Home

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-11-2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:4934, HD 200.015.466

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-11-2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:4934, HD 200.015.466

Gegevens

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
23 november 2010
Datum publicatie
13 mei 2015
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2010:4934
Formele relaties
Zaaknummer
HD 200.015.466

Inhoudsindicatie

schadebegroting in het kader van onrechtmatige stelselmatige afbreuk van duurzaam bedrijfsdebiet.

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.015.466

arrest van de achtste kamer van 23 november 2010

in de zaak van

FAÇADE, ADVISEURS VOOR GEVELBOUW B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

appellante in principaal appel,

geïntimeerde in incidenteel appel,

advocaat: mr. M.J.G.A. van Gelder,

tegen:

1 [geïntimeerde 1],

wonende te [woonplaats],

wonende te [woonplaats],

wonende te [woonplaats],

gevestigd te [woonplaats],

gevestigd te [woonplaats],

geïntimeerden in principaal appel,

appellanten in incidenteel appel,

advocaat: mr. C. van den Bergh,

op het bij exploot van dagvaarding van 18 juli 2008 ingeleide hoger beroep van de door de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven gewezen tussenvonnissen van 10 november 2005, 9 november 2006, 7 juni 2007 en 19 juni 2008 tussen principaal appellante - Façade - als eiseres in conventie, en principaal geïntimeerden - gezamenlijk te noemen: [geïntimeerden], dan wel afzonderlijk: [geïntimeerde 1], [geïntimeerde 2], [geïntimeerde 3], IBS en Silhouette - als gedaagden in conventie.

1 Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 368651, rolnr. 04/8977)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde tussenvonnissen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1.

Bij memorie van grieven heeft Façade onder overlegging van producties 25 grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van de vonnissen waarvan beroep en, kort gezegd, tot terugverwijzing van de zaak naar de kantonrechter te Eindhoven teneinde, met inachtneming van hetgeen het hof ten aanzien van voornoemde tussenvonnissen bepaalt, opnieuw vonnis te wijzen ten aanzien van de volledige vorderingen zoals op de pagina’s 53 tot en met 56 van de memorie van grieven verwoord, althans een voorziening te treffen zoals het hof geraden acht.

2.2.

Bij memorie van antwoord hebben [geïntimeerden], eveneens onder overlegging van producties, de grieven bestreden. Voorts hebben [geïntimeerden] incidenteel appel ingesteld, daarin 14 grieven aangevoerd en in incidenteel appel geconcludeerd kort gezegd, tot vernietiging van de vonnissen waarvan beroep en tot niet-ontvankelijk verklaring van Façade in haar vorderingen met veroordeling van Façade in de kosten van het geding in beide instanties.

2.3.

Façade heeft in incidenteel appel geantwoord en producties overgelegd.

2.4.

Partijen hebben daarna de gedingstukken in kopie overgelegd en uitspraak gevraagd. Het is het hof ambtshalve bekend dat de appeldagvaarding op 18 juli 2008 is uitgebracht. Deze dagvaarding heeft het hof niet in de procesdossiers aangetroffen. Wel hebben [geïntimeerden] (in kopie) een appeldagvaarding, die op hun verzoek op 5 september 2008 aan Façade is uitgebracht, overgelegd. Aan de laatste dagvaarding komt geen betekenis toe, nu die appelzaak, bekend onder zaaknr. HD 200.015.468 (naar het hof ambtshalve bekend is) voor de eerste rolzitting is ingetrokken.

Ten slotte heeft het hof de producties 1 tot en met 40, behorende bij de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie, uitsluitend in het procesdossier van [geïntimeerden] aangetroffen.

3 De gronden van het hoger beroep

4 De beoordeling

5 De uitspraak