Home

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 07-10-2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:255, CUR201804010

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 07-10-2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:255, CUR201804010

Gegevens

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
7 oktober 2019
Datum publicatie
15 november 2019
ECLI
ECLI:NL:OGEAC:2019:255
Zaaknummer
CUR201804010

Inhoudsindicatie

Burengeschil. Gedaagde heeft niet voldaan aan veroordeling om versmalling van de toegangsweg van eiseres ongedaan te maken. Machtiging aan eiseres om dat op gedaagdes kosten zelf te doen.

Uitspraak

VONNIS

in de zaak van:

[EISERES],

te Curaçao,

eiseres,

gemachtigde: mr. M.O. Koendjbiharie,

tegen

[GEDAAGDE],

te Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde: mr. L.G. Da Costa Gomez.

1 Het procesverloop

Eiseres heeft op 27 november 2018 een verzoekschrift ingediend. Gedaagde heeft bij conclusie van 10 juni 2019 geantwoord. Op 3 september 2019 is een comparitie ter plaatse gehouden, waarbij partijen en hun gemachtigden aanwezig waren en het woord hebben gevoerd. Vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1

Partijen zijn buren. Eiseres is de achterbuurvrouw van gedaagde. Hun beider woningen zijn gebouwd op een perceel huurgrond te Jan Doret/Sint Michiel dat ten name staat van een inmiddels overleden derde ([…]). Op dat huurperceel zijn ook andere woningen gebouwd. De woning van eiseres is, zoals bij de bezichtiging ter plaatse is gebleken, ingebouwd tussen andere woningen, waaronder die van gedaagde. Bouwvergunningen zijn niet verleend. De enige mogelijkheid op dit moment voor eiseres om vanuit haar woning bij de openbare weg te komen is via een voetpad van ongeveer 25 meter lang en 1 meter breed dat langs het bij gedaagde in gebruik zijnde deel van het huurperceel leidt naar de Kaya Ma Pieternella (voorheen: Bocaweg). Volgens de niet-gemotiveerd weersproken stelling van eiseres was haar woning tot 2013 altijd per auto bereikbaar (de ambulance kwam in dat jaar nog tot aan de deur om haar wijlen echtgenoot op te halen), maar heeft gedaagde een omheining geplaatst waardoor de toegang werd versmald tot het huidige voetpad.

2.2

Bij tussen dezelfde partijen bij verstek gewezen vonnis van dit gerecht van 7 mei 2018 (zaaknummer CUR201800664) is op vordering van eiseres onder meer het volgende beslist:

– verklaart voor recht dat de zich op huurgrond bevindende woning waarin eiseres thans woonachtig is aan haar toebehoort, danwel dat eiseres vruchtgebruik, dan wel het recht van gebruik;

– beveelt gedaagde om binnen 14 dagen na vonniswijzing en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden de door hem geplaatste omheining zodanig te verplaatsen dat de ingang breder wordt zodat auto’s naar de woning van eiseres kunnen, op verbeurte van een dwangsom om van NAf. 1000,00 voor iedere dag dan wel iedere gedeelte van een dag dat gedaagde in gebreke blijft om aan dit bevel te voldoen;

2.3

Het vonnis van 7 mei 2018, waartegen geen rechtsmiddel is ingesteld, is inmiddels onherroepelijk. Gedaagde heeft ondanks betekening en sommatie niet aan het hem gegeven bevel voldaan.

3 De vordering en het verweer

3.1

Eiseres vordert dat haar, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, toestemming wordt verleend om de door gedaagde geplaatste omheining zelf te verplaatsen, dan wel door een derde te laten verplaatsen, op kosten van gedaagde.

3.2

Gedaagde heeft verweer gevoerd.

4 De beoordeling

5 Beslissing