Home

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 25-02-2022, ECLI:NL:OGEAM:2022:8, SXM2022-118

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 25-02-2022, ECLI:NL:OGEAM:2022:8, SXM2022-118

Gegevens

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten
Datum uitspraak
25 februari 2022
Datum publicatie
4 maart 2022
ECLI
ECLI:NL:OGEAM:2022:8
Zaaknummer
SXM2022-118

Inhoudsindicatie

Vordering in eerste aanleg afgewezen. Aanlegger appelleert van dit vonnis. In kort geding wordt onder meer opheffing gevorderd van het door aanlegger gelegde conservatoir beslag in het bijzonder op de grond dat de vordering in eerste aanleg is afgewezen. Afstemmingsregel is echter niet van toepassing. Kortgedingrechter dient bij de beoordeling de belangen van partijen af te wegen waarbij de afwijzing van de vordering in eerste aanleg dient te worden betrokken.

Uitspraak

Zaaknummer: SXM2022-118

Vonnis in kort geding van 25 februari 2022

inzake

1 THE CLIFF AT CUPECOY N.V.,

gevestigd in Sint Maarten,

2. KOLAFROSADA INC.,

gevestigd in Anguilla,

3. [ [F],

wonende in Sint Maarten,

-eisers-,

gemachtigden: mr. M.O. Kortenoever en mr. F.K. Kutluer,

tegen

FRAPRE LTD.,

gevestigd in Anguilla,

-gedaagde-,

gemachtigde: mr. M.E.D. Brown.

Eisers worden hierna ook als “The Cliff”, “Kolafrosada” en “[F]” (hierna ook gezamenlijk “The Cliff c.s.”, vrouwelijke en enkelvoud) aangeduid en gedaagde als “Frapre”.

1.Het verloop van de procedure

1.1.

Op 8 februari 2022 heeft The Cliff c.s. ter griffie van dit Gerecht het kort geding verzoekschrift met producties doen indienen. Bij brieven van 17 februari 2022 hebben partijen (aanvullende) producties ter griffie doen bezorgen. De gemachtigden hebben ter zitting van 18 februari 2022 hun standpunten aan de hand van pleitaantekeningen toegelicht.

1.2.

Op heden is het vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

The Cliff heeft het appartementencomplex “The Cliff at Cupecoy” ontwikkeld. Aandeelhouders van The Cliff zijn Kolafrosada en Frapre, elk voor 50%. [F] is managing director van The Cliff.

2.2.

De aandeelhouders, voornoemd, hebben onenigheid gekregen en de onenigheid heeft geresulteerd in een in 2009 door Frapre tegen The Cliff c.s. aangevangen civiele procedure ten overstaan van het Gerecht en die is geëindigd met het eindvonnis van 11 januari 2022. Frapre maakt onder andere aanspraak op dividenduitkeringen ten laste van The Cliff.

2.3.

Alle onderdelen van de door Frapre tegen The Cliff c.s. ingestelde vordering heeft het Gerecht afgewezen. Ook is Frapre in de proceskosten van The Cliff c.s. veroordeeld.

2.4.

Frapre heeft conservatoire beslagen gelegd op ten name van The Cliff staande appartementsrechten.

2.5.

In 2019 en in 2020 heeft Frapre beslagen op appartementsrechten opgeheven teneinde de onbelaste levering van appartementsrechten aan de kopers hiervan mogelijk te maken. Aan de opheffing van de beide beslagen liggen vaststellingsovereenkomsten tussen partijen ten grondslag. De koopsommen zijn in de consignatiekas gestort. In deze vaststellingsovereenkomsten is in artikel 2 opgenomen:

“(…)

The Purchase Price shall remain in escrow until The Cliff and Frapre have agreed when and to whom to Purchase Price shall be paid, or until an irrevocable court decision has been give from which it follows to which part (part of the) the Purchase Price mast be paid.

(…)”

2.6.

Op grond van de vaststellingsovereenkomsten zijn de koopsommen van twee appartementen van US $ 1.750.000,00 en van US $ 2.300.000,00 in de consignatiekas gestort. Uit deze in de consignatiekas gestorte koopsommen zijn op grond van weer een andere vaststelling tussen partijen ook kosten van de VvE vergoed. Uit het saldo van de beide koopsommen is op grond van de vaststelling met in het bijzonder dit doel een bedrag van US $ 900.000,00 vrijgegeven.

2.7.

Frapre heeft bij akte van hoger beroep van 17 februari 2022 geappelleerd tegen het eindvonnis van 11 januari 2022 van het Gerecht.

3.Het geschil

4 De beoordeling

5 De beslissing