Home

Gerechtshof Den Haag, 13-07-2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1978, 2200239814

Gerechtshof Den Haag, 13-07-2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1978, 2200239814

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
13 juli 2015
Datum publicatie
13 juli 2015
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2015:1978
Zaaknummer
2200239814

Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een reeks van gewelddadige incidenten, waarbij zijn agressie telkens was gericht op hulpverleners en behandelaars die professioneel bij hem betrokken waren in de instelling waar hij tot zijn detentie verbleef. In een korte periode heeft verdachte niet alleen persoonsleden, maar ook directe medebewoners angst aangejaagd. Hij heeft mensen bedreigd en mishandeld en vernielingen aangericht.

Het hof gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.

Uitspraak

Rolnummer: 22-002398-14

Parketnummer: 09-817323-14

Datum uitspraak: 13 juli 2015

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 3 juni 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1994,

thans gedetineerd in de PI Rijnmond – HvB De IJssel te Krimpen aan den IJssel.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 3 maart 2015 en 29 juni 2015.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is aan de verdachte, ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, 5 primair, 6, 7, 8 en 9 ten laste gelegde, de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege opgelegd.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 28 januari 2014 te Noordwijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] aangekeken en/of (daarbij) die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] dreigend de woorden toegevoegd : "je hebt 2 minuten, je hebt nu nog 1 minuut, nu nog een halve minuut, dan ga ik je / jullie mollen", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

2.

hij op of omstreeks 28 januari 2014 te Noordwijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend:

- over die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] gezegd "ik maak ze af", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking, en/of

- die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] een klein zilver scherp voorwerp, althans een sleutel getoond, en/of

- op die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] afgelopen en (daarbij) die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd dat als zij niet weg zou(den) gaan, hij haar / hun iets aan zou doen, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

3.

hij op of omstreeks 14 april 2014 te Noordwijk [slachtoffer 4] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 4] dreigend de woorden toegevoegd :"Als ik ga dan neem ik jullie mee en als ik dan ga zitten dan zit ik voor iets goeds" en/of "Ik heb niets te verliezen dus als ik moet gaan neem ik iedereen mee ", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

4.

Ter berechting gevoegd 820192-13:

hij op of omstreeks 14 november 2013 te Noordwijk tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 5], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet een kroonluchter, althans een zwaar voorwerp, in de richting van die [slachtoffer 5] heeft gegooid, althans heeft gezwaaid althans geslagen of heeft geprobeerd te slaan met die kroonluchter, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5 primair.

hij op of omstreeks 14 november 2013 te Noordwijk met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, te weten het perceel gelegen op of aan de [adres], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 5], welk geweld bestond uit (meermalen) slaan op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer 5];

5 subsidiair.

hij op of omstreeks 14 november 2013 te Noordwijk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon (te weten [slachtoffer 5]) (meermalen) op/tegen het hoofd en/of het lichaam heeft geslagen, waardoor voornoemde [slachtoffer 5] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

6.

hij op of omstreeks 14 november 2013 te Noordwijk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een of meer ruit(en) en/of inventaris van het pand aan de [adres], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door die ruiten in te gooien en/of een koelkast en/of een voetbaltafel omver te gooien;

7.

hij op of omstreeks 14 november 2013 te Noordwijk [slachtoffer 5] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 5] een hamer getoond en/of (daarbij) dreigend de woorden toegevoegd :"Ik maak je af" en/of "Ik maak hem dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

8.

Ter berechting gevoegd 819955-13:

hij op of omstreeks 21 oktober 2013 te Noordwijk opzettelijk meerdere personen, althans een persoon (te weten [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]),

- in een arm heeft gebeten en/of

- ( telkens) meerdere malen, althans eenmaal, (met gebalde vuist) (met kracht) op/tegen het hoofd en/of een schouder en/of een/de arm(en) en/of de borstkast en/of de rug, althans het lichaam, heeft geslagen en/of

- ( telkens) meerdere malen, althans eenmaal, in het gezicht heeft geslagen en/of

- ( telkens) meerdere malen, althans eenmaal, tegen het (scheen)been, althans het lichaam, heeft geschopt, waardoor deze letsel heeft/hebben bekomen en/of pijn heeft/hebben ondervonden;

9.

hij op of omstreeks 21 oktober 2013 te Noordwijk opzettelijk en wederrechtelijk een halsketting en/of een bril, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 10], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk die halsketting vast te pakken en/of (vervolgens) kapot te trekken en/of die bril vast te grijpen en/of (vervolgens) in die bril te knijpen;

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5 primair, 6, 7, 8 en 9 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op of omstreeks 28 januari 2014 te Noordwijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] aangekeken en/of (daarbij) die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] dreigend de woorden toegevoegd : "je hebt 2 minuten, je hebt nu nog 1 minuut, nu nog een halve minuut, dan ga ik je / jullie mollen", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

2.

hij op of omstreeks 28 januari 2014 te Noordwijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend:

- over die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] gezegd "ik maak ze af", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking, en/of

- die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] een klein zilver scherp voorwerp, althans een sleutel getoond, en/of

- is hij op die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] afgelopen en heeft (daarbij) die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd dat als zij niet weg zou(den) gaan, hij haar / hun iets aan zou doen, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

3.

hij op of omstreeks 14 april 2014 te Noordwijk [slachtoffer 4] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 4] dreigend de woorden toegevoegd :"Als ik ga dan neem ik jullie mee en als ik dan ga zitten dan zit ik voor iets goeds" en/of "Ik heb niets te verliezen dus als ik moet gaan neem ik iedereen mee ", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

4.

Ter berechting gevoegd 820192-13:

hij op of omstreeks 14 november 2013 te Noordwijk tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 5], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet een kroonluchter, althans een zwaar voorwerp, in de richting van die [slachtoffer 5] heeft gegooid, althans heeft gezwaaid, althans geslagen of heeft geprobeerd te slaan met die kroonluchter terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5 primair.

hij op of omstreeks 14 november 2013 te Noordwijk met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, te weten het perceel gelegen op of aan de [adres], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 5], welk geweld bestond uit het (meermalen) slaan op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer 5];

6.

hij op of omstreeks 14 november 2013 te Noordwijk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een of meer ruit(en) en/of inventaris van het pand aan de [adres], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door die ruit(en) in te gooien en/of een koelkast en/of een voetbaltafel omver te gooien;

7.

hij op of omstreeks 14 november 2013 te Noordwijk [slachtoffer 5] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 5] een hamer getoond en/of (daarbij) dreigend de woorden toegevoegd :"Ik maak je af" en/of "Ik maak hem dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

8.

Ter berechting gevoegd 819955-13:

hij op of omstreeks 21 oktober 2013 te Noordwijk opzettelijk meerdere personen, althans een persoon (te weten [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]),

- in een arm heeft gebeten en/of

- (telkens) meerdere malen, althans eenmaal, (met gebalde vuist) (met kracht) op/tegen het hoofd en/of een schouder en/of een/de arm(en) en/of de borstkast en/of de rug, althans het lichaam, heeft geslagen en/of

- (telkens) meerdere malen, althans eenmaal, in het gezicht heeft geslagen en/of

- (telkens) meerdere malen, althans eenmaal, tegen het (scheen)been, althans het lichaam, heeft geschopt, waardoor deze letsel heeft/hebben bekomen en/of pijn heeft/hebben ondervonden;

9.

hij op of omstreeks 21 oktober 2013 te Noordwijk

opzettelijk en wederrechtelijk een halsketting en/of een bril, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 10], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk die halsketting vast te pakken en/of (vervolgens) kapot te trekken en/of die bril vast te grijpen en/of (vervolgens) in die bril te knijpen;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 en 2 bewezen verklaarde levert op:

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd.

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

poging tot zware mishandeling.

openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

mishandeling, meermalen gepleegd.

BESLISSING