Home

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-10-2003, AL8132, 20.001496.03

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-10-2003, AL8132, 20.001496.03

Gegevens

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
8 oktober 2003
Datum publicatie
8 oktober 2003
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2003:AL8132
Zaaknummer
20.001496.03

Inhoudsindicatie

Aan verdachte is tenlastegelegd (..) dat hij betrokken was bij een verkeersongeval en de plaats van het ongeval heeft verlaten, terwijl bij dat ongeval, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, aan een ander letsel en/of schade was toegebracht (art. 7 van de Wegenverkeerswet)

Uitspraak

parketnummer: 20.001496.03

tegenspraak.

GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor strafzaken

A R R E S T

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de kinderrechter in de rechtbank te Roermond van 24 februari 2003 in de strafzaak onder parketnummer 04/057271/02 en 04/057505/02 (gev.tz) tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum] 1985,

wonende te [adres],

thans UAH gedetineerd in het Huis van Bewaring De Boschpoort te Breda.

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tijdig tegen genoemd vonnis hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep moet, blijkens het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, worden begrepen als uitdrukkelijk beperkt tot de veroordeling ter zake van hetgeen aan de verdachte onder parketnummer 04/057505-02 is ten laste gelegd. Al hetgeen hierna wordt overwogen en beslist heeft uitsluitend betrekking op dat gedeelte van het beroepen vonnis dat aan het oordeel van het hof is onderworpen.

Het onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en de terechtzitting in hoger beroep.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen van de zijde van de verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging

Nu ten aanzien van de tenlastelegging en de bewezenverklaring niet opnieuw recht wordt gedaan, kan worden volstaan met de omschrijving zoals in het beroepen vonnis vervat.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het beroepen vonnis -voorzover aan het oordeel van het hof onderworpen- met aanvulling van de redengeving waarop dit berust.

Aan verdachte is tenlastegelegd – kort gezegd - dat hij betrokken was bij een verkeersongeval en de plaats van het ongeval heeft verlaten, terwijl bij dat ongeval, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, aan een ander letsel en/of schade was toegebracht (art. 7 van de Wegenverkeerswet).

Blijkens de tekst van de genoemde bepaling is een bestanddeel van het delict dat aan een ander letsel of schade is toegebracht en voorts dat verdachte zulks wist of redelijkerwijs moest vermoeden. Anders dan de officier van justitie heeft gesteld in de appelmemorie, moet – naar blijkt uit de wettekst - de schade of het letsel daadwerkelijk zijn toegebracht.

Uit het dossier blijkt niet dat enige schade of letsel is toegebracht aan het meisje dat door verdachte met zijn snorfiets is omvergereden. Het enkele feit dat het meisje als gevolg van de aanrijding door de lucht vloog en op de grond viel, waarna ze huilde en klaagde over pijn aan het linkeronderbeen brengt niet noodzakelijkerwijs mee dat het meisje letsel heeft opgelopen. De enkele pijn, terwijl niet blijkt van een kneuzing of van schaafwonden of andere verwondingen, is geen letsel in de zin van art. 7 van de Wegenverkeerswet.

B E S L I S S I N G:

Het hof:

Bevestigt het beroepen vonnis, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

Dit arrest is gewezen door Mr. Claassens, als voorzitter

Mrs. De Poorter en Ficq, als raadsheren

in tegenwoordigheid van Mr. Waals, als griffier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 8 oktober 2003.

U I T D R A A I G E G E V E N S 1e A A N L E G

zaaknr.: 04

tijd : 12.00

verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum] 1985,

wonende te [adres],

thans UAH gedetineerd in het Huis van Bewaring De Boschpoort te Breda.

Is bij vonnis van de kinderrechter in de rechtbank te Roermond van 24 februari 2003 ter zake van:

veroordeeld tot:

vrijspr.