Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 20-10-2020, ECLI:NL:OGEAA:2020:432, AUA201903251

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 20-10-2020, ECLI:NL:OGEAA:2020:432, AUA201903251

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20 oktober 2020
Datum publicatie
3 november 2020
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2020:432
Zaaknummer
AUA201903251

Inhoudsindicatie

EJ. Kinderalimentatie

Uitspraak

Beschikking van 20 oktober 2020

behorend bij EJ nr. AUA201903251

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de alimentatiezaak tussen:

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

en:

[Verweerder],

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna: de vader,

gemachtigde: de advocaat mr. M.A. Ellis-Schipper.

1 DE PROCEDURE

1.1

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties,

- producties zijdens de vader,

- het verweerschrift d.d. 18 februari 2020,

- de pleitaantekeningen van de moeder van 18 februari 2020,

- de mondelinge behandeling ter zitting van op 18 februari 2020, waar zijn verschenen de partijen bijgestaan door hun gemachtigden voornoemd,

- de akte zijdens de moeder, waarbij zij het Gerecht kenbaar maakt dat tussen partijen geen regeling is bereikt en waarbij zij het Gerecht verzoekt om beschikking te geven.

1.2

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit het huwelijk tussen partijen zijn de thans nog minderjarige kinderen geboren:

- [ Minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] 2005 in Aruba en;

- [ Minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] 2006 in Aruba.

2.2

Bij beschikking van dit Gerecht van 24 juni 2010 (EJ693/2010) is onder meer de echtscheiding tussen partijen uitgesproken.

3 HET VERZOEK

3.1

Het verzoek strekt tot veroordeling van de vader om ten behoeve van de verzorging en opvoeding van de minderjarige [naam minderjarige 1] een bedrag van Afl. 600,- per maand, bij vooruitbetaling aan de Voogdijraad, te betalen en om ten behoeve van de verzorging en opvoeding van de minderjarige [naam minderjarige 2] een bedrag van Afl. 650,- per maand, bij vooruitbetaling aan de Voogdijraad, te betalen.

3.2

Ter onderbouwing van het verzoek heeft de moeder gesteld dat de vader sinds oktober 2018 niet meer heeft bijgedragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen. Vanwege het achterwege blijven van een redelijke bijdrage zijdens vader, komt moeder in het gedrang met de voldoening van de maandelijkse kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen.

4 DE BEOORDELING

5 DE BESLISSING