Home

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 02-03-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:630, 200.244.930_01

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 02-03-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:630, 200.244.930_01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
2 maart 2021
Datum publicatie
17 maart 2021
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:630
Zaaknummer
200.244.930_01

Inhoudsindicatie

Burenrecht. Recht van overpad. Negatief stelsel van openbaarheid. Eigenaren willen pad dat langs hun woning loopt en door hun achterburen wordt gebruikt, en dat volgens de kadastrale kaart tot hun perceel behoort, bij hun tuin betrekken. De vraag is of de kadastrale kaart de werkelijke eigendomsverhouding weergeeft en of zij ook eigenaar zijn van het pad. Nadat zij door het hof in de gelegenheid zijn gesteld die eigendom aan te tonen, oordeelt het hof dat zij daarin niet zijn geslaagd. Hun vordering wordt afgewezen.

Uitspraak

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.244.930/01

arrest van 2 maart 2021

in de zaak van

1 [appellant] ,

2. [appellante] ,echtelieden, wonende te [woonplaats] ,

appellanten,

hierna aan te duiden als [appellanten] ,

advocaat: mr. T.I.P. Jeltema te Veldhoven,

tegen

1 [geïntimeerde 1] ,

2. [geïntimeerde 2] ,echtelieden, wonende te Boxtel,

3. [geïntimeerde 3] ,

4. [geïntimeerde 4] ,

echtelieden, wonende te [woonplaats]

geïntimeerden,

hierna aan te duiden als [geïntimeerden] ,

advocaat: mr. M.V. Scheffer te Utrecht,

in vervolg op het in deze zaak gewezen tussenarrest van 29 september 2020.

7 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

7.1

Naar aanleiding van het tussenarrest hebben [appellanten] een akte genomen en daarbij vier nieuwe producties in het geding gebracht. [geïntimeerden] hebben daar vervolgens bij akte op gereageerd. Daarna is weer arrest bepaald.

7.2

Omdat in het tussenarrest in rov. 5.4 het woord “alleen” was weggevallen en voor een goed begrip van de zaak dit van belang was, heeft het hof partijen hiervan bij schrijven van 1 oktober 2020 in kennis gesteld. De eerste zin van rov. 5.4 dient aldus te luiden: “Dit betekent dat alleen volgens de kadastrale tekening (…)”, hetgeen hierbij wordt hersteld.

8 De verdere beoordeling

9 De uitspraak