Home

Hoge Raad, 10-07-2015, ECLI:NL:HR:2015:1869, 14/03600

Hoge Raad, 10-07-2015, ECLI:NL:HR:2015:1869, 14/03600

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10 juli 2015
Datum publicatie
10 juli 2015
ECLI
ECLI:NL:HR:2015:1869
Formele relaties
Zaaknummer
14/03600

Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Niet tijdig leggen van beslag. Schade. Causaal verband. Stelplicht.

Uitspraak

10 juli 2015

Eerste Kamer

14/03600

LZ

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

NEDERLANDSE SKI VERENIGING,gevestigd te Den Haag,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. A.H. Vermeulen,

t e g e n

1. [verweerder 1],wonende te [woonplaats],

2. [verweerster 2],gevestigd te [vestigingsplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. B.J. van Dorp.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als NSV en [verweerders]

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het vonnis in de zaak 383812/ HA ZA 11-1724 van de rechtbank 's-Gravenhage van 20 juni 2012;

b. de arresten in de zaak 200.113.949/01 van het gerechtshof Den Haag van 30 oktober 2012 en 1 april 2014.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof van 1 april 2014 heeft NSV beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerders] hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

Het standpunt van de Procureur-Generaal strekte tot het niet-ontvankelijk verklaren van het cassatieberoep op de voet van art. 80a RO.

De rolraadsheer heeft beslist dat de zaak niet voor toepassing art. 80a in aanmerking komt en dat zal worden voortgeprocedeerd.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het cassatieberoep met toepassing van art. 81 lid 1 RO.

De advocaat van NSV heeft bij brief van 11 juni 2015 op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beslissing