Home

Rechtbank Alkmaar, 27-06-2011, BU2931, 360077 CV EXPL 11-865

Rechtbank Alkmaar, 27-06-2011, BU2931, 360077 CV EXPL 11-865

Gegevens

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
27 juni 2011
Datum publicatie
31 oktober 2011
ECLI
ECLI:NL:RBALK:2011:BU2931
Zaaknummer
360077 CV EXPL 11-865

Inhoudsindicatie

Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden op onredelijk bezwarende bedingen in een zaak waar de gedaagde niet in is verschenen.

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 360077 CV EXPL 11-865

Uitspraakdatum: 27 juni 2011

Verstekvonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Direct Pay Services B.V., als rechtsopvolger onder bijzondere titel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Simpel Consumenten B.V., h.o.d.n. Simpel

gevestigd te Barendrecht

gemachtigde mr. R.A. Plug, werkzaam ten kantore van Webcasso B.V. te Barendrecht

eisende partij

tegen

[gedaagde]

wonende [adres]

[woonplaats]

gedaagde partij

tegen wie heden verstek is verleend.

De vordering

Op de bij dagvaarding d.d. 17 januari 2011 omschreven gronden heeft eisende partij tegen gedaagde partij een vordering ingesteld als daarin omschreven.

De inhoud van die dagvaarding geldt als hier ingelast.

Eisende partij is in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen te verstrekken en heeft daartoe een akte genomen, waarbij nog producties in het geding zijn gebracht.

De beoordeling van het geschil

1.De kantonrechter moet op grond van de wet toetsen of de vordering niet in strijd komt met het objectieve recht en of de aangevoerde gronden de vordering kunnen dragen.

In aanmerking wordt genomen dat op de kantonrechter op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU (o.a. 4 juni 2009, C-243/08) de verplichting rust om de toepasse-lijke algemene voorwaarden ambtshalve te toetsen op onredelijk bezwarende bedingen. Vanwege bovenstaande is eisende partij in de gelegenheid gesteld, bij akte haar vordering nader toe te lichten. Eisende partij heeft bij akte aangegeven dat zij aan gedaagde partij een simkaart heeft geleverd. Het betreft een abonnement van € 7,50 per maand, welk abonnement is ingegaan op 24 juni 2010 en wordt indien er door gedaagde partij niet wordt opgezegd, per 24 juni 2012 stilzwijgend verlengd. Tevens geeft eisende partij aan dat de schadevergoeding die zij vordert wegens de voortijdige beëindiging van het telefoonabonnement, primair gegrond is op de wettelijke regels omtrent schadevergoeding bij ontbinding en subsidiair op de algemene voorwaarden. Het bedrag van de schadevergoeding stelt eisende partij, gelet op de duur van de overeenkomst van 2 jaar, coulancehalve op € 60,00. Subsidiair stelt eisende partij bij wanbetaling € 15,00 per maand in rekening te mogen brengen, zodat de vergoeding van € 60,00 uit coulance niet onredelijk is. De kantonrechter acht het bedrag van € 60,00, gezien de resterende looptijd van de overeenkomst, een redelijke vergoeding en deze zal dan ook worden toegewezen.

2.Het overige zal, nu dit de kantonrechter niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt, eveneens worden toegewezen, behoudens de gevorderde administratiekosten, zijnde 2 maal een bedrag van € 12,61, alsmede de gevorderde aanmaningskosten ad € 13,00 (in totaal een bedrag van € 38,22) zullen worden afgewezen, daar deze worden geacht te zijn begrepen in de buitengerechtelijke incassokosten.

3.De proceskosten komen voor rekening van gedaagde partij omdat deze grotendeels in het ongelijk wordt gesteld. De kosten voor de akte blijven echter voor rekening van eisende partij.

De beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt gedaagde partij om tegen kwijting aan eisende partij te betalen € 406,15, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 326,97 vanaf de dag der verschuldigdheid tot de dag der voldoening.

Veroordeelt gedaagde partij in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van eisende partij begroot op:

€ 83,31 wegens explootkosten,

€ 106,00 wegens vastrecht en,

€ 60,00 wegens salaris gemachtigde,

te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis.

Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. van den Berg, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2011.

De griffier, De kantonrechter,