Home

Gerechtshof Den Haag, 18-03-2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:902, 2200334319

Gerechtshof Den Haag, 18-03-2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:902, 2200334319

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
18 maart 2020
Datum publicatie
15 mei 2020
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2020:902
Zaaknummer
2200334319

Inhoudsindicatie

Overtreding gebiedsverbod. Bevestiging onder aanvulling van art. 63 Sr

Uitspraak

Rolnummer: 22-003343-19

Parketnummer: 09-148868-19

Datum uitspraak: 18 maart 2020

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Den Haag van 24 juni 2019 in de strafzaak tegen de verdachte:

[Verdachte],

geboren te 0000 (Land onbekend) op [geboortedag] 1962,

thans zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats hier te lande.

Bij akte instellen rechtsmiddel opgegeven adres:

[adres](Polen).

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op

4 maart 2020.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie weken met aftrek van het voorarrest.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 23 juni 2019 te 's-Gravenhage opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel, te weten een gebiedsverbod, kenmerk BENW/2019.467, krachtens een wettelijk voorschrift, te weten artikel 172a van de Gemeentewet, gedaan door of namens de burgemeester van 's-Gravenhage, in elk geval een ambtenaar als bedoeld in artikel 184 Wetboek van Strafrecht, eerste en/of tweede lid, inhoudende dat hij, verdachte, zich in de periode gelegen van 25 april 2019 tot en met 25 juli 2019 niet mocht bevinden in/op (het gebied/de straten):

Laan van Meerdervoort - Laan van Eik en Duinen - Medemblikstraat - Volendamlaan - Soestdijksekade - Troelstrakade - Veluweplein - De La Reyweg - Kempstraat - De Heemstraat - Hobbemaplein - Ruijsdaelstraat - Vaillantplein - Vaillantlaan - Buitenom - Lijnbaan - Westeinde - Noord-West Buitensingel - Koningin Emmakade - Laan van Meerdervoort,

door, zich op voornoemde datum om (ongeveer) 01:00 uur in/op de Eerbeeklaan (ter hoogte van perceelnummer 60), althans op een openbare weg of plaats gelegen in voornoemd gebied te bevinden.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 weken met aftrek van het voorarrest.

Het vonnis waarvan beroep

De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft het hof - ook met toepassing van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht in verband met een latere veroordeling - niet gebracht tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van de eerste rechter.

Het vonnis waarvan beroep dient derhalve met de aanvulling van voornoemd artikel op de wijze als hieronder vermeld te worden bevestigd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 63 en 184 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING