Home

Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 22-08-2018, ECLI:NL:OGEABES:2018:30, BON201700509

Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 22-08-2018, ECLI:NL:OGEABES:2018:30, BON201700509

Gegevens

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
22 augustus 2018
Datum publicatie
27 augustus 2018
ECLI
ECLI:NL:OGEABES:2018:30
Zaaknummer
BON201700509

Inhoudsindicatie

Wet Elektriciteit en drinkwater BES. Vaststelling productieprijs elektriciteit op Bonaire. Door ACM vastgesteld methodebesluit is beleid. Verweerder heeft mogen kiezen voor het WACC-methode. Juiste samenstelling van vergelijkingsgroep ter bepaling van risicoprofiel. Uitleg werkelijke kosten versus efficiënte kosten. Eerbiediging bestaande contractuele relaties. Verweerder mocht gebruik maken van –twee jaar oude- cijfers uit een door een accountant goedgekeurde jaarrekening. Distributeur is geen derde-belanghebbende. Verweerder mocht bij de bepaling van de asset bèta de mediaan hanteren, in plaats van het gemiddelde. Nacalculatie niet onredelijk bezwarend

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

zittingsplaats Bonaire

Wet administratieve rechtspraak BES (WAR BES)

Uitspraak: 22 augustus 2018

Zaaknr. WAR BES: BON201700509

Uitspraak

op het beroepschrift ex artikel 7 WAR BES van:

de besloten vennootschap ContourGlobal Bonaire B.V.,

gevestigd te Bonaire,

eiseres,

verder (ook) te noemen: CGB,

gemachtigden: mr. R.W. de Vlam en mr. W.J. de Nijs,

in het geschil van eiseres en:

de Autoriteit Consument en Markt,

zetelend te Den Haag, Nederland,

verweerder,

verder (ook) te noemen: ACM,

gemachtigden: mr. E.T.W.M. van Leeuwen en mr. L.H.J. Dabekaussen,

met als derde belanghebbende:

de naamloze vennootschap Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V.,

gevestigd te Bonaire,

verder (ook) te noemen: WEB,

gemachtigden: mr. T.L.H. Peeters en mr. T. Breugom.

1 Bestreden beschikking

Bij beschikking van 3 oktober 2017 heeft verweerder het bezwaar van eiseres,

gericht tegen het besluit van 16 december 2016 tot vaststelling van de maximale productieprijs van elektriciteit voor CGB voor het jaar 2017, ongegrond verklaard.

2 Procesverloop

Het procesverloop blijkt uit:

-

het pro forma beroepschrift, met producties, van 13 november 2017 van eiseres;

-

de aanvullende gronden van beroep, met producties, van 4 januari 2018 van eiseres;

-

het verweerschrift, met producties, van 20 maart 2018 van verweerder;

-

de aanvullende stukken van 4 juni 2018 van eiseres;

-

de pleitnota van 12 juni 2018 van eiseres;

-

de pleitnota van 12 juni 2018 van verweerder.

Verweerder heeft het Gerecht bij brief van 9 mei 2018, op grond van artikel 24 van de Wet Administratieve Rechtspraak BES verzocht om een deel van stukken niet aan de derde-belanghebbende bekend te maken. Een andere kamer van het Gerecht heeft dit verzoek behandeld en op 18 mei 2018 geoordeeld dat het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd is. De derde-belanghebbende heeft desgevraagd meegedeeld dat hij geen toestemming geeft om mede op grondslag van die stukken uitspraak doen.

De behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 12 juni 2018.

Bij deze gelegenheid zijn verschenen namens eiseres mr. De Vlam en mr. De Nijs. Namens verweerder zijn verschenen mr. Van Leeuwen en mr. Dabekaussen. Ook zijn verschenen mr. Peeters en mr. Breugom, namens WEB.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

3 Feiten

Bij de beoordeling gaar het Gerecht uit van de volgende feiten:

-

sinds 10 oktober 2010 is Bonaire, onderdeel van de BES-eilanden, een openbaar lichaam van Nederland. De staatkundige verandering is aanleiding geweest tot het opstellen van nieuwe wetten;

-

op 1 juli 2016 is de Wet elektriciteit en drinkwater BES (wet E&D BES) in werking getreden, waarin aan producenten en distributeurs van elektriciteit en drinkwater taken en verplichtingen worden opgelegd. De wet belast verweerder met het economisch toezicht op de tariefregulering;

-

eiseres produceert op Bonaire elektriciteit;

-

eiseres heeft met WEB een Power Purchase Agreement (PPA) gesloten naar aanleiding van een door WEB uitgeschreven aanbesteding. Deze PPA loopt tot 27 augustus 2025;

-

verweerder stelt de productieprijs vast over de periode waarvoor deze tarieven moeten gelden, de zogeheten ex ante vaststelling;

-

bij besluit van 16 december 2016, met kenmerk ACM/DE/2016/207759, (verder te noemen: het besluit) heeft verweerder de maximale productieprijs van elektriciteit voor eiseres voor het jaar 2017 vastgesteld op 0,1088 USD/kWh exclusief de brandstof component;

-

eiseres heeft op 24 januari 2017 beroep ingesteld bij dit Gerecht en heeft op 9 maart 2017 haar gronden van beroep aangevuld;

-

op 21 maart 2017 heeft dit Gerecht verweerder op grond van artikel 54 WAR BES verzocht om het door eiseres ingediende beroepschrift te heroverwegen in bezwaar;

-

op 21 maart 2017 heeft verweerder bevestigend gereageerd op dit verzoek, waarna verweerder het beroep als bezwaar heeft behandeld;

-

na een bericht in de Staatscourant van 29 maart 2017 heeft WEB verweerder verzocht om als derde-belanghebbende in de procedure te worden aangewezen. Dit verzoek is, nadat eiseres is gehoord, op 23 mei 2017 toegewezen;

-

op 29 juni 2017 heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waarvan een verslag is opgesteld.

4 WEB als derde belanghebbende

5 Relevante wetgeving

6 Inleiding

7 Partijstandpunten

8 Beoordeling