Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 02-07-2015, ECLI:NL:OGEAA:2015:387, P-2014/15133 en P-2014/01835, 135 en 138 van 2015

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 02-07-2015, ECLI:NL:OGEAA:2015:387, P-2014/15133 en P-2014/01835, 135 en 138 van 2015

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
2 juli 2015
Datum publicatie
5 oktober 2015
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2015:387
Zaaknummer
P-2014/15133 en P-2014/01835, 135 en 138 van 2015

Inhoudsindicatie

Arubaanse strafzaak. Jeugdige verdachte wordt vrijgesproken. Belastende verklaring van medeverdachte niet geloofwaardig.

Uitspraak

S T R A F V O N N I S

in de gevoegde zaken tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1998 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], te [adres].

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 26 maart 2015 en op 11 juni 2015. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadslieden, mr. D.G. Illes in de zaak met parketnummer P-2014/15133 en mr. J.J. Steward in de zaak met parketnummer P-2014/01835.

De officier van justitie, mr. Y. Pronk, heeft gerekwireerd.

De raadslieden hebben het woord tot verdediging gevoerd aan de hand van overgelegde pleitnotities.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd:

P-2014/15133 (zaaknummer 135 van 2015)

Dat hij op of omstreeks 30 november 2013 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen te [adres] heeft weggenomen een mobiele telefoon (van het merk Samsung, model Galaxy S3) en/of een (gouden) ketting (met kruishanger) en/of een (of meer) rugtas(sen) al dan niet met inhoud, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of de mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of de mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld onder meer hierin bestond dat verdachte en/of de mededader(s) voorzien van een (of meer) (vuist)vuurwapen(s), althans een (of meer) op (een) (vuist)vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en), de slaapkamer van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] is/zijn binnengegaan en/of (vervolgens) een (of meer) (vuist)vuurwapen(s), althans een (of meer) op (een) (vuist)vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft/hebben gericht, althans getoond en/of (vervolgens) voornoemde (gouden) ketting (met kruishanger) met kracht van de hals van die [slachtoffer 1] heeft/hebben weggerukt en/of (vervolgens) heeft/hebben gezegd/geschreeuwd: “Where is money. Where is money?” en/of “Money, give me money”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking;

(artikel 325 van het Wetboek van Strafrecht)

P-2014/01835 (zaaknummer 138 van 2015)

hij op of omstreeks 23 september 2013, althans in of omstreeks de periode van 23 september 2013 tot en met 24 september 2013 te Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een auto, merk Toyota, type Tercel, kleur wit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader, waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of door inklimming en/of een valse sleutel;

(artikel 289 onder a en b Wetboek van Strafrecht)

althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling zou kunnen leiden

hij op of omstreeks 23 september 2013, althans in of omstreeks de periode van 23 september 2013 tot en met 24 september 2013 te Aruba, meermalen, althans eenmaal, (een) een auto, merk Toyota, type Tercel, kleur wit heeft verworven, voorhanden heeft gehad of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat/die een auto, merk Toyota, type Tercel, kleur wit, wist of begreep, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

5 Beslissing