Home

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 19-11-2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:296, CUR201800645

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 19-11-2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:296, CUR201800645

Gegevens

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
19 november 2018
Datum publicatie
11 december 2018
ECLI
ECLI:NL:OGEAC:2018:296
Zaaknummer
CUR201800645

Inhoudsindicatie

Rechtspersoonlijkheid rooms-katholieke Congregatie; huur; vermindering huurgenot

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS

in de zaak van:

de rechtspersoon naar Nederlands recht

CONGREGATIE VAN DE ZUSTERS FRANCISCANESSEN PENITENTEN, RECOLLECTINEN VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA,

gevestigd te Roosendaal,

eiseres,

gemachtigde: mr. A.J. de Winter,

tegen

de naamloze vennootschap

EMMAZICHT N.V.,

gevestigd in Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde: mr. E.A. Knoppel.

Partijen zullen hierna de Congregatie en Emmazicht genoemd worden.

1 Het procesverloop

1.1.

Het procesverloop blijkt uit:

- het verzoekschrift van 27 februari 2018, met producties;

- de conclusie van antwoord, met producties;

- de mail van het gerecht van 25 juni 2018, inhoudende een zittingsagenda;

- de aanvullende producties van de Congregatie;

- de aanvullende productie van Emmazicht;

- de behandeling ter comparitie van 2 november 2018;

- de namens Emmazicht overgelegde pleitaantekeningen.

1.2.

Vervolgens is de zaak verwezen voor vonnis.

2 De feiten

2.1.

Tussen (de rechtsvoorganger van) de Congregatie als verhuurder en Emmazicht als huurder is op 8 januari 2008 huurovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot een gebouw dat plaatselijk bekend staat als de Annaschool in Otrobanda (hierna: het gehuurde). Het gehuurde is in gebruik genomen als de lobby ruimte voor het hotel gelegen aan het Brionplein, dat geëxploiteerd werd in gebouwen die eigendom zijn van Emmazicht.

2.2.

De huurovereenkomst bepaalt dat deze wordt aangegaan voor de periode van 19 december 2007 tot en met 31 december 2012 en dat deze na het verstrijken van die periode telkens wordt voortgezet voor een aansluitende periode van vijf jaar. In dit verband bepaalt de huurovereenkomst verder:

3.3

Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar.

Op de huurovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

2.3.

Na de initiële huurperiode, eindigend op 31 december 2012, is de huur voortgezet.

2.4.

Per mail van 3 januari 2017 heeft een vertegenwoordiger van de Congregatie aan de vertegenwoordiger van Emmazicht onder meer het volgende geschreven:

We hebben dit jaar in december 2017 dat de huurovereenkomst voor de lobby afloopt. Wat doen we hiermee, nog eens doorgaan voor een periode van 10 jaar? Geef a.u.b. aan wat je gedachte zijn hierover.

2.5.

De exploitant van het hotel aan het Brionplein is in de financiële problemen gekomen en met ingang van 7 december 2017 failliet verklaard.

2.6.

In de loop van 2017 heeft Emmazicht de betaling van de huurpenningen gestaakt. Met verwijzing naar de problemen van de hotelexploitant heeft de vertegenwoordiger van Emmazicht per mail van 31 augustus 2017 aan de Congregatie laten weten “in ieder geval” de huurovereenkomst te willen beëindigen.

3 Het geschil

3.1.

De Congregatie vordert, na vermindering van eis bij comparitie, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, samengevat, veroordeling van Emmazicht tot betaling van NAf 66.408,72 en de vanaf 1 maart 2018 verschuldigde en toekomstige huurtermijnen tot en met 31 december 2018, vermeerderd met de contractuele rente van 1½% en 15% incassokosten, met veroordeling van Emmazichtn in de proceskosten, waaronder de beslagkosten.

3.2.

Emmazicht voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van de Congregatie in de proceskosten.

4 De beoordeling

5 De beslissing