Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 12-06-2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:422, 90/AUA201700356

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 12-06-2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:422, 90/AUA201700356

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12 juni 2019
Datum publicatie
29 juli 2019
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2019:422
Zaaknummer
90/AUA201700356

Inhoudsindicatie

Civiel, verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.

Uitspraak

Vonnis van 12 juni 2019

Behorend bij A.R. no. 90/AUA201700356

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[Naam eiseres],

wonende in Aruba,

eiseres,

nader te noemen: “de vrouw”,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

tegen:

[Naam gedaagde],

wonende in Aruba,

gedaagde,

nader te noemen “de man”,

procederende in persoon.

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot en met 6 februari 2019 blijkt uit het tussenvonnis van die datum. Op 12 maart 2019 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Partijen zijn op 31 mei 1989 in de Dominicaanse Republiek binnen algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Bij beschikking van 21 augustus 2002 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. De beschikking is op 24 september 2002 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Aruba.

2.2

De ontbonden huwelijksgoederengemeenschap is nog niet verdeeld.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

De vrouw vordert, samengevat, dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- de man veroordeelt tot betaling van een gebruiksvergoeding;

- de man veroordeelt tot het voorschieten van de kosten van een taxatierapport om de voormalige echtelijke woning te taxeren;

- de man veroordeelt tot betaling van de helft van de waarde van de voormalige echtelijke woning dan wel de vrouw toestemming verleent om de echtelijke woning openbaar dan wel onderhands te verkopen tegen de getaxeerde waarde, althans een door het gerecht te bepalen koopsom, met bepaling dat dit vonnis in de plaats komt van de wilsverklaring van de man tot het in onderhandse verkoop geven van de voormalige echtelijke woning;

- de man beveelt om de woning na onderhandse verkoop te ontruimen;

- voor recht verklaart dat door de man tijdens het huwelijk opgebouwde c.q. ingekochte pensioenrechten in de huwelijksgoederengemeenschap vallen, althans dat de man aan de boedel verschuldigd is de waarde van die pensioenrechten;

- de man veroordeelt een opgave te doen van de waarde van de pensioenrechten;

- de pensioenrechten verdeelt, dan wel verrekent door uitbetaling aan de vrouw van de helft van de contante waarde daarvan.

3.2

De man verzet zich niet tegen verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap, maar wel tegen de door de vrouw gevorderde wijze van verdeling.

3.3

Op de stellingen van partijen zal, voor zover nodig, in het hiernavolgende nader worden ingegaan.

4 DE VERDERE BEOORDELING

5 DE BESLISSING