Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 26-04-2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:305, B.B. nr. 2937 van 2016

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 26-04-2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:305, B.B. nr. 2937 van 2016

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26 april 2017
Datum publicatie
4 mei 2017
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2017:305
Zaaknummer
B.B. nr. 2937 van 2016

Inhoudsindicatie

Civiel. Stuiting verjaring.

Uitspraak

Vonnis van 26 april 2017

Behorend bij B.B. nr. 2937 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

CITIZENS INSURANCE (NETHERLANDS ANTILLES & ARUBA ASSURANCE COMPANY (NA & A) N.V.),

gevestigd in Aruba,

EISERES,

hierna ook te noemen: Citizens,

gemachtigde: de advocaat mr. Z.N.J. Laclé,

tegen:

[Gedaagde],

wonende in Aruba, te [adres],

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: [Gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 8 februari 2017 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De ingevolge dat vonnis gelaste comparitie van partijen na antwoord heeft plaatsgevonden op 10 maart 2017. Citizens is toen verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door [naam supervisor] (autoclaims supervisor bij Citizens). [Gedaagde] is in persoon verschenen. Partijen hebben over en weer het woord gevoerd, en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Citizens vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [Gedaagde] beveelt om aan Citizens te betalen Afl. 5.259,75, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 14 juli 2009 en vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten, kosten rechtens.

2.2 [

Gedaagde] voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid, met veroordeling van Citizens in de kosten van de procedure.

2.3

Voor zover voor belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE VERDERE BEOORDELING

3.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

3.2

Citizens heeft ter afwering van het beroep op verjaring door [Gedaagde] op gewezen dat de sommatiebrief van 6 oktober 2015 van Fast Delivery heeft te gelden als een tijdige stuitingsbrief van de verjaring. De brief is gestuurd aan het adres [adres] welke het adres van [Gedaagde] is. [Gedaagde] heeft ter zitting erkend de brief van 6 oktober 2015 te hebben ontvangen. Het Gerecht is van oordeel dat gemotiveerd is gesteld dat [Gedaagde] de brief heeft ontvangen en hierdoor is de verjaring tijdig gestuit. De vordering van Citizens zal daarom worden toegewezen.

3.3 [

Gedaagde] zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Citizens, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 100,-- aan verschotten en Afl. 1.000,-- aan salaris voor de gemachtigden (2 punten van tarief 2 van het liquidatietarief, ad Afl. 500,-- per punt).

4 DE UITSPRAAK