Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-09-2015, ECLI:NL:OGEAA:2015:358, P-2015/03126, 336 van 2015

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-09-2015, ECLI:NL:OGEAA:2015:358, P-2015/03126, 336 van 2015

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
3 september 2015
Datum publicatie
28 september 2015
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2015:358
Zaaknummer
P-2015/03126, 336 van 2015

Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Extract-vonnis. Voorwaardelijke vrijheidsbenemende straf, met bijzondere voorwaarden. Vordering benadeelde partij toegewezen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

E X T R A C T – V O N N I S

Uitspraak van rechter mr. P.A.H. Lemaire van donderdag, 3 september 2015 in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1992 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].

Kwalificatie

1 subsidiair: Poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid

2: Opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen

(op 19 oktober 2014)

Beslissing:

Vrijspraak van het onder 1 primair tenlastegelegde.

Ten aanzien van het bewezenverklaarde

Gevangenisstraf van DRIEHONDERDENVIJFENZESTIG (365) DAGEN, met aftrek voor-arrest van 28 februari 2015 tot 5 juni 2015, waarvan TWEEHONDERDENACHTENZESTIG (268) DAGEN voorwaardelijk; proeftijd TWEE (2) JAREN.

Bijzondere voorwaarden:

* dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en

aanwijzingen hem te geven door of namens de Stichting Reclassering en Jeugd-

bescherming Aruba, ook als die inhouden het volgen van (een) agressieregulatie- of

andere training(en) en het zich laten behandelen door een psycholoog;

* dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal onthouden van het op enigerlei wijze

onderhouden van contact met [slachtoffer].

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij

De verdachte wordt veroordeeld om aan de benadeelde partij, [benadeelde partij], tegen kwijting te betalen het bedrag van HONDERDENVIJFENDERTIG FLORIN (Afl. 135,-).

Schadevergoedingsmaatregel

Aan de verdachte wordt de verplichting opgelegd tot betaling aan het Land Aruba ten behoeve van de benadeelde partij van een bedrag van HONDERDENVIJFENDERTIG FLORIN (Afl. 135,-), bij gebreke van volledige betaling of volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van TWEE (2) DAGEN, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de opgelegde verplichting tot schadevergoeding ten behoeve van de benadeelde partij niet opheft.

Voorts wordt bepaald dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan het Land Aruba in zoverre doet vervallen, alsmede dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan het Land Aruba de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen.

Ter terechtzitting heeft de veroordeelde afstand gedaan van het rechtsmiddel van hoger beroep.

De griffier, De rechter,