Home

Hoge Raad, 21-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:763, 16/04257

Hoge Raad, 21-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:763, 16/04257

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21 april 2017
Datum publicatie
21 april 2017
ECLI
ECLI:NL:HR:2017:763
Zaaknummer
16/04257
Relevante informatie
Algemene wet inzake rijksbelastingen [Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-01-2024], Wet op de loonbelasting 1964 [Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-01-2023]

Inhoudsindicatie

HR: 81.1 RO.

Uitspraak

21 april 2017

Nr. 16/04257

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 12 juli 2016, nr. 15/00838, op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (nr. HAA 15/368) betreffende een aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag loonheffing over het tijdvak 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012 en de daarbij gegeven boetebeschikking.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen ’s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld en daarbij een aantal klachten aangevoerd.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.

Belanghebbende heeft een conclusie van repliek ingediend.

2 Beoordeling van de klachten

De klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4 Beslissing