Home

Hoge Raad, 20-11-2018, ECLI:NL:HR:2018:2141, 17/01166

Hoge Raad, 20-11-2018, ECLI:NL:HR:2018:2141, 17/01166

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20 november 2018
Datum publicatie
20 november 2018
ECLI
ECLI:NL:HR:2018:2141
Formele relaties
Zaaknummer
17/01166

Inhoudsindicatie

Medeplegen opzetheling van goederen afkomstig uit tuincentrum, art. 47 en 416.1.a Sr. Uos dat geen sprake is van heling. HR: art. 81.1 RO.

Uitspraak

20 november 2018

Strafkamer

nr. S 17/01166

DAZ/EC

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, van 29 november 2016, nummer 21/004746-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft C.C. Polat, advocaat te Breukelen, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De plaatsvervangend Advocaat-Generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 november 2018.