Home

Hoge Raad, 17-02-1998, ZD0947 AK1541, 107.008 P

Hoge Raad, 17-02-1998, ZD0947 AK1541, 107.008 P

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
17 februari 1998
Datum publicatie
10 maart 2017
ECLI
ECLI:NL:HR:1998:ZD0947
Formele relaties
Zaaknummer
107.008 P
Relevante informatie
Wetboek van Strafrecht [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023] art. 36e

Inhoudsindicatie

Profijtontneming. Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet van 10 december 1992, Stb. 1993, 11 volgt dat de rechter bij de bepaling van wederrechtelijk verkregen voordeel geen rekening dient te houden met belastingheffing, aldus HR. Sr art. 36e.

Uitspraak

17 februari 1998

Strafkamer

Nr. 107.008 P

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 10 december 1996 op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste van:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1939, wonende te Amsterdam, ten tijde van de bestreden uitspraak uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring "Over-Amstel" te Amsterdam.

1 De bestreden uitspraak

Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een beslissing van de a rrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 7 september 1995 - de veroordeeld de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van zesentachtigduizendnegenhonderdtien gulden, subsidiair driehonderd dagen hechtenis.

2 Het cassatieberoep

Het beroep is ingesteld door [verdachte]. Namens deze heeft mr G. Spong, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3 De conclusie van het Openbaar Ministerie

De Advocaat-Generaal Machielse heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

4 Beoordeling van het eerste middel

5 Beoordeling van het tweede middel

6 Slotsom

7 Beslissing