Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 27-02-2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:134, 801 van 2017/AUA201701480

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 27-02-2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:134, 801 van 2017/AUA201701480

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27 februari 2019
Datum publicatie
13 maart 2019
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2019:134
Zaaknummer
801 van 2017/AUA201701480

Inhoudsindicatie

Civiel, deskundigenbericht.

Uitspraak

Vonnis van 27 februari 2019

Behorend bij A.R. no. 801 van 2017/AUA201701480

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[Eiseres],

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi,

tegen:

de naamloze vennootschap

GCA AUTO SALES N.V.,

h.o.d.n. GCA Auto Sales,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: GCA,

gemachtigde: de advocaat mr. P.R.C. Brown.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop tot 19 september 2018 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-de door [eiseres] genomen akte houdende uitlatingen.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

2.2

Gebleken is dat de inhoud van de door [eiseres] genomen akte niet voldoet aan hetgeen bij het tussenvonnis is opgedragen aan [eiseres]. [eiseres] heeft in zijn akte aangegeven dat hij het door haar te leveren bewijs wil bijbrengen door middel van een deskundigenbericht. Nu dat het geval is had [eiseres] in haar akte verder opgave moeten doen van de namen (en verdere gegevens) van liefst drie (rechts)personen die volgens haar te dezen als deskundige benoemd zouden kunnen worden (en daartoe ook bereid zijn). [eiseres] zal in de gelegenheid worden gesteld om dat bij akte alsnog te doen. De zaak zal daartoe opnieuw onder peremptoirstelling worden verwezen naar de rol.

2.3

GCA zal in de gelegenheid worden gesteld om bij akte te reageren op de door [eiseres] te nemen akte. De zaak zal daartoe eveneens onder peremptoirstelling worden verwezen naar een door de rolrechter nader te bepalen rolzitting.

2.4

Alle verdere beslissingen zullen worden aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-stelt [eiseres] in de gelegenheid om zich bij akte uit te laten over hetgeen zij zich blijkens rechtsoverweging 2.2 dient uit te laten, en verwijst de zaak daartoe naar de rolzitting van woensdag 27 maart 2019 (P-1);

-stelt GCA in de gelegenheid om bij antwoordakte te reageren op de door [eiseres] te nemen akte, en verwijst de zaak daartoe naar een door de rolrechter nader te bepalen rolzitting (eveneens P-1);

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 27 februari 2019 in aanwezigheid van de griffier.