Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 20-01-2016, ECLI:NL:OGEAA:2016:45, A.R. 1671 van 2015

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 20-01-2016, ECLI:NL:OGEAA:2016:45, A.R. 1671 van 2015

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20 januari 2016
Datum publicatie
25 januari 2016
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2016:45
Zaaknummer
A.R. 1671 van 2015

Inhoudsindicatie

Schuldvordering

Uitspraak

Vonnis van 20 januari 2016

Behorend bij A.R. 1671 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap,

ARUBA BANK N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Aruba Bank,

gemachtigde: de advocaat mr. M.E.D. Brown,

tegen:

GEDAAGDE ,

te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. C.S. Edwards.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis;

- de aantekeningen van de comparitie van partijen;

- de faxbrief zijdens Aruba Bank van 2 december 2015.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Aruba Bank en [gedaagde] hebben een overeenkomst van geldlening gesloten.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Aruba Bank vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van [gedaagde] tot (terug)betaling van het nog openstaande saldo van de geleende som, te vermeerderen met rente, met veroordeling van [gedaagde] tot vergoeding van de proceskosten waaronder de beslagkosten.

3.2

Aruba Bank grondt de vordering op (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot terugbetaling.

3.3 [

[gedaagde] voert hiertegen verweer.

4 DE BEOORDELING

5 DE UITSPRAAK