Home

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3782, 200.282.994_01

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3782, 200.282.994_01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
21 december 2021
Datum publicatie
22 december 2021
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:3782
Zaaknummer
200.282.994_01

Inhoudsindicatie

Uitleg garantiebepaling

Uitspraak

GERECHTSHOF s-HERTOGENBOSCH

Team handel

zaaknummer gerechtshof 200.282.994/01

(zaaknummer rechtbank C/03/250690 /H A ZA 18-272)

arrest van 21 december 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Incatro Room Acoustics B.V.,

gevestigd te [Vestigingsplaats] ,

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde,

advocaat mr. M.C.G. Nijssen te Heerlen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Scheldebouw B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres,

advocaat mr. M. van Sintmaartensdijk te Maastricht,

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 25 april 2018 van de rechtbank Rotterdam en de vonnissen van 22 augustus 2018, 24 december 2019 en 29 april 2020 die de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond heeft gewezen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep van 9 juli 2020,

- de memorie van grieven (met producties),

- de memorie van antwoord (met één productie),

- een akte van Incatro,

- een antwoordakte van Scheldebouw.

2.2

Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3 De vaststaande feiten

Het hof gaat uit van de volgende feiten.

3.1.

Scheldebouw heeft een aannemingsovereenkomst gesloten met Les Fonds Belval in verband met de realisatie van de gevels en de dakconstructie voor de bouw van de universiteitsbibliotheek ‘Maison du Livre’ te Esch-sur-Alzette (Luxemburg). Aan de onderzijde van de (gepoedercoate stalen plafondplaten van de) dakconstructie dienden akoestische panelen te worden bevestigd. Incatro heeft deze akoestische panelen op 21 mei respectievelijk 17 juni 2015 aan Scheldebouw geoffreerd.

3.2.

Voor de wijze van bevestigen van de akoestische panelen heeft Incatro onder andere verlijming door middel van dubbelzijdige tape geadviseerd, na deze optie met haar leverancier van de tape, Unipro B.V., te hebben besproken. Unipro B.V. heeft laten weten dat bevestiging met dubbelzijdige tape “Bullran 45” mogelijk was. Scheldebouw heeft voor deze optie gekozen. Unipro B.V. heeft nadien haar naam gewijzigd in Uzin Utz Nederland B.V.. Het hof zal Unipro B.V. dan wel Uzin Utz Nederland B.V. hierna gemakshalve aanduiden als “Unipro”.

3.3.

Incatro heeft Scheldebouw bij e-mail van per 17 juni 2015 onder meer het volgende medegedeeld:

“Geachte heer [persoon A] ,

U had van mij nog te goed de uitspraak over de garantie. (…) Dit is voor nu wat de fabrikant doorgeeft:

Garantie is op hechting aan de ondergrond, mits er conform advies met de juiste producten is gewerkt. Dus ondergrond vetvrij, voldoende tape en voldoende aandrukken van platen. Mocht het advies verkeerd zijn of het product niet goed, dan wordt het slopen, afvoeren, nieuw materiaal en arbeid vergoed. Gevolgschade is in Nederland niet te verzekeren!!!! (…)

Voor de dubbelzijdige tape heb ik bijgaand een prijsopgave gedaan. (…)”

3.4.

Scheldebouw en Incatro hebben op 30 juni 2015 een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de akoestische panelen en de dubbelzijdige tape (productie 4 bij inleidende dagvaarding). Incatro heeft de dubbelzijdige tape Bullran 45, de productinformatie van Unipro alsmede een verwijzing naar de website van Unipro waarop het bevestigingsadvies is te vinden, doorgegeven aan Scheldebouw. Incatro heeft de akoestische panelen in juli en augustus 2015 geleverd op de locatie van Scheldebouw te [locatie].

3.5.

Scheldebouw heeft de akoestische panelen in de fabriek in [locatie] zelf op de dakconstructie aangebracht. Korte tijd na de plaatsing van de panelen in de fabriek in [locatie] constateerde Scheldebouw dat er enkele panelen loslieten. Scheldebouw heeft dit gemeld bij Incatro, waarna Incatro en Unipro de fabriek in [locatie] hebben bezocht. Unipro heeft ter plaatse vastgesteld dat Scheldebouw de dubbelzijdige tape eerst op de dakconstructie aanbracht, dat vervolgens een paneel in de dakconstructie werd geplaatst, dat het paneel met de hand werd aangedrukt en dat dit onvoldoende resultaat opleverde. Naar aanleiding daarvan is door Unipro geadviseerd de dubbelzijdige tape eerst op een paneel te plaatsen en met een stalen handwals (die door Unipro ter beschikking werd gesteld) aan te drukken en vervolgens met de stalen handwals (of een witte rubberen hamer) aan te walsen/kloppen daar waar de tape zit om zo maximale hechting te verkrijgen.

3.6.

Scheldebouw heeft de dakconstructie met de akoestische panelen in december 2015 in Luxemburg gemonteerd. In januari 2016 heeft Scheldebouw bij Incatro gemeld dat er enkele platen naar beneden vielen. Naar aanleiding van deze melding is Unipro op 27 januari 2016 ter plaatse gaan kijken en heeft op 1 februari 2016 (productie 8.1 bij dagvaarding) per brief aan Incatro (onder andere) bericht dat het probleem wordt veroorzaakt door het onvoldoende stevig aanwalsen/aankloppen van de isolatieplaat in de prefab dakconstructie tijdens de applicatie in de fabriek. Voorts schrijft Unipro dat het wellicht verstandig is te wachten met het aanwalsen/kloppen van losse delen totdat er voldoende warmte in het pand aanwezig is, omdat op het moment van inspectie de bouw nog geheel open was, het zeer koud was en de dubbelzijdige tape bij normale binnentemperaturen zijn maximale hechting bereikt.

3.7.

Scheldebouw, Incatro en Unipro hebben nadien in de periode van maart tot en met september 2016 veelvuldig met elkaar gecorrespondeerd (zie onder andere productie 9 bij de dagvaarding). Scheldebouw maakt op 29 maart 2016 melding van donkere plekken in de akoestische platen en op 26 mei 2016 stuurt Scheldebouw een overzicht van uitgevallen platen. Ook op 13 juni 2016, 15 juni 2016 en 29 juli 2016 (productie 9 bij de dagvaarding) stuurt Scheldebouw mails aan Incatro waarin zij – kort samengevat – haar zorgen uit met betrekking tot de uitgevallen platen. Er vallen steeds meer platen uit, waaronder ook de plaat die door Unipro op 27 januari 2016 zelf is aangewalst.

3.8.

Op 23 augustus 2016 heeft Scheldebouw aan Incatro gemaild dat haar klant een extern bureau heeft ingeschakeld om de oorzaak van het uitvallen van de akoestische platen te onderzoeken en dat de conclusie van dit bureau is dat het bijna onmogelijk is om voldoende aandrukkracht te kunnen genereren zonder de akoestische plaat te beschadigen. Bij deze e-mail heeft Scheldebouw het rapport van Façade van 19 augustus 2016 “Dachkonstruktion; Wasserleckagen und Abösungen der verklebten Akustikplatten” gevoegd (productie 10 bij de inleidende dagvaarding).

3.9.

Op 29 augustus 2016 mailt Incatro aan Scheldebouw dat op 2 september 2016 twee technische mensen van Unipro naar Luxemburg zullen komen.

3.10.

Op 8 september 2016 mailt Scheldebouw aan Incatro:

Vorige week vrijdag 2 september hadden we een bespreking met Unipro, dhr. [persoon B] en nog een medewerker, (leverancier van de tape voor de akoestische panelen) op de bouw. Afgesproken is dat binnen 2 weken Unipro een rapport stuurt naar Incatro betreffende oorzaken uitvallen akoestische platen. Tevens reactie op het rapport Façade (zie bijlage) waar de conclusie in getrokken worden dat de verkeerde verlijming is toegepast.

De bouwheer gaat op basis van het rapport eisen dat alle panelen conform voorgestelde verlijming vervangen moeten worden.

We hebben een contract met Incatro voor levering akoestische platen inc. hoe verlijmt moest worden. Tevens is Incatro bij ons in de werkplaats geweest om instructies te geven hoe, met gereedschap van Incatro, verlijmt een aangerold moest worden.

In inbouwsituatie was bekend.

De conclusie uit het rapport is helder. Voor deze toepassing is de toegepaste tape niet geschikt. De opdrachtgever is van mening dat door de uitvallende platen onveilige situaties kunnen ontstaan.

Scheldebouw wil van Incatro voor 16 september 2016 weten hoe ze dit gebrek gaat oplossen. We krijgen geen oplevering van de opdrachtgever voordat dit is opgelost.

We voelen ons genoodzaakt om Incatro aansprakelijk te stellen voor alle door Scheldebouw reeds geleden en nog te lijden schade als gevolg van de gebreken aan de akoestische panelen.”

3.11.

Op 27 oktober 2016 heeft Scheldebouw aan Incatro medegedeeld dat zij drie methoden heeft onderzocht voor het realiseren van een deugdelijke bevestigingsmethode en dat één van deze methoden, namelijk het rondom siliconiseren met Sika Ms polymeer, aan haar klant is voorgelegd. In samenspraak met de klant heeft Scheldebouw er voor gekozen om de bevestiging van de panelen te versterken door siliconenkit rondom de panelen aan te brengen. Alle loszittende panelen zijn door Scheldebouw opnieuw bevestigd met dubbelzijdige tape en kit. Verder heeft Scheldebouw bij alle andere (niet losgekomen) panelen kitverbindingen aangebracht om een goede hechting tot stand te brengen tussen de dakconstructie en de plafonddelen. Scheldebouw heeft de hiervoor gemaakte kosten (facturen van in totaal € 316.780,-) bij Incatro in rekening gebracht.

3.12.

In opdracht van Contex B.V., het schade-expertisebureau van de verzekeraar van Unipro, heeft Lichtenberg Consultancy (hierna: Lichtenberg) onderzoek gedaan naar de vallende plafondplaten in het Maison du Livre en op 17 maart 2017 een rapport uitgebracht. Lichtenberg heeft geconcludeerd onder andere dat onvoldoende druk als een belangrijke oorzaak voor het loslaten van de platen is aan te wijzen.

3.13.

Façade heeft naar aanleiding van het rapport van Lichtenberg nader onderzoek verricht. Façade had voorgesteld dit onderzoek in aanwezigheid van betrokken partijen te doen. Desgevraagd door Incatro heeft Context laten weten niet in te gaan op het voorstel om het onderzoek in gezamenlijkheid uit te voeren. Façade heeft de bevindingen neergelegd in het rapport van 31 augustus 2017 (productie 19 bij de dagvaarding). Façade heeft daarin (onder andere) geconcludeerd dat op basis van de door de leverancier van Bullran 45 aangegeven methode, c.q. het verwerkingsadvies van de dubbelzijdige tape, redelijkerwijs geen goede hechting tussen het dikke, elastische vezelpaneel en de staalplaat tot stand kan worden gebracht.

3.14.

Op 3 oktober 2017 heeft Scheldebouw bovengenoemd rapport van Facade van 31 augustus 2017 naar Incatro gestuurd als bijlage bij de brief aan Incatro waarin, voor zover van belang, het volgende is vermeld:

“Wij zijn van mening dat de door u gegeven verlijmings-/verwerkingsadviezen gebrekkig zijn en daarmee de door u aan ons geleverde producten. U bent daardoor tekort geschoten in de nakoming van uw verplichtingen uit de overeenkomst. Wij hebben door de onjuiste verlijmings- / verwerkingsadviezen grote schade geleden. Voor deze schade hebben wij u aansprakelijk gesteld bij e-mail van 8 september 2016 en bij brieven van 24 april 2017 en 29 mei 2017. U heeft na die aansprakelijkheidsstellingen nauwelijks actie ondernomen en ons de problemen zelf met onze opdrachtgever laten oplossen. Voor zover nog nodig en vereist stellen wij u hierbij nogmaals uitdrukkelijk aansprakelijk voor de door Scheldebouw als gevolg van de onjuiste verlijmings - / verwerkingsadviezen geleden schade.

De herstelwerkzaamheden aan de plafondpanelen zijn inmiddels door ons uitgevoerd en de door Scheldebouw geleden schade is inmiddels bekend. Deze schade bedraagt € 316.780. Bijgaand treft u een specificatie aan. Hierbij verzoek ik u – en voor zover nodig sommeer ik u – om het bedrag van € 316,780 binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief bij te schrijven op het bankrekeningnummer van Scheldebouw – (..). Bij gebreke van ontvangst van dit bedrag binnen de gestelde termijn maken wij aanspraak op vergoeding van de wettelijke (handels)rente over dit bedrag, alsmede incassokosten. Verder achten wij ons dan vrij om de schade in rechte op u te verhalen. De daarmee gepaard gaande kosten komen dan eveneens voor uw rekening en risico.

3.15.

Incatro heeft geen aansprakelijkheid aanvaard.

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

5 De motivering van de beslissing in hoger beroep

6 De slotsom

7 De beslissing