Home

Hoge Raad, 07-11-2014, ECLI:NL:HR:2014:3139, 14/04123

Hoge Raad, 07-11-2014, ECLI:NL:HR:2014:3139, 14/04123

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
7 november 2014
Datum publicatie
7 november 2014
ECLI
ECLI:NL:HR:2014:3139
Zaaknummer
14/04123

Inhoudsindicatie

HR verklaart het beroep in cassatie n-o.

Uitspraak

7 november 2014

Nr. 14/04123

Arrest

gewezen op het door [X] te [Z] ingestelde beroep in cassatie.

1 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie

Het beroep in cassatie is volgens het beroepschrift ingesteld namens [X] en anderen.

Bij aangetekende brief van 25 september 2014, die volgens de gegevens van Track&Trace van PostNL is afgeleverd op het door de indiener opgegeven adres, heeft de griffier van de Hoge Raad de indiener van het beroepschrift verzocht binnen vier weken na de dagtekening van deze brief een afschrift van de bestreden uitspraak over te leggen.

De indiener van het beroepschrift is evenwel in gebreke gebleven aan dat verzoek te voldoen.

Omdat het niet mogelijk is te bepalen waarop het geschil betrekking heeft, zal de Hoge Raad het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaren.

2 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

3 Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer C. Schaap als voorzitter, en de raadsheren M.A. Fierstra en Th. Groeneveld, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 7 november 2014.