geval aan een ander of anderen, heeft ontdaan van oliehoudende afvalstoffen, in elk geval van gevaarlijke afvalstoffen.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

5 Bewezenverklaring

6 De bewijsmiddelen

7 De strafbaarheid van de feiten

8 De strafbaarheid van verdachte

9 Motivering van de straf

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

11 Beslissing