Home

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 07-05-2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:103, CUR201601784 (voorheen AR 79151/2016)

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 07-05-2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:103, CUR201601784 (voorheen AR 79151/2016)

Gegevens

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
7 mei 2018
Datum publicatie
28 mei 2018
ECLI
ECLI:NL:OGEAC:2018:103
Zaaknummer
CUR201601784 (voorheen AR 79151/2016)

Inhoudsindicatie

Desaveu, indienen verzoekschrift op naam van een verkeerde procespartij is niet vatbaar voor ontkentenis in de zin van artikel 191 RvNA.

Uitspraak

Vonnis in de desaveu-zaak van:

in de hoofdzaak

de stichting

SINT MARTINUS UNIVERSITY FOUNDATION,

gevestigd in Curaçao,

eiseres in de hoofdzaak,

verder: SMUF,

gemachtigde: mr. A.J. de Winter

--tegen--

mr. Ruben A. DIAZ,

wonende in Curaçao,

gedaagde in de hoofdzaak,

verder: Diaz,

procederende in persoon

mr. Sucena HORTENCIA,

wonende in Curaçao,

gedaagde in de hoofdzaak,

verder: Hortencia,

gemachtigde: M.F. Murray

en

[NAAM 1],

[NAAM 2],

[NAAM 3],

[NAAM 4],

[NAAM 5],

allen wederpartij van de ontkennende partij in de zin van artikel 195 Rv

hierna: de studenten,

gemachtigde: mr. J.H. Schmitz

in de vrijwaring

mr. Sucena HORTENCIA

wonende in Curaçao,

eiseres in de vrijwaring,

gedaagde in de hoofdzaak,

verder: Hortencia,

gemachtigde: M.F. Murray

tegen

de naamloze vennootschap

Diaz Advocaten N.V.,

Gevestigd in Curacao

Gedaagde in de vrijwaring,

Gemachtigde: mr. Diaz.

1 Het verdere procesverloop in de hoofdzaak

1.1.

Het verdere verloop van de procedure na het tussenvonnis van 24 juli 2017 blijkt uit:

- het proces-verbaal van comparitie van 21 november 2017;

- de akte uitlating schade zijdens SMUF;

- de akte inhoudende een overzicht van de gemaakte juridische kosten zijdens de studenten [naam 4] en [naam 5];

- de antwoordakte zijdens Diaz;

- de antwoordakte zijdens Hortencia;

- de akte uitlating producties zijdens SMUF.

2 Het verdere verloop van het geding in de vrijwaring

2.1.

Het verdere verloop van de procedure na het tussenvonnis van 24 juli 2017 blijkt uit de referte van Diaz ten tijde van de comparitie van partijen op 21 november 2017.

3 De feiten in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak

3.1.

Mr. R. Diaz en mr. S.A. Hortencia hebben in 2013 uit naam van SMUF vijf rechtsvorderingen ingesteld tegen afzonderlijke studenten van de Sint Martinus University Faculty of Medicine die wanprestatie zouden hebben gepleegd jegens die University.

3.2

Naar later bleek heeft SMUF aan mr. Diaz of mr. Hortencia geen opdracht, last of volmacht gegeven voor het verrichten van enige rechtshandeling namens SMUF. Diaz heeft dus per vergissing tegen de studenten rechtsvorderingen ingesteld namens SMUF. De vorderingen hadden moeten worden ingesteld namens Sint Martinus University N.V. in plaats van namens SMUF.

3.3

Voor zover er nog lopende procedures tegen de studenten waren, zijn die bij rolbeschikking van 17 oktober 2016 (AR no. 79151/2016) geschorst.

4 Het geschil in de hoofdzaak

5 De beoordeling in de hoofdzaak

6 De beslissing