Home

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 04-02-2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:35, CUR201500984

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 04-02-2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:35, CUR201500984

Gegevens

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
4 februari 2019
Datum publicatie
11 maart 2019
ECLI
ECLI:NL:OGEAC:2019:35
Zaaknummer
CUR201500984

Inhoudsindicatie

Vordering onder noodregeling geplaatste bank (Girobank) tegen voormalige CFO wegens verduistering; rol voormalige CFO onvoldoende onderbouwd

Uitspraak

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

GIROBANK N.V.,

gevestigd te Curaçao,

eiseres,

gemachtigden: mr. A. Huizing en mr. E.J.J. Huizing,

tegen

[GEDAAGDE 1],

wonende te Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde: mr. M.F. Murray,

[GEDAAGDE 2],

wonende te Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde: mr. O.A. Martina,

de naamloze vennootschap

GIRO HOLDINGS N.V.,

gevestigd te Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde: voorheen mr. W. ten Veen, nu niet meer vertegenwoordigd.

Partijen worden aangeduid als Girobank, [gedaagde 1], [gedaagde 2] en Holdings.

1 Het procesverloop

1.1.

Het procesverloop blijkt uit:

- het incidenteel vonnis van 21 maart 2016 en de daarin genoemde processtukken;

- de akte overlegging stukken van Girobank;

- de conclusie van repliek, met producties;

- de conclusie van dupliek, met producties;

- de akte uitlating producties;

- de behandeling ter zitting van 4 mei 2018;

- de pleitaantekeningen van mr. Huizing en mr. Murray;

- de conclusie na pleidooi van Girobank, met producties;

- de antwoordconclusie.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

1.3.

De procedure tegen [gedaagde 2] en Holdings is van rechtswege geschorst in verband met hun faillissement (artikel 25 Fb).

2 De feiten

2.1. [

gedaagde 2] (CEO) en [gedaagde 1] (CFO) waren in het verleden werkzaam als bestuurders van Girobank.

2.2. [

gedaagde 2] was (of is) tevens bestuurder van Holdings.

2.3.

Op 16 december 2013 is Girobank geplaatst onder de noodregeling als bedoeld in de Landsverordening toezicht kredietwezen.

2.4.

In opdracht van Girobank hebben Forensic Services Caribbean (hierna: FSC) en Aligned Management (hierna: AM) onderzoek gedaan naar de gang van zaken binnen (het bestuur van) Girobank voor 16 december 2013. In maart en april 2015 hebben zowel FSC als AM rapport uitgebracht.

3 Het geschil

3.1.

Girobank vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, samengevat, hoofdelijke veroordeling van alle gedaagden tot betaling van USD 7.260.000, USD 3.000.000 en NAf 10.000, en met veroordeling in de proceskosten, een en ander bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. [

gedaagde 1] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met proceskostenveroordeling van Girobank.

4 De beoordeling

5 De beslissing